Monitorizarea implementării

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1181 din 22 decembrie 2010 privind monitorizarea procesului de implementare a legislaţiei, Ministerul Finanţelor iniţiază procesul de monitorizare a implementării Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice.

Obiectivele monitorizării sunt:

  1. identificarea gradului de executare (de acţiune) a Legii privind achiziţiile publice;
  2. constatarea faptului dacă scopurile Legii privind achiziţiile publice au fost realizate sau sunt în proces de realizare;
  3. identificarea faptului adoptării şi aplicării cadrului juridic secundar, în scopul asigurării integrale de către acesta a mecanismului reglementării, precum şi conformarea acestuia legislaţiei ierarhic superioare;
  4. identificarea cauzelor care generează inaplicabilitatea Legii privind achiziţiile publice şi a faptului dacă s-a schimbat sau nu situaţia;
  5. evaluarea eficienţei Legii privind achiziţiile publice din punctul de vedere al resurselor materiale, financiare şi umane, inclusiv consecinţele reglementării (costurile şi beneficiile);
  6. elaborarea recomandărilor în vederea asigurării acţiunii Legii privind achiziţiile publice.

În vederea eficientizării procesului de monitorizare a implementării Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice, Ministerul Finanţelor a elaborat un Chestionar şi solicită implicarea activă a tuturor subiecţilor interesaţi prin completarea acestuia şi/sau prezentarea opiniilor, propunerilor şi recomandărilor la adresa electronică indicată.

Persoana responsabilă de monitorizare:

Corina Galuşca – consultant în cadrul Serviciului politici de reglementare a achiziţiilor publice, Ministerul Finanţelor.

Date de contact:

tel.: 022 26 27 02
adresa poştală: MD – 2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, 7
e-mail: corina.galusca@mf.gov.md

Termenul limită de prezentare a propunerilor de către persoanele interesate este până la data de 26 mai 2017.

Întru realizarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.1181 din  22 decembrie 2010 privind monitorizarea procesului de implementare a legislaţiei, Ministerul Finanțelor prezintă Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr.131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice.