Toate documentele

Raportul pentru cetățeni 2021
Bilanțul contabil al Guvernului Central la 31 decembrie 2020
Bilanțul contabil al Guvernului Central la situația din 31 decembrie 2021
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Cadrului bugetar pe termen mediu (2023-2025)
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 31 august 2022
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”
Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul Vamal al Republicii Moldova
Proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010.
Circulara bugetară 2023-2025 (APC)
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării proiectului „Securitatea furnizării gazelor naturale”
Proiectul Ordinul MF cu privire la acordarea creditelor fără dobândă concurenților electorali
Buletin Iulie 2022
Proiectul OMF cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului de contabilitate și raportare financiară de pe lîngă Ministerul Finanțelor și abrogarea Ordinului nr. 101/2019
Datoria de stat internă august 2022
Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea HG nr. 445/2014 cu privire la aprobarea Stemei şi fanionului SV, însemnelor uniformistice, obiectelor de uniformă şi a normelor de echipare cu uniformă a funcţionarilor vamali
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 31 iulie 2022
Raport pe semestrul I 2022 Datoria sectorului public recreditarea
Proiectul legii privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021
Proiectul de lege privind abrogarea Legii nr. 265/2003 cu privire la inspecția înainte de expediție

Pagini

Căutare documente

E.g., 01.10.2022
E.g., 01.10.2022