Achizițiile publice ale Ministerului

AnulPlanulLPCOP

2024

Modificare al Planului general de achiziții pentru tehnologii informaționale (TI) pentru anul 2024

 

Plan general de achiziții pentru tehnologii informaționale (TI) pe anul 2024 

Modificare Plan de achiziții TIC 2023

Propuneri de modificare al Planului general de achiziții TIC 2023

Planul provizoriu de achiziții publice pentru anul 2024

Licitație Deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1712663338246 din ”25” aprilie 2024: Servicii de cazare, servicii de reuniuni și conferințe, și servicii de catering organizate la hotel

Cererea ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD1719487294976 din ”11” iulie 2024: Lucrări de reparație și schimbare a ferestrelor în blocul administrativ nr. 1

 

Cererea ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD1718084261734 din ”21” iunie 2024: Rechizite de birou

Cererea ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD1713874231962 din ”03” mai 2024: Consumabile pentru echipamente multifuncționale

Invitație de participare nr. 04 din 29.03.2024: Servicii informatice de dezvoltare a Sistemului Informațional Integrat a Finanțelor Publice al Ministerului Finanțelor Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare

Invitație de participare nr. 03 din 29.03.2024: Servicii informatice de administrare, menținere şi asigurare a funcționării Sistemului Informațional Integrat al Finanțelor Publice al Ministerului Finanțelor Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare

Invitație de participare nr. 01 din 04.03.2024: Servicii de instruire în domeniul finanțelor publice / controlului financiar public intern Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare

Invitație de participare nr. 02 din 18.03.2024: Servicii de transport
de date în rețeaua „VPN prin FTTx”
 Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare

2023

Planul de achiziții pentru anul 2023

Planul de achiziții pentru tehnologii informaționale și comunicații (TIC) pentru anul 2023

Licitație Deschisă nr.
ocds-b3wdp1-MD-1701264286964 din ”15” decembrie
2023: Servicii de curățenie pentru perioada 01.01.2024 –
31.12.2024
 (Caet de sarcini, - Formular al documentului)

 

Licitație Deschisă nr.
ocds-b3wdp1-MD-1700743053042 din ”14” decembrie
2023: Servicii de pază și deservire tehnică a sistemelor de
securitate pentru perioada 01.01.2024 – 31.12.2024
, - (Caet de sarcini, - Formular al documentului)

 

Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1678968514801 din ”13” aprilie 2023: Lucrări de reparație capitală a încăperilor din subsolul blocului administrativ nr. 1 

Cererea ofertelor de prețuri nr.  ocds-b3wdp1-MD-1690435384664 din ”08” august 2023: Rechizite de birou

Cererea ofertelor de prețuri nr.   ocds-b3wdp1-MD-1684166771570  din ”25” mai 2023: Consumabile pentru echipamente multifuncționale

Invitație de participare privind achiziţionarea serviciilor de transport de date în rețeaua „VPN prin FTTx” prin procedura de achiziţie Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare

Invitație de participare privind achiziţionarea serviciilor de instruire în domeniul finanțelor publice / CFPI prin procedura de achiziţie Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.

Invitație de participare privind achiziţionarea serviciilor informatice de dezvoltare a SI GFP prin procedura de achiziţie Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.

Invitație de participare privind achiziţionarea serviciilor informatice de administrare, menținere şi asigurare a funcționării SI GFP prin procedura de achiziţie Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare

2022

 

Planul de achiziții pentru anul 2022 (modificat)

Planul de achiziții pentru anul 2022

Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1669805186411 din ”28” decembrie 2022: Servicii de curățenie pentru perioada 01.01.2023 – 31.12.2023

Licitație Deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1669111327836 din  16.12.2022: Servicii de pază și deservire tehnică a sistemelor de securitate pentru perioada 01.01.2023 – 31.12.2023

Licitație Deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1655383283690 din  22.07.2022: Tehnică de calcul și periferice

Concurs prin Cererea Ofertelor de Prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1660196368041 din 22.08.2022: Rechizite de birou

 

   
Rapoarte

Raport privind monitorizarea contractelor pentru anul 2021

Raport de monitorizare a contractelor pentru sem. I anul 2021

Raport cu privire la achizițiile publice efectuate în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei COVID-19, ianuarie - iunie 2020

Raport cu privire la achizițiile publice efectuate în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei COVID-19, iulie - decembrie 2020

Raport de monitorizare a contractelor pentru trim. I anul 2021

Raport anual de monitorizare a contractelor pentru anul 2020

Raport de monitorizare a contractelor pentru trim. III anul 2020

Raport de monitorizare a contractelor pentru sem. I anul 2020 

Raport de monitorizare a contractelor pentru trim. I anul 2020

Raport annual de monitorizare a Contractelor pentru anul 2019

Raport de monitorizare a Contractelor pentru trim. III anul 2019

Raport de monitorizare a Contractelor pentru sem. I anul 2019

Raport de monitorizare a Contractelor pentru trim. I 2019

Raport anual de monitorizare a Contractelor pentru anul 2018

Raport de monitorizare a Contractelor pentru trim. III anul 2018

Raport privind executarea contractelor pentru sem. I 2018

Raport privind executarea contractelor pentru trim. I 2018

Raport anual de executare a contractelor

2021

 

