Stagii de practică pentru studenţi / masteranzi

Stagii de practică pentru studenţi / masteranzi

Stagierea în Ministerul Finanțelor se adresează studenţilor/masteranzilor specializaţi în domeniul finanțelor publice, după cum urmează:  bugetar, fiscal, vamal, datorie de stat, contabilitate publică, achiziţii publice, contabilitate şi audit în sectorul corporativ, control financiar public intern sau alte domenii relevante.

Programul de stagii se adresează studenților și absolvenților atât din țară, cât și de peste hotare.

Scopul: 

Consolidarea cunoştinţelor teoretice şi formarea abilităţilor practice a studenţilor specializaţi în domeniul finanțelor publice.

Durata activității de stagiu include perioada stagiului de practică de producție/licenţă/masterat obligatoriu prestabilită de universitate.

Avantajele programului de stagiu:

- Aplicarea în practică a cunoştinţelor teoretice studiate la universitate și formarea abilităților primare în domeniul de specialitate;
- Acumularea de noi cunoştinţe ce vizează finanțele publice, procesul bugetar şi alte domenii relevante programului de studii al stagiarului;
- Oportunitatea de angajare în condițiile legislației în vigoare în cadrul Ministerului Finanțelor;
- Colectiv prietenos, deschis spre comunicare.

Cerinţe:

- Student/masterand care urmează studii în domeniile de competență ale Ministerului Finanțelor;
- Dorinţa de instruire continuă;
- Responsabilitate.

Condiţiile de aplicare:

Pentru a aplica la stagiul de practică este necesar să expediaţi Formularul de solicitare a desfășurării stagiului de practică în cadrul Ministerului Finanțelor la adresa de e-mail: aliona.moisei@mf.gov.md.

Selectarea candidaților are loc în baza Formularului și a unui interviu inițial.

Candidații acceptați pentru realizarea stagiului vor fi anunțați prin mesaj electronic sau la telefon.

Persoana de contact: Aliona Moisei, șef Direcție resurse umane.

Telefon de contact: 022 26 27 55; e-mail: aliona.moisei@mf.gov.md

mun. Chişinău, str. C. Tănase, nr. 7, MD 2005,  biroul nr.114