Contacte

Nume/Prenume Funcția Telefon
Budianschi Dumitru Ministru al Finanțelor 022 26 26 00
Roșca Dina Secretar general al ministerului 022 26 27 00
Ivanicichina Tatiana Secretar de stat 022 26 28 01
Nume/Prenume Funcția Telefon
Șef serviciu
Nume/Prenume Funcția Telefon
Gliga Larisa Șef serviciu 022 26 27 46
Veveriţa Elena Specialist principal 022 26 27 54

PDF icon Obiectivele și funcţiile Serviciului audit intern

Nume/Prenume Funcția Telefon
Jandîc Livia Șef serviciu 022 26 25 55
Lungu Alexandru Auditor intern principal 022 26 27 83
Morari Ion Auditor intern principal 022 26 27 84

PDF icon Obiectivele și funcţiile Serviciului comunicare

Nume/Prenume Funcția Telefon
Nicolau Cristina Șef serviciu 022 26 27 86
Bulhac Cristina Consultant principal 022 26 25 86

PDF icon Obiectivele și funcţiile Direcției expertiză juridică

Nume/Prenume Funcția Telefon
Balan Andrei Șef direcție 022 26 28 88
Zgherea Gheorghe Șef adjunct direcție 022 26 28 97
Bîtco Nona Consultant principal 022 26 25 33
Posturusu Natalia Consultant principal 022 26 28 98
Purici Irina Consultant superior 022 26 25 37

PDF icon Obiectivele și funcţiile Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor

Nume/Prenume Funcția Telefon
Iaconi Liliana Șef direcție 022 26 26 36
Bodrug Tatiana Şef adjunct al direcţiei 022 26 27 27
Damian Galina Consultant principal 022 26 25 12
Cristian Iurii Consultant principal 022 26 27 28
Cuhuteac Natalia Consultant principal 022 26 27 29
Caracicovschi Lilia Consultant principal 022 26 26 71

PDF icon Obiectivele și funcţiile Direcției politici și sinteză bugetară

Nume/Prenume Funcția Telefon
Sclearuc Natalia Șef direcție 022 26 26 28
Nume/Prenume Funcția Telefon
Basoc Valentina Şef secție 022 26 26 31
Bocancea Liliana Consultant principal 022 26 26 34
Russu Cristina Consultant principal 022 26 26 37
Pruteanu Elena Consultant principal 022 26 26 30
Chirila Veronica Consultant principal 022 26 25 67
Cernăuțanu Nina Consultant principal 022 26 26 10
Nume/Prenume Funcția Telefon
Iaconi Ion Şef secție 022 26 26 25
Tabacaru Natalia Consultant principal 022 26 26 19
Chebici Eudochia Consultant principal 022 26 26 03
Ionescu Aliona Consultant principal 022 26 26 04
Roşeţ Ana Consultant superior 022 26 26 02
Dulap Silvia Consultant 022 26 26 20
Nume/Prenume Funcția Telefon
Prujanskaia Emilia Consultant principal 022 26 26 33
Bitco Ina Consultant principal 022 26 26 32
Guzun Natalia Consultant principal 022 26 26 24
Bobuțac Diana Consultant principal 022 26 25 09
Raicu Maria Consultant principal 022 26 26 23
Nume/Prenume Funcția Telefon
Şef secție
Rotaru Nina Consultant principal 022 26 26 14
Sîrbu Vera Consultant principal 022 26 26 39
Cotun Silvia Consultant principal 022 26 26 17

