Ministerul Finanţelor – instituţie gazdă a activităţii de voluntariat

Ministerul Finanţelor – instituţie gazdă a activităţii de voluntariat

I. În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei de voluntariat aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.131-p din 14 martie 2017, Ministerul Finanțelor anunță concurs pentru selectarea candidaților în vederea desfășurării activității de voluntariat în cadrul următoarelor subdiviziuni structurale:

- ​​​​​La moment nu sunt anunțate funcții de voluntariat.

II.  Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care conţine:

  • formularul de înscriere la concurs (poate fi descărcat aici);
  • copia buletinului de identitate;
  • certificatul care confirmă efectuarea studiilor în cadrul instituției de învățământ sau copia diplomei de studii;
  • scrisoare de recomandare, după caz;
  • acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi descărcat aici);
  • declarație de confidențialitate a datelor (poate fi descărcat aici).

III. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs -   

Telefon de contact: 022 26 27 78

e-mail: natalia.aparatu@mf.gov.md

mun. Chişinău, str. C.Tănase, nr.7, MD 2005,  biroul nr. 103

Persoana de contact: Aparatu Natalia, consultant principal al Secţiei resurse umane, coordonator de voluntari.

 

La 15 mai 2017, Ministerul Finanţelor, a obţinut statutul de instituţie gazdă a activităţii de voluntariat a Republicii Moldova.

Potrivit Legii voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 2010 persoanele implicate în activitatea de voluntariat beneficiază de următoarele instrumente de lucru:

certificat nominal de voluntariat (dacă este implicată în activitatea de voluntariat mai puţin de 20 de ore lunar); carnet de voluntar (dacă este implicată în activitatea de voluntariat mai mult de 20 de ore lunar); scrisoare de recomandare.

Activitatea de voluntariat va fi considerată experienţă de muncă în condiţiile în care experienţa de muncă constituie o cerinţă specifică pentru a fi admis la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice vacante.