Despre Ministerul Finanțelor

Ministerul Finanţelor este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, care elaborează şi promovează politica unică a statului în domeniul finanţelor publice. În calitate de supervizor principal la nivelul finanțelor publice, Ministerul Finanțelor asigură reglementarea și implementarea politicilor în domeniul managementului finanțelor publice.

Misiunea

Ministerul Finanțelor reprezintă organul de specialitate al administrației publice centrale responsabil de elaborarea politicilor previzibile, sustenabile și corecte în domeniul managementului finanțelor publice, prin promovarea transparenței bugetare, în strînsă colaborare cu mediul de afaceri și cu alte grupuri de interes reprezentative, în scopul asigurării unui echilibru între obiectivele asumate și resursele disponibile.

Viziunea

Activitatea Ministerului Finanțelor este axată în mod primordial pe atingerea unui nivel optim în dezvoltarea economică a societății. Prin urmare, relația cu propriul personal, partenerii și societatea civilă reprezintă componenta cheie în exercitarea cu succes a mandatului său.

Angajații Ministerului Finanțelor împărtășesc următoarele valori:

  • Profesionalism - Țintim cele mai înalte standarde de competență, etică și integritate a întregii noastre echipe pentru a asigura o gestionare eficientă și eficace a resurselor financiare ale țării. 
  • Responsabilitate – Luăm decizii bazate pe evidențe și acționăm într-un mod responsabil, corect și echidistant pentru a asigura că resursele publice sunt gestionate astfel încât servesc cel mai bine interesului public. 
  • Eficiență - Gestionăm resursele Ministerului Finanțelor într-un mod optim și transparent, fiind model de bună guvernare în sectorul public și asigurând, în același timp, performanță și atingerea rezultatelor dorite. 
  • Transparență – Furnizăm date complete, exacte și la timp din domeniul gestionat și împărtășim informații ușor de înțeles și accesibile pentru toți ce interesați despre activitatea Ministerului Finanțelor și starea finanțelor publice. 
  • Corectitudine - Exercităm funcțiile și luăm decizii în mod onest, corect, conștiincios, just și echitabil, respectând cele mai înalte standarde etice.
, , , ,

Sarcina de bază a Ministerului este să asigure un echilibru între obiectivele asumate și resursele disponibile. Domeniile principale de activitate ale Ministerului sunt: politicile bugetare, de contabilitate, audit, achiziții publice, fiscale și vamale, și administrarea acestora.

Responsabilitatea Ministerului este de a dezvolta politici previzibile, sustenabile și corecte privind reglementarea activității de întreprinzător, politici de impozitare, vamale, de contabilitate și de audit, în strânsă colaborare cu mediul de afaceri și cu alte grupuri de interes reprezentative.

În baza obiectivelor programului său de activitate, Ministerul Finanţelor elaborează setul necesar de acte normative care reglementează procesul bugetar, sistemul de impozitare şi de evidență contabilă, întocmeşte prognoze pe termen mediu şi de lungă durată privind resursele financiare, identifică soluţii de reformă în domeniul finanţelor publice, asigură încasările şi plaţile la bugetul de stat.

De asemenea, Ministerul:

  • elaborează şi promovează proiectul legii anuale a bugetului şi, în caz de necesitate, proiecte de legi pentru modificarea şi completarea legii anuale a bugetului de stat și realizează executarea bugetului de stat;
  • în limitele competenţelor stabilite prin lege, contractează şi garantează împrumuturile de stat pe piaţa financiară internă şi externă, gestionează şi monitorizează datoriile interne şi externe ale Guvernului;
  • participă în mod direct la elaborarea politicii fiscale și vamale a statului, a politicii şi evaluării ofertelor în domeniul investiţiilor, realizate din contul mijloacelor bugetului de stat, precum şi din contul surselor externe;
  • participă la încheierea acordurilor bilaterale şi multilaterale în vederea promovării şi protejării investiţiilor, a evitării dublei impuneri şi a combaterii evaziunii fiscale.
ARHIVA

Declarații de răspundere managerială și Registre de evidență a cadourilor admisibile

Declarații de răspundere
Registre de evidență