Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor ,,Cu privire la modificarea și completarea unor Ordine ale Ministerului Finanțelor” Aprobat

OMF 115/2019
Jana Griciuc,
Inspector superior,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 34 38,
jana.griciuc@sfs.md
Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la plasarea, tranzacționarea şi răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscriere în cont” Aprobat

HBN nr. 190/2021
Olesea Frișcu,
Consultant superior,
• Secția angajamente interne,
022 26 28 15,
olesea.friscu@mf.gov.md
Proiectul Ordinului MF cu privire la modificarea unor ordine ale MF Aprobat

OMF nr. 59/2021
Jana Griciuc,
Inspector superior,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 34 38,
jana.griciuc@sfs.md
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unui bun imobil Remis spre consultare publică Claudia Popescu,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală expertiză juridică,
022 82 33 97,
claudia.popescu@sfs.md
Proiectul Ordinului MF „Pentru modificarea Instrucțiunii cu privire la plasarea, tranzacționarea și răscumpărarea Obligațiunilor de stat cu dobândă flotantă” Inițierea elaborării proiectului Olesea Frișcu,
Consultant superior,
• Secția angajamente interne,
022 26 28 15,
olesea.friscu@mf.gov.md
Proiectul legii privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020 Aprobat

Legea nr. 188/2021
Veronica Chirila,
Consultant principal,
• Secţia bugetul de stat şi bugetul public naţional,
022 26 25 67,
veronica.chirila@mf.gov.md
Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2022 Remis spre consultare publică Chirila Veronica,
Consultant principal,
• Secţia bugetul de stat şi bugetul public naţional,
022 26 25 67,
veronica.chirila@mf.gov.md
Proiectul ordinului privind abrogarea unor ordine ale Ministrului Finanțelor Remis spre consultare publică Ala Vizir,
Consultant principal,
• Secţia politici contabile şi audit,
022 26 27 60,
ala.vizir@mf.gov.md
Proiectul HG pentru modificarea anexei nr. 1 la HG nr. 10/2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din RM Remis spre consultare publică Alexandru Bălănel,
Consultant principal,
• Secția finanțele autorităților publice,
022 26 28 25,
alexandru.balanel@mf.gov.md
Proiectul HG pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului Aprobat

HG. 324/2021
Dumitrița Boico,
Consultant superior,
• Secția finanțele autorităților publice,
022 26 27 38,
dumitrita.boico@mf.gov.md
Proiectul de HG „Privind aprobarea bugetului I.P. „Consiliul de supraveghere publică a auditului” pentru anul 2022” Remis spre consultare publică Silvia Cemertan,
Consultant principal,
• Secţia politici contabile şi audit,
022 26 27 61,
silvia.cemertan@mf.gov.md
Proiectul legii privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020 Aprobat

Legea nr. 135/2021
Veronica Chirila,
Consultant principal,
• Secţia bugetul de stat şi bugetul public naţional,
022 26 25 67,
veronica.chirila@mf.gov.md
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează propunerile de politici bugetar-fiscale pentru anul 2022 Remis spre consultare publică Corina Alexa,
Șef adjunct direcție,
Direcția politici fiscale și vamale,
022 26 27 92,
corina.alexa@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2022 a cotelor de membru şi a datoriilor R. Moldova faţă de organizațiile internaţionale şi regionale. Inițierea elaborării proiectului Alexandru Bălănel,
Consultant principal,
• Secția finanțele autorităților publice,
022 26 28 25,
alexandru.balanel@mf.gov.md
Proiectul hotărârii Guvernului privind repartizarea și redistribuirea alocațiilor aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020 Remis spre consultare publică Liliana Bocancea,
Consultant principal,
• Secţia bugetul de stat şi bugetul public naţional,
022 26 26 34,
liliana.bocancea@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului Remis spre consultare publică Dumitrița Boico,
Consultant superior,
• Secția finanțele autorităților publice,
022 26 27 38,
dumitrita.boico@mf.gov.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Remis spre consultare publică Inna Siuris ,
Consultant principal,
• Secția finanțele în sănătate și protecție socială,
022 26 28 26,
inna.siuris@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului Remis spre consultare publică Viorica Golban,
Consultant principal,
• Secția impozite indirecte,
022 26 27 90,
viorica.golban@mf.gov.md
Proiectul HG privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea furnizorilor de servicii de achiziții Inițierea elaborării proiectului Lucia Mătăsaru,
Consultant principal,
Direcţia achiziţii publice,
022 26 25 70,
lucia.matasaru@mf.gov.md
Proiectul HGi cu privire la modificarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul Vamal al RM, aprobat prin HG nr. 1140/2005 Inițierea elaborării proiectului Viorica Golban,
Consultant principal,
• Secția impozite indirecte,
022 26 27 90,
viorica.golban@mf.gov.md

Pagini

Selectați categoria