All documents

Buletin statistic lunar privind datoria de stat Decembrie 2021
Buletin statistic lunar privind datoria de stat Decembrie 2021 EN
Proiectul HG ,,Cu privire la aprobarea Conceptul Sistemului Informațional „Programul de vânzare directă a valorilor mobiliare de stat persoanelor fizice în Republica Moldova”
Proiectul ordinului Ministerului Finanțelor cu privire la modificarea Ordinului MF nr. 17/2020
Extras din Raportul de Progres privind implementarea LC a Proiectului „COVID-19 Răspuns de urgență și Suport pentru ÎMMM la 31.12.2021
Informaţia privind datoria de stat internă la situaţia din 31.12.2021
Proiectul HG „Cu privire la aprobarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2022-2024)
Proiectul HG privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de administrare de către SFS a bunurilor confiscate, a bunurilor fără stăpîn, a bunurilor sechestrate perisabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, bunuri și comori
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 30 noiembrie 2021
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 30 noiembrie 2021 EN
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 94 din 30.07.2020
Proiectul HG cu privire la modificarea actelor normative
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Noiembrie 2021)
Proiectul HG cu privire la modificarea actelor normative
Monthly bulletin November 2021
Proiectul HG „Cu privire la stabilirea moratoriului temporar privind încadrarea personalului din sectorul bugetar pe funcțiile vacante înregistrate”
Proiectul Ordinului MF cu privire la aprobarea Contractului model privind achiziția serviciilor de furnizare a energiei termice
Proiectul Ordinului MF cu privire la aprobarea Contractului model pentru realizarea achizițiilor publice de furnizare a energiei electrice
Proiectul Ordinului MF cu privire la aprobarea Contractului model pentru realizarea achizițiilor publice de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare
Proiectul Ordinului MF cu privire la aprobarea Contractului model privind achiziţia serviciilor de furnizare a gazelor naturale

Pages

Search documents

E.g., 22.01.2022
E.g., 22.01.2022