Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la plasarea, tranzacționarea şi răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscriere în cont, aprobat prin HCE al BNM Remis spre consultare publică Cebanu Anna,
Şef secție,
• Secția analiză, strategie și risc,
022 26 28 22,
anna.cebanu@mf.gov.md
Proiectul HG pentru abrogarea HG nr. 167/2022 cu privire la aprobarea componenței nominale a Comitetului de supraveghere a auditului Inițierea elaborării proiectului Cristina Iachim,
Consultant principal,
Direcția politici contabile și audit în sectorul corporativ,
022 26 27 98
Proiectul Dispoziției Guvernului pentru aprobarea componenței nominale a Comitetului de supraveghere a auditului Inițierea elaborării proiectului Cristina Iachim,
Consultant principal,
Direcția politici contabile și audit în sectorul corporativ,
022 26 27 98
Proiectul OMF cu privire la modificarea OMF nr. 140/2017 și a OMF nr. 95/2020 Remis spre consultare publică Alina Vragaleva-Platița,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 34 38,
alina.platita@sfs.md
Proiectul HG cu privire la aderarea Serviciului Fiscal de Stat la Cadrul Incluziv privind erodarea bazei impozabile și a transferului de profituri (BEPS) Inițierea elaborării proiectului Ecaterina Eșanu,
Consultant principal,
• Direcția impozite directe și reglementări internaționale,
022 26 27 76,
ecaterina.esanu@mf.gov.md
Proiectul HG privind aprobarea Regulamentului privind modul de administrare și valorificare a bunurilor cărora li s-au aplicat măsuri restrictive internaționale Inițierea elaborării proiectului Elena Spînu,
Inspector,
SFS, Direcția generală expertiză juridică,
022 82 32 82,
elena.spinu@sfs.md
Proiectul HG pentru modificarea HG cu privire la aprobarea Nomenclatorului mijloacelor speciale, al tipurilor de arme de foc şi al muniţiilor aferente, precum şi a regulilor de aplicare a acestora, nr. 474/2014 Inițierea elaborării proiectului Cătălina Moisei,
Inspector,
SFS, Direcția generală expertiză juridică,
022 82 33 04,
catalina.moisei@sfs.md
Proiectul HG cu privire la modificarea HG pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de atribuire a contractelor de achiziții sectoriale/acordurilor-cadru în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale Inițierea elaborării proiectului Lucia Mătăsaru,
Consultant principal,
Direcţia achiziţii publice,
022 26 25 70,
lucia.matasaru@mf.gov.md
Proiectul OMF cu privire la abrogarea OMF nr. 103/2005 Remis spre consultare publică Elena Albot,
Inspectoare principală,
SFS, Secția evidență fiscală,
022 82 33 71,
elena.albot@sfs.md
Proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni (aspecte conexe aplicării politicii de remunerare a persoanelor cu funcții de răspundere a societății) Remis spre consultare publică Mariana Bratu,
Consultant principal,
Direcţia reglementarea sectorului financiar,
022 26 25 27,
mariana.bratu@mf.gov.md
Proiectul de HG cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în HG nr. 684/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate) Remis spre consultare publică Vacarciuc Anna,
Consultant superior,
Direcţia reglementarea sectorului financiar,
022 26 27 61,
anna.vacarciuc@mf.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului resursei informaționale formate de Sistemul informațional automatizat „Certificarea în domeniul auditului intern” Inițierea elaborării proiectului Petru Babuci,
Șef adjunct direcție,
Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern,
022 26 28 12,
petru.babuci@mf.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului resursei informaționale formate de Sistemul informațional „Control intern managerial și Audit intern” Inițierea elaborării proiectului Petru Babuci,
Șef adjunct direcție,
Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern,
022 26 28 12,
petru.babuci@mf.gov.md
Proiectul HG pentru modificarea HG nr. 619/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind circulația substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor în scopul dresării câinilor de serviciu în depistarea acestora Inițierea elaborării proiectului Valentin Mitriuc,
Consultant principal,
• Direcția analitică și armonizarea politicilor,
valentin.mitriuc@mf.gov.md
Proiectul HG pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.519/2004 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de elaborare şi aprobare a Listei agenţilor economici Inițierea elaborării proiectului Rodica Braguța,
Consultant principal,
• Direcția analitică și armonizarea politicilor,
022 26 27 64,
rodica.braguta@mf.gov.md
Proiectul de Ordin cu privire la modificarea unor Ordine a Ministrului Finanțelor Aprobat

OMF 71/2024
Cristina Iachim,
Consultant principal,
Direcția politici contabile și audit în sectorul corporativ,
022 26 27 98
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate realizării proiectului „Interconectarea rețelelor de energie electrică, RM şi Romania" Inițierea elaborării proiectului Rodica Braguța,
Consultant principal,
• Direcția analitică și armonizarea politicilor,
022 26 27 64,
rodica.braguta@mf.gov.md
Proiectul OMF cu privire la modificarea OMF nr. 08/2018 privind aprobarea formularului tipizat al Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (forma ONG17) Remis spre consultare publică Doina Bileac,
Inspectoare principală,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 33 95,
doina.bileac@sfs.md
Proiectul OMF privind aprobarea contractului-tip privind modificarea termenului de stingere a obligației fiscale prin amânare sau eșalonare conform Legii nr. 78/2024 pentru susținerea agricultorilor prin facilitarea accesului la credite garantate de stat Aprobat

OMF nr. 74/2024
Igor Cebotarenco,
Inspector,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 34 14,
igor.cebotarenco@sfs.md
Proiectul HG cu privire la modificarea HG nr. 10/2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea personalului entităţilor din Republica Moldova Remis spre consultare publică Iulia Melnic,
Șef direcție,
• Direcția impozite directe și reglementări internaționale,
022 26 27 88,
iulia.melnic@mf.gov.md

Pagini

Selectați categoria