Toate documentele

Datoria de stat internă octombrie 2023
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova”
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării programului „Credite pentru conservarea energiei”
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării proiectului „Sistemul termoenergetic al municipiului Bălţi”
Proiectul HG pentru modificarea Regulamentului privind modul de procurare şi aplicare a timbrelor de acciz/timbrelor de consum pe produsele din tutun, cartuşele şi rezervele pentru ţigaretele electronice, inclusiv ţigaretele electronice de unică folosinţă
Proiectul HG cu privire la modificarea listei aprobate prin HG nr. 193/2023 cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2023 a cotelor de membru şi a datoriilor RM față de organizațiile internaționale şi regionale
Proiectul HG cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de facilitate de credit dintre Republica Moldova și Agenția Franceză pentru Dezvoltare Nr. CMD 1009 01 J
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 30 septembrie 2023
Rapoarte privind garanțiile de stat (septembrie 2023)
Buletin statistic septembrie 2023
Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative (pe aspecte ce țin de redresare și rezoluție bancară)
Raportul pentru cetățeni 2022
Proiectul HG cu privire la modificarea HG nr. 10/2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova
Proiectul OMF cu privire la aprobarea regulilor de implementare a prețurilor de transfer
Informaţia privind datoria de stat internă la situaţia din 30.09.2023
Proiectul HG „Pentru modificarea HG nr. 684/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la proiectele de investiții capitale publice”
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
Informația privind împrumuturile recreditate prin intermediul Ministerului Finanţelor, Oficiului de Gestiune a Programelor de Asistență Externă (OGP AE), Unităţii de Implementare a Proiectelor Fond Internaţ pentru Dezvolt Agricolă (FIDA) la 30 iunie 2023
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 31 august 2023
Proiectul de modificare a OMF nr. 91/2019 cu privire la aprobarea design-ului mărcii „Timbru de acciz/Timbru de consum”

Pagini

Căutare documente

E.g., 23.07.2024
E.g., 23.07.2024