Процесс принятия решений

Название проекта Оповещения Проекты решений и сопутствующие материалы Cтатус проекта Ответственное лицо
Proiectul Ordinului MF cu privire la aprobarea Contractului model privind achiziţia serviciilor de furnizare a gazelor naturale Remis spre consultare publică Alexandra Gariuc ,
Consultant principal,
Direcţia achiziţii publice,
022 26 27 32
Proiectul Ordinului MF cu privire la aprobarea Contractului model pentru realizarea achizițiilor publice de furnizare a energiei electrice Remis spre consultare publică Alexandra Gariuc ,
Consultant principal,
Direcţia achiziţii publice,
022 26 27 32
Proiectul Ordinului MF cu privire la aprobarea Contractului model privind achiziția serviciilor de furnizare a energiei termice Remis spre consultare publică Alexandra Gariuc ,
Consultant principal,
Direcţia achiziţii publice,
022 26 27 32
Proiectul Ordinului MF cu privire la aprobarea Contractului model pentru realizarea achizițiilor publice de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare Remis spre consultare publică Alexandra Gariuc ,
Consultant principal,
Direcţia achiziţii publice,
022 26 27 32
Proiectul Ordinului MF „Pentru modificarea Instrucțiunii cu privire la plasarea, tranzacționarea și răscumpărarea Obligațiunilor de stat cu dobândă flotantă” Remis spre consultare publică Olesea Frișcu,
Şef adjunct al Direcţiei - Şef al Secţiei,
• Secția angajamente interne,
022 26 28 15,
olesea.friscu@mf.gov.md
Proiectul HG ”Privind modificarea punctului 3 din HG nr. 836/2010 cu privire la acordarea indemnizațiilor unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni” Remis spre consultare publică Rodica Sluhinscaia,
Consultant principal,
• Secția finanțele în sănătate și protecție socială,
022 26 26 08,
rodica.sluhinscaia@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire stabilirea pentru anul 2022 a marjei maxime în cadrul Programului de stat „Prima casă” Remis spre consultare publică Ina Darii,
Şef secție,
• Secția metodologie,
022 26 25 96,
ina.darii@mf.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 68/2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar Inițierea elaborării proiectului Popovici Mariana,
Șef adjunct direcție,
Direcția control juridic și executare silită,
022 57 42 70,
mariana.popovici@customs.gov.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Remis spre consultare publică Rodica Sluhinscaia,
Consultant principal,
• Secția finanțele în sănătate și protecție socială,
022 26 26 08,
rodica.sluhinscaia@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Franceze și Guvernul RM privind constituirea și activitățile Agenției Franceze de Dezvoltare, Proparco și Expertise France în RM Remis spre consultare publică Vlada Gordienco,
Consultant principal,
• Serviciul monitorizare şi evaluare,
022 26 26 95,
vlada.gordienco@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Amendamentului nr. 11 la Acordul de asistenţă privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul RM şi Guvernul SUA pentru o guvernare democratică mai eficientă şi mai responsabilă Aprobat

HG nr. 224/2021
Vlada Gordienco,
Consultant principal,
• Serviciul monitorizare şi evaluare,
022 26 26 95,
vlada.gordienco@mf.gov.md
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează propunerile de politici bugetar-fiscale pentru anul 2022 Remis spre consultare publică Corina Alexa,
Șef adjunct direcție,
Direcția politici fiscale și vamale,
022 26 27 92,
corina.alexa@mf.gov.md
Proiectul Ordinului cu privire la aprobarea unor proceduri de selectare și participare la instruiri a auditorilor pentru efectuarea misiunilor de verificare a cheltuielilor în cadrul proiectelor finantate de UE in cadrul programelor de cooperare Aprobat

OMF nr. 135/2020
Ala Vizir,
Consultant principal,
• Secţia politici contabile şi audit,
022 26 27 60,
ala.vizir@mf.gov.md
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare Aprobat

HG nr. 151/2021
Cristina Russu,
Consultant principal,
• Secţia bugetul de stat şi bugetul public naţional,
022 26 26 37,
cristina.russu@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la inițierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de Repunere în vigoare a Acordurilor de asistență privind obiectivele de dezvoltare din 2016 între Guvernul RM şi Guvernul SUA Aprobat

HG nr. 206/2021
Vlada Gordienco,
Consultant principal,
• Serviciul monitorizare şi evaluare,
022 26 26 95,
vlada.gordienco@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Amendamentului nr. 11 la Acordul de asistenţă privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul RM şi Guvernul SUA pentru creşterea comerţului şi investiţiilor în sectoarele cheie Aprobat

HG nr. 225/2021
Vlada Gordienco,
Consultant principal,
• Serviciul monitorizare şi evaluare,
022 26 26 95,
vlada.gordienco@mf.gov.md
Proiectul HG privind repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020 Remis spre consultare publică Liliana Bocancea,
Consultant principal,
• Secţia bugetul de stat şi bugetul public naţional,
022 26 26 34,
liliana.bocancea@mf.gov.md
Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la plasarea, tranzacționarea şi răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscriere în cont” Aprobat

HCE al BNM nr. 190/2021, OMF nr. 117/2021
Olesea Frișcu,
Şef adjunct al Direcţiei - Şef al Secţiei,
• Secția angajamente interne,
022 26 28 15,
olesea.friscu@mf.gov.md
Proiectul HG pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului Aprobat

HG nr. 324/2021
Consultant principal,
• Secția finanțele autorităților publice,
022 26 27 38,
dumitrita.boico@mf.gov.md
Proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor ,,Cu privire la modificarea și completarea unor Ordine ale Ministerului Finanțelor” Aprobat

OMF nr. 115/2019
Jana Griciuc,
Inspector superior,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 34 38,
jana.griciuc@sfs.md

Страницы

Выберите категорию