Contacte

Nume/Prenume Funcția Telefon
Rotaru Petru Ministru 022 26 26 00
Roșca Dina Secretar general 022 26 27 00
Luca Ana Secretar general adjunct 022 26 27 00
Gumene Ion Secretar de stat 022 26 28 00
Ixari Cristina Secretar de stat 022 26 25 00
Arachelov Vladimir Secretar de stat 022 26 26 40
Savva Maia Secretar de stat 022 26 26 40

Obiectivele și funcţiile Direcției protecția secretului de stat și integritate instituțională

Nume/Prenume Funcția Telefon
Gliga Larisa Șef direcție 022 26 27 46
Bălan Călin Șef adjunct direcție 022 26 27 16
Veveriţa Elena Consultant principal 022 26 27 54
Gheorghiu Marina Consultant principal
Gojin Gheorghe Consultant superior 022 26 26 94

PDF icon Obiectivele și funcţiile Secției audit intern

Nume/Prenume Funcția Telefon
Jandîc Livia Şef secție 022 26 25 55
Savciuc Olga Auditor intern principal 022 26 27 83
Turtureanu Victor Auditor intern 022 26 27 13

PDF icon Obiectivele și funcțiile Direcției Comunicare și Protocol

E-mail: presa@mf.gov.md

Nume/Prenume Funcția Telefon
Nicolau Cristina Șef direcție 022 26 27 86
Gulca Natalia Consultant principal 022 26 28 23
Ciobanu Alexandru Consultant principal 022 26 25 83
Lungu Gabriela Consultant 022 26 25 86

PDF icon Obiectivele și funcţiile Direcției coordonare politici publice

Nume/Prenume Funcția Telefon
Iaconi Liliana Șef direcție 022 26 26 36
Catîrău Mircea Șef adjunct direcție 022 26 27 27
Cuhuteac Natalia Consultant principal 022 26 27 29
Caracicovschi Lilia Consultant principal 022 26 26 71
Ciuntu Iuliana Consultant principal 022 26 27 28
Melnic Lilia Consultant principal 022 26 27 18

Obiectivele și funcțiile Direcției integrare europeană și cooperare transfrontalieră

Nume/Prenume Funcția Telefon
Tarlev Olesea Șef direcție 022 26 25 34
Nume/Prenume Funcția Telefon
Ghidirim Marina Şef adjunct Direcţie, șef Secţie 022 26 29 37
Negrub Corina Consultant 022 26 25 68
Baran Ana Consultant 022 26 25 84
Nume/Prenume Funcția Telefon
Şef secție

PDF icon Obiectivele și funcţiile Direcției generale politici și sinteză bugetară

Nume/Prenume Funcția Telefon
Sclearuc Natalia Șef direcție generală 022 26 26 28
Nume/Prenume Funcția Telefon
Chirila Veronica Şef adjunct Direcţie generală, Şef direcţie 022 26 25 67
Bocancea Liliana Consultant principal 022 26 26 34
Russu Cristina Consultant principal 022 26 26 37
Pruteanu Elena Consultant principal 022 26 26 30
Cernăuțanu Nina Consultant principal 022 26 26 29
Secara Ina Consultant principal 022 26 26 10
Nume/Prenume Funcția Telefon
Iaconi Ion Șef direcție 022 26 26 25
Tabacaru Natalia Consultant principal 022 26 26 19
Chebici Eudochia Consultant principal 022 26 26 03
Roşeţ Ana Consultant principal 022 26 26 02
Lungu Petru Consultant principal 022 26 26 04
Nume/Prenume Funcția Telefon
Bitco Ina Șef direcție 022 26 26 32
Guzun Natalia Consultant principal 022 26 26 24
Raicu Maria Consultant principal 022 26 26 23
Grigori Ina Consultant principal 022 26 26 33
Nume/Prenume Funcția Telefon
Șef direcție
Rotaru Nina Consultant principal 022 26 26 14
Sîrbu Vera Consultant principal 022 26 26 39
Popov Svetlana Consultant principal 022 26 26 15
Nume/Prenume Funcția Telefon
Cotun Silvia Șef serviciu 022 26 26 17
Pînzari Ala Consultant principal 022 26 27 30

PDF icon Obiectivele și funcţiile Direcției generale politici bugetare sectoriale

