Despre Ministerul Finanțelor

Catalogul de date deschise al MF pentru anul 2024

Registrul certificatelor de calificare profesională în domeniul auditului intern în sectorul public
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anul 2024

DPDCFPI 

*Date cu privire la eliberarea, menținerea, suspendarea și retragerea certificatelor de calificare profesională în domeniul auditului intern în sectorul public, în conformitate cu HG nr. 556/2019.
Informaţie privind debursările din granturi externe (date cumulative)
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

trimestru I

trimestru II

trimestru III

trimestru IV

Ion Gumene,
Secretar
de stat

*Date cu privire la denumirea proiectului/programului finanțat din surse externe, donatorul, beneficiarul, data debursărilor, valuta originală, suma în valută originală, suma în USD și suma în MDL.
Informaţia privind repartizarea şi finanțarea mijloacelor din fondul de rezervă al Guvernului 
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2024

februarie 2024

martie 2024

aprilie 2024

 

mai 2024

iunie 2024

iulie 2024

august 2024

DGPSB/DBSBPN

septembrie 2024

octombrie 2024

noiembrie 2024

decembrie 2024

 
*Datele conţin nr. hotărârii de Guvern, beneficiarul, destinaţia şi suma mijloacelor repartizate și finanțate.
Informația privind repartizarea mijloacelor din fondul de intervenție al Guvernului
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2024

februarie 2024

martie 2024

aprilie 2024

 

mai 2024

iunie 2024

iulie 2024

august 2024

DGPSB/DBSBPN

septembrie 2024

octombrie 2024

noiembrie 2024

decembrie 2024

 
*Datele conţin nr. hotărârii de Guvern, beneficiarul, destinaţia şi suma mijloacelor repartizate și finanțate.
Evoluţia indicatorilor bugetari
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual          2000-2015

 2016-2024

DGPBS/DBSBPN

​*Datele conțin informații despre venituri, cheltuieli, soldul bugetar al BPN, BS, BASS, FAOAM, BL conform clasificaţiei bugetare funcţională și economică.
Datoria sectorului public 
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

trimestrul I

trimestrul II

trimestrul III

trimestrul IV

DGDSPAE/SASR

*Soldul datoriei sectorului public pe componente.
Datoria de stat şi datoria UAT
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

trimestrul I

trimestrul II

trimestrul III

trimestrul IV

DGDSPAE/SASR

*Soldul datoriei de stat și a datoriei UAT pe instrumente, valute, creditori și maturități.
Informaţia operativă lunară privind datoria de stat externă
 
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2024

februarie 2024

martie 2024

aprilie 2024

 

mai 2024

iunie 2024

iulie 2024

august 2024

DGDSPAE/
DMAEADSP

 

septembrie 2024

octombrie 2024

noiembrie 2024

decembrie 2024

 
*Date privind intrările de surse externe de finanțare, plățile de dobândă și plățile principale.
Soldul datoriei de stat externe pe creditori (în dolari SUA)
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2024

febru​arie 2024

martie 2024

aprilie 2024

 

mai 2024

iunie 2024

iulie 2024

august 2024

DGDSPAE/
DMAEADSP

 

septembrie 2024

octombrie 2024

noiembrie 2024

decembrie 2024

 
*Date privind datoria de stat externă pe creditori, exprimată în dolari.
Soldul datoriei de stat externe pe valute
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2024

februarie 2024

martie 2024

aprilie 2024

 

mai 2024

iunie 2024

iulie 2024

august 2024

DGDSPAE/ DMAEADSP

septembrie 2024

octombrie 2024

noiembrie 2024

decembrie 2024

 
*Date privind datoria de stat externă după tipul valutei de origine.
Soldul datoriei de stat interne 
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2024

februarie 2024

martie 2024

aprilie 2024

 

mai 2024

iunie 2024

iulie 2024

august 2024

DGDSPAE/
DFEID

 

septembrie 2024

octombrie 2024

noiembrie 2024

decembrie 2024

 
*Date privind datoria de stat internă.
Structura datoriei de stat interne 
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2024

februarie 2024

martie 2024

aprilie 2024

 

mai 2024

iunie 2024

iulie 2024

august 2024

DGDSPAE/
DFEID

 

septembrie 2024

octombrie 2024

noiembrie 2024

decembrie 2024


 
*Informația conține date privind datoria de stat internă după tipul împrumuturilor.
Informaţie privind împrumuturile recreditate prin intermediul MF, OGPAE şi FIDA
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

trimestrul I

trimestrul II

trimestrul III

trimestrul IV

DGDSPAE/
DR

 

*Date privind recreditarea de stat.
Cheltuieli de personal ale Guvernului General
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2024

februarie 2024

martie 2024

aprilie 2024

 

mai 2024

iunie 2024

iulie 2024

august 2024

DPS

septembrie 2024

octombrie 2024

noiembrie 2024

decembrie 2024

 
*Raportul operativ lunar privind cheltuielile, statele de personal ale autorităților/instituțiilor bugetare.
Raport privind executarea bugetului public național
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2024

februarie 2024

martie 2024

aprilie 2024

 

mai 2024

iunie 2024

iulie 2024

august 2024

DGTS/DR

septembrie 2024

octombrie 2024

noiembrie 2024

decembrie 2024

 
*Date cumulative despre executarea veniturilor, cheltuielilor, soldului bugetar și surselor de finanțare ale BPN, BS, BASS, FAOAM și BL.
Raport semianual privind executarea bugetului public naţional şi a componentelor acestuia
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Semianual

