All documents

Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege privind atragerea împrumutului de stat extern, prin intermediul mecanismului de finanțare de reziliență și durabilitate (RSF) din partea Fondului Monetar Internațional RM
Proiectul OMF Cu privire la modificarea Regulamentului privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli, aprobat prin Ordinul Ministrului finanțelor nr. 3/2023
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (modificarea cadrului normativ conex Legii nr. 47/2024) (număr unic 297/MF/2024)
Raportului privind situația datoriei sectorului public, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2023
Datoria de stat externa martie 2024
Bugetul pentru cetățeni pe 2024
Proiectul de lege privind participarea Republicii Moldova la majorarea de capital a Băncii de dezvoltarea a Consiliului Europei în conformitate cu Rezoluția Consiliului Guvernatorilor nr.463/2022 ”Privind majorarea capitalului Băncii”
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Februarie 2024) EN
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Februarie 2024)
Planul de acțiuni al Ministerului Finanțelor pentru anul 2024
Planul de acțiuni 2018
Datoria de stat externa februarie 2024
Datoria de stat externa februarie 2024 EN
Proiectul HG cu privire la modificarea Regulamentului privind asumarea angajamentelor multianuale, aprobat prin HG nr. 652/2023
Datoria de stat internă Februarie 2024
Proiectul OMF cu privire la aprobarea formularului tipizat al Dării de seamă privind impozitul pe venitul agenților economici subiecți ai regimului fiscal – forma SIMM24M
Raportul privind garanțiile de stat pentru luna ianuarie 2024
Regulamentul cu privire la plasarea, vânzarea și răscumpărarea valorilor mobiliare de stat destinate persoanelor fizice din Republica Moldova
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Ianuarie 2024)
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 31 ianuarie 2024

Pages

Search documents

E.g., 13.04.2024
E.g., 13.04.2024