Integrare Europeană

Integrare Europeană

Integrarea europeană nu este doar un obiectiv prioritar al politicii interne și externe a Republicii Moldova și a Guvernului său, ci și un imperativ vital pentru consolidarea coeziunii politice și sociale a societății.

Prin prisma domeniilor patronate, Ministerul Finanțelor ghidându-se de Agenda de Asociere dintre Uniunea Europeană (UE) și Republica Moldova (RM), implementează Acordul de Asociere dintre RM și UE pe chestiuni ce țin de: 

  • Lupta împotriva drogurilor ilicite; 
  • Spălarea de bani și finanțarea terorismului; 
  • Dreptul societăților comerciale, contabilitate și audit și guvernanța corporativă; 
  • Reglementarea sectorului financiar; 
  • Gestionarea finanțelor publice: politica bugetară, controlul intern, inspecția financiară; 
  • Fiscalitate; 
  • Regimul vamal şi facilitarea comerţului; 
  • Achiziţii publice.

 Pe partea ce ține de reuniunile anuale de dialog bilateral RM-UE menționate la Art. 439 din Acordul de Asociere RM-UE, Ministerul Finanțelor este instituția națională responsabilă de organizarea Subcomitetului pentru cooperare economică și în alte sectoare – Cluster I ,,Dialog economic, managementul finanțelor publice, statistică, servicii financiare, clauze de control și anti-fraudă”.

 În contextul pregătirii pentru procesul de aderare a Republicii Moldova la UE, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 180/2024 ,,Cu privire la mecanismul de coordonare a procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și modul de organizare și funcționare a echipei de negociere în cadrul acestui proces”, Ministerul Finanțelor este instituția coordonatoare a:

 - Comitetului pentru Clusterul 3 ”Competitivitatea și creșterea incluzivă” (include: Capitolul 10 ”Societatea informațională și mass-media”, Capitolul 16 ”Fiscalitate”, Capitolul 17 ”Politica economică și monetar”, Capitolul 19 ”Politica socială și a muncii”, Capitolul 20 ”Politica industrială și antreprenorială”, Capitolul 25 ”Știință și cercetare”, Capitolul 26 ”Educație și cultură”, Capitolul 29 ”Uniunea vamală”);

și a
  - Grupului de lucru responsabil de managementul finanțelor publice;
  - Grupului de lucru responsabil de Capitolul 4 ”Libera circulație a capitalului”;
  - Grupului de lucru responsabil de Capitolul 5 ”Achiziții publice”;
  - Grupului de lucru responsabil de Capitolul 9 ”Servicii financiare”;
  - Grupului de lucru responsabil de Capitolul 16 ”Fiscalitate”;
  - Grupului de lucru responsabil de Capitolul 17 ”Politica economică și monetară”;
  - Grupului de lucru responsabil de Capitolul 29 ”Uniunea vamală”;
  - Grupului de lucru responsabil de Capitolul 32 ”Control financiar”;
  - Grupului de lucru responsabil de Capitolul 33 ”Prevederi financiare și bugetare”.

Libera circulație a capitalului

Achiziții publice
 

Servicii Financiare
 

Fiscalitate
 

Politica economică și monetară

Uniunea vamală
 

Control financiar
 

Prevederi financiare și bugetare


Direcția integrare europeană și cooperare transfrontalieră este subdiviziunea din cadrul Ministerului Finanțelor responsabilă de coordonarea procesului de integrare europeană şi a grupurilor de lucru din care fac parte reprezentanții ministerului, implicate în asigurarea implementării Mecanismului de coordonare.

Pentru mai multe detalii despre scurt istoric, accesați: Scurt istoric.