Nume/Prenume Funcția Telefon
Botica Vasile Șef direcție generală 022 26 26 27
Nume/Prenume Funcția Telefon
Rusnac Olga Şef adjunct Direcţie generală, Şef direcţie 022 26 28 28
Gobjila Veronica Consultant principal 022 26 27 21
Romanciuc Vera Consultant principal 022 26 27 11
Oprea Olga Consultant principal 022 26 27 19
Casianova Olga Consultant principal 022 26 27 23
Rusu Irina Consultant principal 022 26 27 07
Dobrovolschi Tatiana Consultant principal 022 26 27 25
Bostan Lilia Consultant principal 022 26 27 24
Cebotari Tatiana Consultant superior 022 26 27 17
Nume/Prenume Funcția Telefon
Porumbescu Aurelia Şef adjunct Direcţie generală, Şef direcţie 022 26 26 46
Sluhinscaia Rodica Consultant principal 022 26 26 08
Siuris Inna Consultant principal 022 26 28 26
Mînascurta Zina Consultant principal 022 26 26 47
Schițco Galina Consultant principal
Nume/Prenume Funcția Telefon
Gorea Ina Șef direcție 022 26 25 22
Chiriac Marina Consultant principal 022 26 27 39
Bălănel Alexandru Consultant principal 022 26 28 25
Marin Olga Consultant principal 022 26 27 38
Nume/Prenume Funcția Telefon
Dimitrişin Ludmila Șef direcție 022 26 27 75
Rotaru Ștefănița-Victoria Consultant principal 022 26 27 20
Rîbu Cristina Consultant principal 022 26 27 15
Nume/Prenume Funcția Telefon
Taban Lilia Şef interimar Direcţie 022 26 26 78
Verlan Eugeniu Consultant principal 022 26 26 81
Lașcu Cristina Consultant principal 022 26 26 77
Bordei Doina Consultant principal 022 26 26 86

PDF icon Obiectivele și funcţiile Direcției datorii publice

Nume/Prenume Funcția Telefon
Matveeva Elena Șef direcție generală 022 26 27 26

PDF icon Obiectivele și funcţiile Direcției asistenţă externă

Nume/Prenume Funcția Telefon
Budeci Oxana Şef adjunct Direcţie generală, Şef direcţie 022 26 26 87
Jucov Aurel Consultant principal 022 26 27 93
Nume/Prenume Funcția Telefon
Rodideal Alexandru Şef adjunct Direcţie generală, Şef direcţie 022 26 27 80
Pui Oxana Consultant principal 022 26 28 20
Sorbală Alexandrina Consultant superior 022 26 26 83
Coica Iulia Consultant 022 26 26 85
Canțîr Elena Consultant
Nume/Prenume Funcția Telefon
Chirtoca Alexandru Consultant principal 022 26 28 14
Nume/Prenume Funcția Telefon
Botnaru Natalia Șef direcție 022 26 26 98
Lupanciuc Tatiana Consultant principal 022 26 28 05
Șapoval Tatiana Consultant principal 022 26 27 68
Nume/Prenume Funcția Telefon
Cebanu Anna Şef secție 022 26 28 22
Șișman Iulian Consultant principal 022 26 26 72

PDF icon Obiectivele și funcţiile Direcției Generale Trezoreria de Stat

Nume/Prenume Funcția Telefon
Ciobanu Maxim Șef direcție generală 022 26 25 62
Muntean Tatiana Şef adjunct al Direcţiei generale 022 26 28 49
Nume/Prenume Funcția Telefon
Berladean Dan Şef adjunct Direcţie generală, Şef direcţie 022 26 25 72
Novacov Victoria Consultant principal 022 26 25 77
Vorona Stella Consultant principal 022 26 25 75
Rusu Daniela Consultant principal 022 26 25 74
Nume/Prenume Funcția Telefon
Damian Corina Șef direcție 022 26 29 04
Vlasiuc Elena Consultant principal 022 26 28 46
Scorțescu Mariana Consultant principal 022 26 29 03
Munteanu Veronica Consultant principal 022 26 29 06
Gîrșteoaga Sorina Consultant principal 022 26 25 71
Malai Lilia Consultant principal 022 26 28 48
Padnevici Alina Consultant superior 022 26 28 47
Martin Ina Consultant superior
Nume/Prenume Funcția Telefon
Darii Ina Șef direcție 022 26 25 96
Verlan Ghenadie Consultant principal 022 26 25 80
Plămădeală Elena Consultant principal 022 26 26 59
Zaporojan Nadejda Consultant principal 022 26 25 87
Iacubeț Tatiana Consultant superior 022 26 29 36
Nume/Prenume Funcția Telefon
Slova Nadejda Șef direcție 022 26 29 02
Colţa Nina Consultant principal 022 26 25 79
Belaia Diana Consultant principal 022 26 25 08
Batîru Maria Consultant superior 022 26 25 89
Filimon Nadejda Consultant superior 022 26 25 93

