Instruire și dezvoltarea capacităților

Instruire și dezvoltarea capacităților

Activităţile de instruire și dezvoltare profesională sunt întru consolidarea performanţei profesionale a funcţionarilor publici din subdiviziunile structurale ale Ministerului Finanțelor privind îndeplinirea atribuțiilor funcționale și menținerea corelației resurselor umane cu obiectivele stabilite, în concordanţă cu evoluţiile mediului instituţional şi juridic.

Misiune:

Dezvoltarea şi menţinerea cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale ale funcţionarilor publici din cadrul Ministerului Finanțelor prin instituirea unui sistem continuu de dezvoltare profesională și asigurarea accesului echitabil la programele de instruire de calitate, întru realizarea obiectivelor specifice postului deținut.

Scop:

Consolidarea performanţei profesionale ale funcţionarilor publici din Ministerul Finanțelor în vederea facilitării procesului de obţinere a cunoştinţelor şi competenţelor necesare pentru realizarea activităţilor preconizate și atribuțiilor funcționale.

Obiective:

  1. Consolidarea capacităţilor de management a resurselor umane (MRU).
  2. Dezvoltarea continuă a capacităţilor profesionale a funcţionarilor publici.
  3. Îmbunătăţirea programelor şi tehnologiilor de instruire în baza necesităţilor de noi performanţe profesionale.

În baza necesităţilor de instruire a personalului, este elaborat planul anual de dezvoltare profesională a capacităților.