Все документы

Raport privind situaţia în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat în semestrul I al anului 2021
Proiectul HG cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Amendamentului nr. 11 la Acordul de asistenţă privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul RM şi Guvernul SUA pentru creşterea comerţului şi investiţiilor în sectoarele cheie
Analiza cheltuielilor 2017-2020
Proiectul HG cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Amendamentului nr. 11 la Acordul de asistenţă privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul RM şi Guvernul SUA pentru o guvernare democratică mai eficientă şi mai responsabilă
Proiectul Ordinului MF privind aprobarea formularului CET21 – Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi a Instrucțiunii privind modul de completare a acesteia
Informația privind datoria de stat internă la situația din 30.09.2021
Informația privind datoria de stat internă la situația din 30.09.2021 RU
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (August 2021)
Proiectul HG cu privire la modificarea HG nr. 93/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată
Raportul pentru cetățeni 2020
Proiectul legii privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020
Proiectul legii privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020
Proiectul HG cu privire la inițierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de Repunere în vigoare a Acordurilor de asistență privind obiectivele de dezvoltare din 2016 între Guvernul RM şi Guvernul AUA
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 31 august 2021 RU
Proiectul HG nr.792/2004 privind transportarea mărfurilor prin posturile vamale interne de control din 14.09.2021
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 31 august 2021
Proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind Lista de interdicție a operatorilor economici, actualizat
Proiectul HG cu privire la modificarea listei beneficiarilor de facilități fiscale și vamale la importul obiectelor de cult prevăzută în Anexa nr. 2 la HG nr. 977/2018
Информация о внутреннем государственном долге на 31.08.2021
Proiectul Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022, domeniul ,,Finanțe Publice”

Страницы

Поиск документов

Например: 17.10.2021
Например: 17.10.2021