PDF icon Obiectivele și funcţiile Direcției generale politici fiscale și vamale

Nume/Prenume Funcția Telefon
Alexa Corina Șef direcție generală 022 26 27 92
Nume/Prenume Funcția Telefon
Nițuleac Dmitrii Șef direcție 022 26 27 34
Golban Viorica Consultant principal 022 26 27 90
Chiruța Ina Consultant principal 022 26 28 08
Nume/Prenume Funcția Telefon
Melnic Iulia Șef direcție 022 26 27 88
Răilean Livia Consultant principal 022 26 28 35
Eșanu Ecaterina Consultant principal 022 26 27 76
Oleinic Iana Consultant superior 022 26 25 00
Nume/Prenume Funcția Telefon
Margine Alexandru Şef adjunct Direcţie generală, Şef direcţie 022 26 28 43
Braguța Rodica Consultant principal 022 26 27 64
Cotelea Cristina Consultant principal 022 26 28 03
Murgeneanu Emilia Consultant principal 022 26 27 69
Mitriuc Valentin Consultant principal
Nume/Prenume Funcția Telefon
Eremeeva-Copcea Anastasia Șef serviciu 022 26 25 28
Parfenii Svetlana Consultant superior 022 26 28 02

PDF icon Obiectivele și funcţiile Direcției investiţii

Nume/Prenume Funcția Telefon
Pană Viorel Șef direcție 022 26 26 22
Dvornic Angela Șef adjunct direcție 022 26 26 73
Moșneaga Diana Consultant principal 022 26 26 99
Voinesco Diana Consultant principal 022 26 27 63

PDF icon Obiectivele și funcţiile Direcției politici salariale

Nume/Prenume Funcția Telefon
Lungu Alexandru Șef direcție 022 26 29 00
Burduja Ludmila Șef adjunct direcție 022 26 27 49
Gherța Alina Consultant principal 022 26 29 07
Gherman Tatiana Consultant principal 022 26 27 52
Lapotiuc Viorica Consultant principal 022 26 26 76

PDF icon Obiectivele și funcţiile Direcției reglementarea sectorului financiar 

Nume/Prenume Funcția Telefon
Litocenco Ana Șef direcție 022 26 29 10
Coşeru Alexandru Șef adjunct direcție 022 26 27 94
Hiznicenco Sorina Consultant principal 022 26 26 74
Bratu Mariana Consultant principal 022 26 25 27
Vacarciuc Anna Consultant superior 022 26 27 61

Misiunea și funcțiile Direcției politici contabile și audit în sectorul corporativ

Nume/Prenume Funcția Telefon
Tonu Natalia Șef direcție 022 26 27 58
Vizir Ala Șef adjunct direcție 022 26 27 60
Postu Dorina Consultant principal 022 26 27 85
Iachim Cristina Consultant principal 022 26 27 98
Voloșciuc Ecaterina Consultant principal 022 26 27 57
Roșca Marina Consultant superior 022 26 27 82

PDF icon Obiectivele și funcţiile Direcției juridice

Nume/Prenume Funcția Telefon
Balan Andrei Șef direcție 022 26 28 88

PDF icon Obiectivele și funcţiile Direcției expertiză juridică

Nume/Prenume Funcția Telefon
Zgherea Gheorghe Şef adjunct Direcţie, șef Secţie 022 26 28 97
Posturusu Natalia Consultant principal 022 26 28 98
Gîrleanu Mariana Consultant principal 022 26 25 40
Nume/Prenume Funcția Telefon
Bîrcă Serghei Şef secție 022 26 25 39
Bîtco Nona Consultant principal 022 26 25 33
Purici Irina Consultant superior 022 26 25 37

PDF icon Obiectivele și funcţiile Direcției politici în domeniul controlului financiar public intern

Nume/Prenume Funcția Telefon
Popa Ludmila Șef direcție 022 26 28 10
Babuci Petru Șef adjunct direcție 022 26 28 12
Grigoraș Ludmila Consultant principal 022 26 28 62
Derenji Iana Consultant principal 022 26 28 06
Negura Lucia Consultant principal 022 26 28 18