PDF icon Obiectivele și funcţiile Direcției politici bugetare sectoriale

Nume/Prenume Funcția Telefon
Botica Vasile Șef direcție 022 26 26 27
Nume/Prenume Funcția Telefon
Rusnac Olga Şef adjunct Direcţie, șef Secţie 022 26 28 28
Gobjila Veronica Consultant principal 022 26 27 21
Romanciuc Vera Consultant principal 022 26 27 11
Oprea Olga Consultant principal 022 26 27 19
Casianova Olga Consultant principal 022 26 27 23
Rusu Irina Consultant principal 022 26 27 07
Dobrovolschi Tatiana Consultant principal 022 26 27 25
Cotoros Ana Consultant principal 022 26 27 11
Bostan Lilia Consultant superior 022 26 27 24
Cebotari Tatiana Consultant superior 022 26 27 17
Nume/Prenume Funcția Telefon
Semeniuc Marina Şef secție 022 26 26 46
Pantilii Natalia Consultant principal 022 26 26 42
Sluhinscaia Rodica Consultant principal 022 26 26 08
Popescu Elena Consultant principal 022 26 26 47
Siuris Inna Consultant principal 022 26 28 26
Mihăila Polina Consultant superior 022 26 26 49
Anghelcev Alexandr Consultant superior 022 26 26 21
Nume/Prenume Funcția Telefon
Gorea Ina Şef secție 022 26 25 22
Chiriac Marina Consultant principal 022 26 27 39
Bălănel Alexandru Consultant principal 022 26 28 25
Boico Dumitrița Consultant superior 022 26 27 38
Nume/Prenume Funcția Telefon
Dimitrişin Ludmila Şef secție 022 26 27 75
Bălan Călin Consultant principal 022 26 27 16
Rotaru Ștefănița-Victoria Consultant principal 022 26 27 20
Rîbu Cristina Consultant principal 022 26 27 15

PDF icon Obiectivele și funcţiile Direcției politici salariale

Nume/Prenume Funcția Telefon
Burduja Ludmila Şef interimar Direcţie 022 26 27 49
Dubovicenco Oxana Consultant principal 022 26 26 76
Hiznicenco Sorina Consultant principal 022 26 27 44
Andrieș Margarita Consultant principal 022 26 27 50
Mațco Diana Consultant principal 022 26 27 09
Gherța Alina Consultant superior 022 26 29 07
Gherman Tatiana Consultant superior 022 26 27 52

PDF icon Obiectivele și funcţiile Direcției investiţii publice

Nume/Prenume Funcția Telefon
Pană Viorel Șef direcție 022 26 26 22
Nume/Prenume Funcția Telefon
Taban Lilia Şef adjunct Direcţie, șef Secţie 022 26 26 78
Dvornic Angela Consultant principal 022 26 26 73
Moșneaga Diana Consultant principal 022 26 26 99
Voinesco Diana Consultant principal 022 26 27 63
Nume/Prenume Funcția Telefon
Verlan Eugeniu Şef secție 022 26 26 81
Bejinari Cristina Consultant principal 022 26 26 77
Pleșca Natalia Consultant principal 022 26 27 05
Malai Lilia Consultant principal 022 26 26 86

PDF icon Obiectivele și funcţiile Direcției politici în domeniul controlului financiar public intern

Nume/Prenume Funcția Telefon
Popa Ludmila Șef direcție 022 26 28 10
Babuci Petru Șef adjunct direcție 022 26 28 12
Scutelnic Cristina Consultant principal 022 26 28 06
Gheorghiu Marina Consultant superior 022 26 28 18
Bazatin Andrei Consultant superior 022 26 28 62

PDF icon Obiectivele și funcţiile Direcției datorii publice

Nume/Prenume Funcția Telefon
Matveeva Elena Șef direcție 022 26 27 26
Nume/Prenume Funcția Telefon
Rodideal Alexandru Şef secție 022 26 27 80
Lupanciuc Tatiana Consultant principal 022 26 28 05
Ucolov Artur Consultant principal 022 26 26 83
Șapoval Tatiana Consultant principal 022 26 27 68
Nume/Prenume Funcția Telefon
Pui Oxana Consultant principal 022 26 28 20
Cebanu Anna Consultant principal 022 26 28 22
Chirtoca Alexandru Consultant superior 022 26 28 14
Frișcu Olesea Consultant superior 022 26 28 15

