Toate documentele

Proiectul HG „Pentru modificarea HG nr. 684/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la proiectele de investiții capitale publice”
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
Informația privind împrumuturile recreditate prin intermediul Ministerului Finanţelor, Oficiului de Gestiune a Programelor de Asistență Externă (OGP AE), Unităţii de Implementare a Proiectelor Fond Internaţ pentru Dezvolt Agricolă (FIDA) la 30 iunie 2023
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 31 august 2023
Proiectul de modificare a OMF nr. 91/2019 cu privire la aprobarea design-ului mărcii „Timbru de acciz/Timbru de consum”
Proiectul Conceptului de modernizare a Codului fiscal
Proiectul legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2023
Analiza cheltuielilor 2019-2022
Buletin statistic lunar privind datoria de stat August 2023
Rapoarte privind garanțiile de stat, August 2023
Proiectul OMF privind aprobarea listei jurisdicțiilor participante și jurisdicțiilor care fac obiectul raportării, cu care RM va colabora în baza Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturi fin.
Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2024-2026)”
Raport privind situaţia în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat în semestrul I al anului 2023
Proiectul Ordinului MF cu privire la acordarea creditelor fără dobândă concurenților electorali
Proiectul de a Ordinul a Ministerului Finanţelor privind aprobarea formularului Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului şi a Instrucţiunii de completare a acesteia (POLMED23)
Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Raportului semianual privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia pe anul 2023
Proiectul OMF privind modificarea OMF nr. 17/2020 cu privire la aprobarea formularelor tipizate ale Avizelor de plată
Proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Inspectoratului Control Financiar de Stat
Datoria de stat interna la 31 august 2023
Circulara bugetară 2024-2026 (APL)

Pagini

Căutare documente

E.g., 01.10.2023
E.g., 01.10.2023