PDF icon Obiectivele și funcţiile Direcției achiziţii publice

Nume/Prenume Funcția Telefon
Căinăreanu Sergiu Șef direcție 022 26 27 02
Mătăsaru Lucia Consultant principal 022 26 25 70
Radul Lilia Consultant principal 022 26 27 31
Movila Mihaela Şef adjunct interimar Direcţie 022 26 25 42
Fortuna Victoria Consultant superior 022 26 25 82
Grosu Constanția Consultant superior 022 26 27 06
Stiharu Emilia Consultant 022 26 27 95

PDF icon Obiectivele și funcţiile Direcției monitorizarea activelor statului

Nume/Prenume Funcția Telefon
Paduca Stela Șef direcție 022 26 26 65
Vrabii Natalia Șef adjunct direcție 022 26 26 67
Stiharu Natalia Consultant principal 022 26 26 69
Lupanciuc Elena Consultant principal 022 26 25 91

PDF icon Obiectivele și funcţiile Direcției management instituțional

Nume/Prenume Funcția Telefon
Pîslaru Ion Şef interimar Direcţie Generală 022 26 27 77
Nume/Prenume Funcția Telefon
Moisei Aliona Şef adjunct Direcţie generală, Şef direcţie 022 26 27 55
Onici Tatiana Consultant principal 022 26 27 33
Aparatu Natalia Consultant principal 022 26 27 78
Vescu Lidia Consultant principal 022 26 27 74
Ciobanu - Lungu Mariana Consultant principal 022 26 27 79
Nume/Prenume Funcția Telefon
Cazacu Diana Şef adjunct Direcţie generală, Şef direcţie 022 26 25 30
Verejanu Olga Consultant principal 022 26 25 15
Rotaru Larisa Consultant principal 022 26 29 20
Pană Tatiana Consultant principal 022 26 25 11
Tcaciuc Natalia Consultant principal 022 26 25 16
Sulzina Valentina Consultant principal 022 26 26 62
Nume/Prenume Funcția Telefon
Gumenîi Veronica Șef serviciu 022 26 29 08
Poiană Ludmila Consultant principal 022 26 25 14
Nume/Prenume Funcția Telefon
Țurcan Dina Șef direcție 022 26 25 20
Țurcan Olesea Consultant superior 022 26 25 18
Cazac Aurelia Consultant superior 022-26 25 24
Bîrcă Mariana Consultant superior 022 26 25 23
Cernat Tatiana Consultant superior 022 26 27 00
Carauș Daniela Consultant superior 022 26 26 40
Rusu Ala Consultant superior 022 26 26 00
Leșan Ana Consultant superior 022 26 28 00
Popa Maria Consultant superior 022 26 25 00
Blănuţa Maria Inspector superior 022-26 25 05
Nume/Prenume Funcția Telefon
Luniov Igor Șef direcție 022 26 26 26
Maftei Viorica Consultant superior 022 26 26 44
Frunza Veaceslav Consultant principal 022 26 26 80
Burlea Lidia Specialist principal 022 26 25 04
Ungureanu-Teut Maria Specialist principal 022 26 25 03
Nume/Prenume Funcția Telefon
Andrievschi Adrian Șef serviciu 022 26 25 36
Gherman Tatiana Consultant superior 022 26 27 72
Nume/Prenume Funcția Telefon
Papeta Vasile Șef direcție 0 231 63368
Nume/Prenume Funcția Telefon
Găină Oxana Şef adjunct Direcţie, şef Secţie, Contabil-şef 0 231 29288
Foca Tatiana Specialist principal 0 231 29 165
Chetraru Carolina Specialist principal
Skorenko Marina Specialist principal
Godorog Alla Specialist principal
Nume/Prenume Funcția Telefon
Secrieru Violeta Şef secție 0 231 57 194
Bumbu Natalia Specialist principal 0 231 57 193
Covatari Svetlana Specialist principal 0 231 21 064
Ţibuleac Ludmila Specialist principal 0 231 28263
Țurcan Iraida Specialist principal 0 231 57 198
Patrașcu Olesea Specialist principal 0 23 157 185
Stihari Tatiana Specialist principal 0 231 57 184
Tertea Ina Specialist principal 0 231 57 183
Vrabie Inga Specialist principal 0 231 57 190
Nume/Prenume Funcția Telefon
Timoftică Stela Şef secție 0 231 57 196
Bejenari Dina Specialist principal 0 231 57 192
Mariniuc Iraida Specialist principal 0 231 57 191
Moroșanu Ana Specialist principal 0 231 57 197