Anul 2023

 

 

DGTS/DR

*Date cumulative despre executarea veniturilor, cheltuielilor, soldului bugetar și surselor de finanțare ale bugetului public național.
Raportul conține o informație mai detaliată privind executarea BS pe sem. I, inclusiv venituri, cheltuieli, sold bugetar şi surse de finanţare a soldului bugetar, soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului de stat, precum și evoluții în domeniul datoriei de stat și altor angajamente condiționate în sem. I. De asemenea, raportul conține un capitol privind perspectivele executării bugetului public național până la finele anului.
Raport anual privind executarea bugetului de stat
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

 

 

 

DGTS/DR

*Date despre executarea veniturilor, cheltuielilor, soldului bugetar și surselor de finanțare ale BPN.
Date despre executarea bugetelor autorităților publice centrale, conform clasificației funcționale și clasificației programelor, executarea cheltuielilor de personal, executarea investițiilor capitale, transferurilor de la BS la BL, date privind repartizarea și utilizarea mijloacelor fondului de rezervă  și fondului de intervenție a Guvernului, Programului de reintegrare a țării. De asemenea raportul include Bilanțul contabil privind executarea bugetului de stat.
Raport privind executarea bugetului pentru cetățeni
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

 

DGTS/DR

*Conține date  despre evoluția indicatorilor macroeconomici, executarea veniturilor și cheltuielilor bugetului public național, investițiilor capitale, a cheltuielilor pe unele funcții, transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale si executarea soldului  bugetar, precum și a datoriei de stat și asistenței externe. 
Raport financiar consolidat pentru guvernul central
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

DGTS/DR

*Date din bilanțurile contabile ale bugetului de stat, CNAS și CNAM.
Informație pentru Standardul Special de Diseminare a Datelor (SDDS) a bugetului consolidat central
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2024

februarie 2024

martie 2024

aprilie 2024

 

mai 2024

iunie 2024

iulie 2024

august 2024

DGTS/DR

septembrie 2024

octombrie 2024

noiembrie 2024

decembrie 2024

 
*Date despre executarea veniturilor, cheltuielilor, soldului bugetar și surselor de finanțare ale bugetului consolidat central, datoria de stat și garanțiile de stat.
Informație pentru Standardul Special de Diseminare a Datelor (SDDS) a bugetului public național
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anul 2023

 

 

DGTS/DR

*Date despre executarea veniturilor, cheltuielilor, soldului bugetar și surselor de finanțare ale BPN.
Informație privind creanțele cu termen expirat ale bugetului de stat și bugetelor locale
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2024

februarie 2024

martie 2024

aprilie 2024

 

mai 2024

iunie 2024

iulie 2024

august 2024

DGTS/DR

septembrie 2024

octombrie 2024

noiembrie 2024

decembrie 2024

 
*Date cumulative despre sumele creanțelor cu termen expirat ale autorităților/instituțiilor bugetare finanțate de la bugetul de stat și bugetele locale.
Informație privind datoriile cu termen de achitare expirat (arierate) ale bugetului de stat și bugetelor locale
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2024

februarie 2024

martie 2024

aprilie 2024

 

mai 2024

iunie 2024

iulie 2024

august 2024

DGTS/DR

septembrie 2024

octombrie 2024

noiembrie 2024

decembrie 2024


 
*Date cumulative despre sumele datoriilor cu termen de achitare expirat (arierate) ale autorităților/instituțiilor bugetare finanțate de la bugetul de stat și bugetele locale.
Date despre executarea bugetului de stat
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2024

februarie 2024

martie 2024

aprilie 2024

 

mai 2024

iunie 2024

iulie 2024

august 2024

DGTS/DR

septembrie 2024

octombrie 2024

noiembrie 2024

decembrie 2024

 
*Date cumulative despre bugetul de stat
Date despre executarea bugetelor autorităților publice locale
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2024

februarie 2024

martie 2024

aprilie 2024

 

mai 2024

iunie 2024

iulie 2024

august 2024

DGTS/DR

septembrie 2024

octombrie 2024

noiembrie 2024

decembrie 2024

 
*Date cumulative despre bugetelor autorităților administrației publice locale.
Raport privind executarea bugetului public naţional conform Statisticii Finanţelor Guvernamentale (GFS)
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

 

DGTS/DR

*Date despre executarea veniturilor, cheltuielilor conform clasificației economice și funcționale, soldului bugetar și surselor de finanțare și date din bilanțurile contabile.
Bază de date a cheltuielilor publice (BOOST)
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

 

DGTS/DR

*Date despre executarea veniturilor și cheltuielilor, activelor nefinanciare și financiare și a datoriilor pe bugetul de stat și bugetele locale.
Informaţie privind veniturile bugetului de stat
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Zilnic