PDF icon Obiectivele și funcţiile Direcției Trezoreria de Stat

Nume/Prenume Funcția Telefon
Ciobanu Maxim Șef direcție 022 26 25 62
Nume/Prenume Funcția Telefon
Berladean Dan Şef adjunct Direcţie, șef Secţie 022 26 25 72
Coşeru Alexandru Consultant principal 022 26 25 75
Apostol Natalia Consultant principal 022 26 25 76
Vorona Stella Consultant principal 022 26 25 71
Sajin Igor Consultant superior 022 26 25 78
Zosim Alina Consultant superior 022 26 25 81
Șchiopu Mariana Consultant 022 26 25 74
Nume/Prenume Funcția Telefon
Damian Corina Şef adjunct Direcţie, șef Secţie 022 26 29 04
Vlasiuc Elena Consultant principal 022 26 28 46
Scorțescu Mariana Consultant principal 022 26 29 03
Muntean Tatiana Consultant principal 022 26 28 49
Munteanu Veronica Consultant principal 022 26 29 06
Moraru Ariana Consultant principal 022 26 28 48
Gîrșteoaga Sorina Consultant superior 022 26 25 71
Novacov Victoria Consultant superior 022 26 28 48
Padnevici Alina Consultant 022 26 28 47
Nume/Prenume Funcția Telefon
Darii Ina Şef secție 022 26 25 96
Verlan Ghenadie Consultant principal 022 26 25 80
Zaporojan Nadejda Consultant principal 022 26 25 87
Plămădeală Elena Consultant principal 022 26 26 59
Doni Viorica Consultant superior 022 26 29 36
Iacubeț Tatiana Consultant 022 26 28 45
Nume/Prenume Funcția Telefon
Slova Nadejda Şef secție 022 26 29 02
Colţa Nina Consultant principal 022 26 25 79
Belaia Diana Consultant principal 022 26 25 08
Veverița Aliona Consultant principal 022 26 25 95
Batîru Maria Consultant superior 022 26 25 89
Filimon Nadejda Consultant superior 022 26 25 93
Marian Olga Consultant 022 25 25 88

PDF icon Obiectivele și funcţiile Direcției achiziţii publice

Nume/Prenume Funcția Telefon
Căinăreanu Sergiu Șef direcție 022 26 27 02
Pîslaru Ion Șef adjunct direcție 022 26 27 06
Gariuc Alexandra Consultant principal 022 26 27 32
Mătăsaru Lucia Consultant principal 022 26 25 70
Radul Lilia Consultant principal 022 26 27 31
Fortuna Victoria Consultant superior 022 26 25 82
Silistrari Alfred Consultant superior 022 26 25 68
Morari Olga Consultant superior 022 26 27 95
Movila Mihaela Consultant superior

PDF icon Obiectivele și funcţiile Direcției asistenţă externă

Nume/Prenume Funcția Telefon
Ciumac Iulia Șef direcție 022 26 26 63
Nume/Prenume Funcția Telefon
Rotaru Mariana Şef adjunct Direcţie, șef Secţie 022 26 26 87
Jucov Aurel Consultant principal 022 26 27 93
Barcari Dorin Consultant principal 022 26 27 82
Țurcanu Snejana Consultant principal 022 26 25 85
Nume/Prenume Funcția Telefon
Ciornei Aurica Consultant principal 022 26 27 04
Pascal Daniel Consultant 022 26 26 88
Nume/Prenume Funcția Telefon
Tarlev Olesea Șef serviciu 022 26 25 34
Gordienco Vlada Consultant principal 022 26 26 95
Lîsîi Sorin Consultant superior 022 26 28 07

PDF icon Obiectivele și funcţiile Direcției politici fiscale și vamale

Nume/Prenume Funcția Telefon
Noroc Dorel Șef direcție 022 26 27 22
Alexa Corina Șef adjunct direcție 022 26 27 92
Nume/Prenume Funcția Telefon
Alexa Corina Şef secție 022 26 27 92
Golban Viorica Consultant principal 022 26 27 90
Margine Alexandru Consultant principal 022 26 28 43
Gangur Olesea Consultant principal 022 26 26 52
Nume/Prenume Funcția Telefon
Nițuleac Dmitrii Şef secție 022 26 27 34
Catana Inga Consultant principal 022 26 28 03
Bonari Doina Consultant principal 022 26 28 02
Prodan Albina Consultant principal 022 26 27 96
Donos Lucia Consultant 022 26 27 64
Murgeneanu Emilia Consultant 022 26 27 69
Nume/Prenume Funcția Telefon
Melnic Iulia Şef secție 022 26 27 88