Slivca Natalia Specialist principal
Florea Ina Specialist principal
Nume/Prenume Funcția Telefon
Moraru Natalia Șef serviciu
Gaidău Irina Specialist principal 0 231 57 181
Banari Olga Specialist principal 0 231 57 190
Nume/Prenume Funcția Telefon
Șef direcție
Nume/Prenume Funcția Telefon
Ursan Diana Şef adjunct Direcţie, şef Secţie, Contabil-şef 022 26 26 16
Codreanu Lilia Specialist principal 022 26 29 18
Gavrilan Silvia Specialist principal 022 26 28 41
Strutinscaia Olga Specialist principal 022 26 29 14
Tabac Octeabrina Specialist principal 022 26 29 88
Nume/Prenume Funcția Telefon
Poiană Ana Şef secție 022 26 29 76
Șarban Ala Specialist principal 022 26 29 43
Botezat Cristina Specialist principal 022 26 29 15
Ivanenco Natalia Specialist principal 022 26 28 24
Antoci Loredana Specialist principal 022 26 29 17
Nume/Prenume Funcția Telefon
Trifauţan Olga Şef secție 022 26 28 21
Postolachi Liudmila Specialist principal 022 26 28 32
Lazari Dorina-Maria Specialist principal 022 26 29 86
Vutcariov Oxana Specialist principal 022 26 29 44
Nașco Natalia Specialist principal 022 26 29 70
Nume/Prenume Funcția Telefon
Rusu Ludmila Şef secție 022 26 28 27
Jereghi Svetlana Specialist principal 022 26 29 16
Bucătaru Olesea Specialist principal 022 26 29 84
Trofin Irina Specialist principal 022 26 29 17
Nume/Prenume Funcția Telefon
Secrieru Larisa Şef secție 022 26 29 15
Știrbu Raisa Specialist principal 022 26 29 98
Cotelea Rodica Specialist principal 022 26 29 13
Nume/Prenume Funcția Telefon
Ignat Olga Şef secție 022 26 28 17
Susorova Natalia Specialist principal 022 26 28 33
Caraman Olesea Specialist principal 022 26 28 34
Nume/Prenume Funcția Telefon
Raia Ludmila Șef direcție 0298-28724, 0-69075672
Nume/Prenume Funcția Telefon
Princu Galina Şef adjunct Direcţie, şef Secţie, Contabil-şef 0298-23227, 0-68441168
Gagauz Elena Specialist principal 0298-28724, 0-69343387
Stanciu Eleonora Specialist principal 0298-22050, 0-79635368
Ganeli Liudmila Specialist principal 0298-22050, 0-69888856
Nume/Prenume Funcția Telefon
Moraru Olesea Şef secție 0298-23229, 0-67665455
Ianioglo Anna Specialist principal 0298-24558, 0-60814700
Carp Olesea Specialist principal 0298-23256, 0-79928834
Cîssa Natalia Specialist principal 0298-23276, 0-79088911
Nume/Prenume Funcția Telefon
Cebotariu Veronica Specialist principal 0 298 23 229
Nume/Prenume Funcția Telefon
Cotorobai Maria Șef direcție 0 299 28 581
Miron Mariana Specialist principal 0 299 86 616
Verdeș Tatiana Specialist principal 0 299 32 624
Opincă Olga Specialist principal 0 299 266 16
Oprea Lilia Specialist principal 0 299 266 16
Nume/Prenume Funcția Telefon
Secu Viorica Șef direcție 022 26 25 25
Nume/Prenume Funcția Telefon
Galbur Diana Şef adjunct Direcţie, Şef secție, contabil şef 022 26 25 64
Triboi Natalia Specialist principal 022 26 25 49
Braga Natalia Specialist principal 022 26 25 47
Preguza Olesea Specialist principal 022 26 25 10
Nume/Prenume Funcția Telefon
Chirița Zinaida Şef secție 022 26 25 56
Cecan Natalia Specialist principal 022 26 25 19
Popa Mihaela Specialist principal 022 26 25 69
Nume/Prenume Funcția Telefon
Cociorva Aliona Şef secție 022 26 25 63
Starciuc Diana Specialist principal 022 26 25 57
Rapeșco Romina Specialist principal 022 26 25 21
Nume/Prenume Funcția Telefon
Carauș Olga Șef serviciu 022 26 25 59
Prodan Stela Specialist principal 022 26 25 66
Nume/Prenume Funcția Telefon
Codrean Nicoleta Specialist principal 022 26 25 31

Căutare contact

Introduceți prenumele persoanei