Planul de achizitii 2021 (modificat)

Planul anual de achiziții pentru anul 2021

 

Licitații publice

Licitație Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-613827651308 din 18.03.2021: Lucrări de reparație la T.R. Centru și adăpostul protecției civile

 

Cererea Ofertelor de Preţ

Concurs prin Cererea Ofertelor de Prețuri nr. ocdsb3wdp1-MD-1622451595117 din 10.06.2021: Rechizite de birou

 

2020

Planul de achiziții pentru anul 2020 modificat

Planul de achiziții 2020

Licitații publice

 

Licitație Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1607344187164 din 24.12.2020: Servicii de furnizare a energiei electrice pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Licitație Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1605601735310  din 02.12.2020: Servicii pază și deservire tehnică a sistemelor de supraveghere video, antiincendiară și antiefracție pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021

Licitație Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1605516127316 din 02.12.2020: Servicii de curățenie pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021

 

Cererea Ofertelor de Preţ

 

Concurs prin Cererea Ofertelor de Preț nr. ocds-b3wdp1-MD-1603888818946 din 09.11.2020: Licențe și suport pentru 2 echipamente ”Checkpoint”

Concurs prin Cererea Ofertelor de Prețuri nr. ocdsb3wdp1-MD-1595315175354 din 31.07.2020: Rechizite de birou

 

2019

Planul de achizitii 2019

Licitații publice

Licitație Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1575016912065 din 16.12.2019: Servicii de curățenie pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2020

Licitație Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1574845025435 din 13.12.2019: Servicii pază și deservire tehnică a sistemelor de supraveghere video, antiincendiară și antiefracție pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Licitație Publică nr. OCDS-B3WDP1-MD-1557901984253 din 06.06.2019: Tehnică de calcul

Licitație Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1561631216429 din 18.07.2019: Rechizite de birou

Cererea Ofertelor de Preţ

Concurs prin Cererea Ofertelor de Preț nr. ocds-b3wdp1-MD-1574681079038 din 03.12.2019: Licențe și suport pentru 2 echipamente ”Checkpoint”

COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1551184710365 din 13.03.2019: Lucrări de reparație în blocurile administrative din str. Constantin Tănase, 7 și Pușkin, 44

2018

Plan de achizitii 2018 (actualizat)

Planul de achiziţii

Licitații publice

Licitație Publică nr. 18/04348 din 30.10.2018: Deservirea bancară a sistemului trezorerial pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2021

Licitație Publică nr. 18/01865 din 04.06.2018 (Lucrări de reparație în blocul administrative nr. 1 și 2.)

LP  nr. 18/00030 din 08.02.2018: Servicii paza si deservire tehnică a sistemelor de supraveghere video, antiincendiară și antiefracție pentru perioada 01.03.2018-31.12.2018

Cererea Ofertelor de Preţ

COP  nr. 18/03412 din 06.08.2018: Mobilier de birou

COP  nr. 18/03008 din 19.07.2018: Curs de studiere a limbii engleze pentru perioada 05.09.2018 - 31.12.2019

COP nr. 18/02167 din 04.06.2018: Rechizite de birou

COP  nr. 18/00679 din 05.03.2018 Cartușe de toner și consumabile pentru imprimante

2017

Planul de achiziţii

Licitații publice

Acord-Cadru  nr. 26/17 din 26.12.2017: (Servicii de transport aerian de pasageri pentru perioada 01.01.2018 - 31.12.2019)

LP nr. 17/04198 din 15.12.2017 (Servicii de curățenie pentru perioada 01.01.2018 - 31.12.2019)

LP nr.17/01390 din 21.03.2017 (Lucrări de reparație)

LP nr. 17/01063 din 28.04.2017 (Lucrări de reparație)

Licitație Publică nr. 17/02300 din 04.09.2017  (Tehnică de calcul, chioșc tactil de informații, sistem antiefracție, sistem de avertizare sonoră)

Cererea Ofertelor de Preţ

COP nr. 17/04414 din 06.12.2017 (Reviste și ediții periodice pentru anul 2018)

COP  nr. 17/03977  din 16.11.2017 (Licențe și suport pentru 2 echipamente ”Checkpoint”)

COP nr. 17/02356 din 24.07.2017 (Mobilier de birou)

COP nr.16/03810 din 19.01.2017 (Încărcarea şi reginerarea cartuşelor)

COP nr.16/03803 din 04.01.2017 (Produse petroliere)

COP nr. 17/02598 din 09.08.2017 (Bilete avia)