Procesul decizional

Project Name Announces Draft decisions and related materials Statute Responsible person
Proiectul HG privind repartizarea și modificarea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021 Remis spre consultare publică Liliana Bocancea,
Consultant principal,
• Secţia bugetul de stat şi bugetul public naţional,
022 26 26 34,
liliana.bocancea@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea și abrogarea unor HG Remis spre consultare publică Olesea Gangur ,
Consultant principal,
• Secția impozite indirecte,
022 26 26 52,
olesea.gangur@mf.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional de gestionare a autorizației de agent economic autorizat și Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat a autorizației de agent economic autorizat Inițierea elaborării proiectului Doina Bonari,
Consultant principal,
• Secţia analitică,
022 26 28 02,
doina.bonari@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului Informațional Integrat al Finanțelor Publice Remis spre consultare publică Elena Plămădeală,
Consultant principal,
• Secția metodologie,
022 26 26 59,
lena.plamadeala@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului Inițierea elaborării proiectului Olesea Gangur ,
Consultant principal,
• Secția impozite indirecte,
022 26 26 52,
olesea.gangur@mf.gov.md
Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (politica fiscală și vamală pentru anul 2023) Remis spre consultare publică Corina Alexa,
Șef adjunct direcție,
Direcția politici fiscale și vamale,
022 26 27 92,
corina.alexa@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2023 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de organizațiile internaţionale şi regionale Inițierea elaborării proiectului Alexandru Bălănel,
Consultant principal,
• Secția finanțele autorităților publice,
022 26 28 25,
alexandru.balanel@mf.gov.md
Proiectul HG privind repartizarea și redisribuirea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021 Remis spre consultare publică Cristina Russu,
Consultant principal,
• Secţia bugetul de stat şi bugetul public naţional,
022 26 26 37,
cristina.russu@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea Conceptului pentru dezvoltarea SIA “Cabinetul electronic al autorității/instituției bugetare” Remis spre consultare publică Elena Plămădeală,
Consultant principal,
• Secția metodologie,
022 26 26 59,
lena.plamadeala@mf.gov.md
Proiectul HG „Privind aprobarea bugetului Instituției Publice „Consiliul de supraveghere publică a auditului” pentru anul 2023” Remis spre consultare publică Ala Vizir,
Consultant principal,
• Secţia politici contabile şi audit,
022 26 27 60,
ala.vizir@mf.gov.md
Proiectul HG privind repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021 Remis spre consultare publică Cristina Russu,
Consultant principal,
• Secţia bugetul de stat şi bugetul public naţional,
022 26 26 37,
cristina.russu@mf.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea listei obiectelor de uz personal, introduse pe teritoriul Republicii Moldova, fără achitarea drepturilor de import, la revenirea cetățenilor cu traiul în Republica Moldova Remis spre consultare publică Alexandru Margine,
Consultant principal,
• Secția impozite indirecte,
022 26 28 43,
alexandru.margine@mf.gov.md
Proiectul OMF cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.153/2017 privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru agenții economici – forma VEN12 Inițierea elaborării proiectului Diana Rusu,
Inspector principal,
SFS, Direcția impozite directe,
022 82 33 70,
diana.rusu@sfs.md
Proiectul HG „Cu privire la aprobarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2022-2024) Aprobat

HG nr. 81/2022
Cebanu Anna,
Consultant principal,
• Secția angajamente interne,
022 26 28 22,
anna.cebanu@mf.gov.md
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Cadrului bugetar pe termen mediu (2023-2025) Remis spre consultare publică Vera Sîrbu,
Consultant principal,
• Secția coordonarea politicilor bugetare,
022 26 26 39,
vera.sirbu@mf.gov.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Remis spre consultare publică Inna Siuris ,
Consultant principal,
• Secția finanțele în sănătate și protecție socială,
022 26 28 26,
inna.siuris@mf.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării proiectului „Eficiența energetică în Republica Moldova” Remis spre consultare publică Olesea Gangur ,
Consultant principal,
• Secția impozite indirecte,
022 26 26 52,
olesea.gangur@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului nr. 1 prin schimb de scrisori la Acordul de finanțare dintre Guvernul RM, UE și MDR și AP al României privind Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 Aprobat

HG 285/2022
Aurica Ciornei,
Consultant principal,
• Secţia cooperare regională,
022 26 27 04,
aurica.ciornei@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului nr. 1 prin schimb de scrisori la Acordul de finanțare dintre Guvernul RM, UE și MDR şi AP al României privind Programul Operațional Comun România – RM 2014-2020 Aprobat

HG 479/2022
Daniel Pascal,
Consultant,
• Secţia cooperare regională,
022 26 26 88,
daniel.pascal@mf.gov.md
Proiectul HG pentru modificarea HG nr. 246 din 8 aprilie 2010 Aprobat

HG 469/2022
Daniel Pascal,
Consultant,
• Secţia cooperare regională,
022 26 26 88,
daniel.pascal@mf.gov.md

Pages

Select category