PDF icon Obiectivele și funcţiile Direcției politici financiare

Nume/Prenume Funcția Telefon
Litocenco Ana Șef direcție 022 26 29 10
Nume/Prenume Funcția Telefon
Tonu Natalia Şef adjunct Direcţie, șef Secţie 022 26 27 58
Cemertan Silvia Consultant principal 022 26 27 61
Vizir Ala Consultant principal 022 26 27 60
Postu Dorina Consultant principal 022 26 27 85
Nume/Prenume Funcția Telefon
Martinenco Victor Şef secție 022 26 27 94
Sîrbu Magdalena Consultant principal 022 26 25 27

PDF icon Obiectivele și funcţiile Direcției monitorizarea activelor statului

Nume/Prenume Funcția Telefon
Paduca Stela Șef direcție 022 26 26 65
Vrabii Natalia Șef adjunct direcție 022 26 26 67
Călugăreanu Diana Consultant principal 022 26 26 69
Stiharu Natalia Consultant principal 022 26 25 91

PDF icon Obiectivele și funcţiile Direcției management instituțional

Nume/Prenume Funcția Telefon
Paşinschi Iuri Șef direcție 022 26 27 77
Nume/Prenume Funcția Telefon
Luniov Igor Şef secție 022 26 26 26
Andrievschi Adrian Consultant principal 022 26 25 36
Frunza Veaceslav Consultant principal 022 26 26 80
Gherman Tatiana Specialist principal 022 26 27 72
Maftei Viorica Inginer principal 022 26 26 44
Nume/Prenume Funcția Telefon
Moisei Aliona Şef adjunct Direcţie, șef Secţie 022 26 27 55
Onici Tatiana Consultant principal 022 26 27 33
Aparatu Natalia Consultant principal 022 26 27 78
Fodea Maria Consultant principal 022 26 27 79
Vescu Lidia Consultant principal 022 26 27 74
Nume/Prenume Funcția Telefon
Cazacu Diana Şef adjunct Direcţie, şef Secţie, Contabil-şef 022 26 25 30
Gumenîi Veronica Consultant principal 022 26 29 08
Verejanu Olga Consultant principal 022 26 25 15
Rotaru Larisa Consultant principal 022 26 29 20
Pană Tatiana Consultant principal 022 26 25 11
Tcaciuc Natalia Consultant principal 022 26 25 16
Sulzina Valentina Consultant principal 022 26 26 62
Poiană Ludmila Consultant principal
Nume/Prenume Funcția Telefon
Țurcan Dina Şef secție 022 26 25 20
Țurcan Olesea Specialist principal 022 26 25 18
Cazac Aurelia Consultant superior 022-26 25 24
Bîrcă Mariana Consultant superior 022 26 25 23
Zgureanu Tatiana Consultant superior 022-26 28 01
Carauș Daniela Consultant superior 022 26 26 40
Rusu Ala Consultant superior 022 26 27 00
Tricolici Dorina Inspector superior 022 26 25 00
Blănuţa Maria Inspector superior 022-26 25 05
Nume/Prenume Funcția Telefon
Papeta Vasile Șef direcție 0 231 63368
Nume/Prenume Funcția Telefon
Găină Oxana Şef adjunct Direcţie, şef Secţie, Contabil-şef 0 231 29288
Foca Tatiana Specialist principal 0 231 29 165
Chetraru Carolina Specialist principal
Mutruc Marcelina Specialist principal 0 231 57 180
Skorenko Marina Specialist principal
Godorog Alla Specialist principal
Nume/Prenume Funcția Telefon
Secrieru Violeta Şef secție 0 231 57 194
Bumbu Natalia Specialist principal 0 231 57 193
Covatari Svetlana Specialist principal 0 231 21 064
Ţibuleac Ludmila Specialist principal 0 231 28263
Țurcan Iraida Specialist principal 0 231 57 198
Patrașcu Olesea Specialist principal
Stihari Tatiana Specialist principal
Tertea Ina Specialist principal
Vrabie Inga Specialist principal 0 231 57 190
Nume/Prenume Funcția Telefon
Timoftică Stela Şef secție 0 231 57 196
Bejenari Dina Specialist principal 0 231 57 192
Mariniuc Iraida Specialist principal 0 231 57 191
