Процесс принятия решений

Название проекта Оповещения Проекты решений и сопутствующие материалы Cтатус проекта Ответственное лицо
Proiectul OMF cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.153/2017 privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru agenții economici – forma VEN12 Inițierea elaborării proiectului Diana Rusu,
Inspector principal,
SFS, Direcția impozite directe,
022 82 33 70,
diana.rusu@sfs.md
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Cadrului bugetar pe termen mediu (2023-2025) Remis spre consultare publică Vera Sîrbu,
Consultant principal,
• Secția coordonarea politicilor bugetare,
022 26 26 39,
vera.sirbu@mf.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea listei obiectelor de uz personal, introduse pe teritoriul Republicii Moldova, fără achitarea drepturilor de import, la revenirea cetățenilor cu traiul în Republica Moldova Inițierea elaborării proiectului Alexandru Margine,
Consultant principal,
• Secția impozite indirecte,
022 26 28 43,
alexandru.margine@mf.gov.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Remis spre consultare publică Inna Siuris ,
Consultant principal,
• Secția finanțele în sănătate și protecție socială,
022 26 28 26,
inna.siuris@mf.gov.md
Proiectul legii privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021 Adoptat de Parlament

Legea nr. 112/2022
Chirila Veronica,
Consultant principal,
• Secţia bugetul de stat şi bugetul public naţional,
022 26 25 67,
veronica.chirila@mf.gov.md
Proiectul legii privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021 Adoptat de Parlament

Legea nr. 260/2022
Cristina Russu,
Consultant principal,
• Secţia bugetul de stat şi bugetul public naţional,
022 26 26 37,
cristina.russu@mf.gov.md
Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul Vamal al RM, aprobat prin HG nr. 1140/2005 Remis spre consultare publică Viorica Golban,
Consultant principal,
• Secția impozite indirecte,
022 26 27 90,
viorica.golban@mf.gov.md
Proiectul HG pentru modificarea HG nr. 246 din 8 aprilie 2010 Remis spre consultare publică Daniel Pascal,
Consultant,
• Secţia cooperare regională,
022 26 26 88,
daniel.pascal@mf.gov.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Remis spre consultare publică Prisacari Victoria,
Consultant principal,
• Secția finanțele în sănătate și protecție socială,
022 26 26 50 ,
victoria.priscari@mf.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării proiectului „Securitatea furnizării gazelor naturale” Remis spre consultare publică Chiruța Ina,
Consultant principal,
• Secția impozite indirecte,
022 26 28 08,
ina.chiruta@mf.gov.md
Proiectul Ordinul MF cu privire la acordarea creditelor fără dobândă concurenților electorali Remis spre consultare publică Consultant principal,
• Secția finanțele autorităților publice,
022 26 27 38,
dumitrita.boico@mf.gov.md
Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea HG nr. 1427/20007 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de procurare şi aplicare a timbrelor de acciz/timbrelor de consum pe articolele din tutun Inițierea elaborării proiectului Viorica Golban,
Consultant principal,
• Secția impozite indirecte,
022 26 27 90,
viorica.golban@mf.gov.md
Proiectul OMF cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului de contabilitate și raportare financiară de pe lîngă Ministerul Finanțelor și abrogarea Ordinului nr. 101/2019 Remis spre consultare publică Dorina Postu,
Consultant principal,
• Secţia politici contabile şi audit,
022 26 27 85,
dorina.postu@mf.gov.md
Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea HG nr. 445/2014 cu privire la aprobarea Stemei şi fanionului Serviciului Vamal, însemnelor uniformistice, obiectelor de uniformă şi a normelor de echipare cu uniformă a funcţionarilor vamali Remis spre consultare publică Viorica Golban,
Consultant principal,
• Secția impozite indirecte,
022 26 27 90,
viorica.golban@mf.gov.md
Proiectul de lege privind abrogarea Legii nr. 265/2003 cu privire la inspecția înainte de expediție Remis spre consultare publică Doina Bonari,
Consultant principal,
• Secţia analitică,
022 26 28 02,
doina.bonari@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea HG nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar Remis spre consultare publică Margarita Andrieș,
Consultant principal,
Direcția politici salariale,
022 26 27 50,
margarita.andries@mf.gov.md
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar Remis spre consultare publică Mațco Diana,
Consultant principal,
Direcția politici salariale,
022 26 27 09
Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative Remis spre consultare publică Sorina Hiznicenco,
Consultant,
• Secţia reglementarea sectorului financiar,
022 26 26 74,
sorina.hiznicenco@mf.gov.md
Proiectul HG privind redistribuirea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021 Remis spre consultare publică Liliana Bocancea,
Consultant principal,
• Secţia bugetul de stat şi bugetul public naţional,
022 26 26 34,
liliana.bocancea@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea anexei nr. 1 la HG nr. 693/2018 cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit Inițierea elaborării proiectului Iulia Melnic,
Şef secție,
• Secția impozite directe,
022 26 27 88,
iulia.melnic@mf.gov.md

Страницы

Выберите категорию