Informații operative

 

 

DGTS/DO

*Date privind veniturile bugetului de stat pentru ziua operațională prelucrată. 
Registrul cadourilor admisibile 
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Trimestrial

trimestrul I

trimestrul II

trimestrul III

trimestrul IV

DPSSII

*Nr. de înregistrare, data, numele și prenumele beneficiarului, funcția deținută, descrierea relației, descrierea împrejurărilor în care a fost primit cadoul, valoarea pe piață a cadoului, decizia luată în raport cu cadoul, soarta cadoului.
Registrul cadourilor inadmisibile
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Trimestrial

trimestrul I

trimestrul II

trimestrul III

trimestrul IV

DPSSII

*Nr. de înregistrare, data, numele și prenumele beneficiarului, funcția deținută, descrierea relației, descrierea împrejurărilor în care a fost primit cadoul, descrierea cadoului, decizia luată în raport cu cadoul, data transmiterii cadoului inadmisibil CNA, soarta cadoului.
Raport privind executarea cheltuielilor din Fondul Naţional de Mediu (FNM)
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anul 2022-2024

 

 

 

DIP

Raport privind executarea cheltuielilor din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională şi Locală (FNDRL)
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anul 2022-2024

 

 

 

DIP

Raport privind executarea cheltuielilor din Fondul Rutier 
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anul 2022-2024

   

DIP

Raport privind executarea cheltuielilor din Fondul pentru Eficiență Energetică (FEE)
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anul 2022-2024

   

DIP

Informația cu privire la asigurarea transparenței salarizării unor categorii de personal
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anul 2023

DEC

*Date cu privire la suma totală pe anul precedent a plăților salariale încasate de persoanele cu funcție de demnitate publică, de personalul din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică, de funcționarii publici de conducere de nivel superior, de funcționarii publici de conducere care sunt conducătorii autorităților publice, inlusiv  adjuncţi/locţiitori, precum şi de conducătorii instituţiilor publice din subordine, inclusiv adjuncţi/locţiitori, în conformitate cu prevederile Legii 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.
Bugetul planificat al Ministerului Finanțelor
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

 

SPB

*Date despre planificarea bugetului Ministerului Finanțelor.
Bugetul executat al Ministerului Finanțelor
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

 

SPB

*Date despre executarea bugetului Ministerului Finanțelor.
Vizitele oficiale/deplasările de serviciu în străinătate
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

trimestru I

trimestru II

trimestru III

trimestru IV

DEC

*Date privind vizitele oficiale/deplasările de serviciu în străinătate
Informația privind achizițiile publice din Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender)
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2024

februarie 2024

martie 2024

aprilie 2024

 

mai 2024

iunie 2024

iulie 2024

august 2024

DAP

septembrie 2024

octombrie 2024

noiembrie 2024

decembrie 2024

 
*Informația cuprinde date publice cu privire la: Numărul procedurii, Autoritatea Contractantă, Obiectul achiziției, Cod CPV, Ofertantul câștigător, Valoarea ofertei, etc.
Abrevieri

BASS

Bugetul asigurărilor sociale de stat

BL

Buget local

BPN

Buget public național

BS

Bugetul de stat

CPV

Vocabularul Comun al Achizițiilor Publice

DAP

Direcţia achiziţii publice

DGTS /
DBSBPN

Direcția generală Trezoreria de Stat /
Direcţia bugetul de stat şi bugetul public naţional

DGTS /
DR

Direcția generală Trezoreria de Stat /
Direcția raportare

DGTS /
DO

Direcția generală Trezoreria de Stat / 
Direcția operațională

DGDSPAE / SASR

Direcția generală datoria sectorului public și asistență externă / Secția analiză, strategie și risc

DGDSPAE / DIP

Direcția generală datoria sectorului public și asistență externă / Direcția investiții publice

DGDSPAE / DMAEADSP

Direcția generală datoria sectorului public și asistență externă / Direcția monitorizarea asistenței externe și administrarea datoriei sectorului public

DGDSPAE / DFEID​

Direcția generală datoria sectorului public și asistență externă / Direcția finanțarea externă, internă și datorii

DGDSPAE / 
DR

Direcția generală datoria sectorului public și asistență externă / Direcţia recreditare

DPDCFPI

Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern

DPS

Direcția politici salariale

DPSSII

Direcția protecția secretului de stat și integritate instituțională

DEC

Direcția evidență contabilă

FAOAM

 Fondul Asigurărilor Obligatorii de Asistență Medicală

FIDA

 Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii

OGPAE

Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă

SPB

Serviciul planificare bugetară

UAT

Unitate administrativ teritorială

 

Catalogul de date deschise al MF pentru anul 2023

Catalogul de date deschise al MF pentru anul 2022

Catalogul de date deschise al MF pentru anul 2021

Catalogul de date deschise al MF pentru anul 2020

Catalogul de date deschise al MF pentru anul 2019

Catalogul de date deschise al MF pentru anul 2018

Catalogul de date deschise al MF pentru anul 2017

Chestionarul privind Catalogul de Date Deschise al Ministerului Finanțelor