Moroșanu Ana Specialist principal 0 231 57 197
Slivca Natalia Specialist principal
Florea Ina Specialist principal
Ghelici Marina Specialist principal
Reaboi Olga Specialist principal
Nume/Prenume Funcția Telefon
Moraru Natalia Șef serviciu
Gaidău Irina Specialist principal 0 231 57 181
Banari Olga Specialist principal 0 231 57 190
Nume/Prenume Funcția Telefon
Buciușcanu Liubovi Șef direcție 022 26 29 50
Nume/Prenume Funcția Telefon
Ursan Diana Şef adjunct Direcţie, şef Secţie, Contabil-şef 022 26 26 16
Codreanu Lilia Specialist principal 022 26 29 18
Gavrilan Silvia Specialist principal 022 26 28 41
Gîncu Maria Specialist principal 022 26 29 14
Fonari Andrei Specialist principal 022 26 29 73
Tabac Octeabrina Specialist principal 022 26 29 88
Nume/Prenume Funcția Telefon
Poiană Ana Şef secție 022 26 29 76
Șarban Ala Specialist principal 022 26 29 43
Botezat Cristina Specialist principal 022 26 29 15
Ivanenco Natalia Specialist principal 022 26 28 24
Nume/Prenume Funcția Telefon
Trifauţan Olga Şef secție 022 26 28 21
Postolachi Liudmila Specialist principal 022 26 28 32
Lazari Dorina-Maria Specialist principal 022 26 29 86
Boșcănean Elena Specialist principal 022 26 29 70
Vutcariov Oxana Specialist principal 022 26 29 44
Nume/Prenume Funcția Telefon
Rusu Ludmila Şef secție 022 26 28 27
Jereghi Svetlana Specialist principal 022 26 29 16
Bucătaru Olesea Specialist principal
Nume/Prenume Funcția Telefon
Secrieru Larisa Şef secție 022 26 29 15
Nume/Prenume Funcția Telefon
Bragaru Elena Şef secție 022 26 28 17
Susorova Natalia Specialist principal 022 26 28 33
Caraman Olesea Specialist principal 022 26 28 34
Nume/Prenume Funcția Telefon
Raia Ludmila Șef direcție 0 298 28724
Nume/Prenume Funcția Telefon
Princu Galina Şef adjunct Direcţie, şef Secţie, Contabil-şef 0 298 28149
Tiufecci Maria Specialist principal 0 298 23 229
Gagauz Elena Specialist principal 0 298 23 229
Stanciu Eleonora Specialist principal 0 298 23 227
Nume/Prenume Funcția Telefon
Moraru Olesea Şef secție 0 298 23 229
Ianioglo Anna Specialist principal 0 298 24 558
Carp Olesea Specialist principal
Nume/Prenume Funcția Telefon
Șef serviciu
Nume/Prenume Funcția Telefon
Cotorobai Maria Șef direcție 0 299 28 581
Miron Mariana Specialist principal 0 299 86 616
Verdeș Tatiana Specialist principal 0 299 32 624
Opincă Olga Specialist principal
Buzu Elena Specialist principal
Nume/Prenume Funcția Telefon
Șef direcție
Nume/Prenume Funcția Telefon
Munteanu Rodislava Şef adjunct Direcţie, şef Secţie, Contabil-şef 022 26 25 64
Triboi Natalia Specialist principal 022 26 25 49
Cupcic Cristina Specialist principal 022 26 25 50
Braga Natalia Specialist principal 022 26 25 47
Nume/Prenume Funcția Telefon
Chirița Zinaida Şef secție 022 26 25 56
Cvasniuc Liliana Specialist principal 022 26 25 53
Nume/Prenume Funcția Telefon
Cociorva Aliona Şef secție 022 26 25 63
Starciuc Diana Specialist principal 022 26 25 57
Carauș Olga Specialist principal 022 26 25 21
Nume/Prenume Funcția Telefon
Galbur Diana Șef serviciu 022 26 25 31
Rotari Daniela Specialist principal 022 26 25 32
Bugu Doina Specialist principal 022 26 25 58
Nume/Prenume Funcția Telefon
Spector Petru Şef interimar Serviciu 022 26 25 59
Vizitiu Ana Specialist principal 022 26 25 65

Documente relevante

Căutare contact

Introduceți prenumele persoanei