Процесс принятия решений

Название проекта Оповещения Проекты решений и сопутствующие материалы Cтатус проекта Ответственное лицо
Proiectul OMF cu privire la modificarea Ordinului cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special "Factura fiscală" şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia nr. 118 din 28.08.2017 Remis spre consultare publică Alexandra Culicova,
Inspector principal,
SFS, Direcția impozite directe,
022 82 33 78,
Alexandra.Culicova@sfs.md
Proiectul HG cu privire la abrogarea HG nr. 777/1997 privind perfecționarea mecanismului de reglementare a comerțului exterior Remis spre consultare publică Doina Bonari,
Consultant principal,
• Secţia analitică,
022 26 28 02,
doina.bonari@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea Regulamentului privind stingerea obligației fiscale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 235/2017. Remis spre consultare publică Naval Valentin,
Inspector,
SFS, Direcția generală expertiză juridică,
022 82 33 04,
valentin.naval@sfs.md
Proiectul de modificare a HG nr. 1129/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executarea continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an” Remis spre consultare publică Ion Pîslaru,
Șef adjunct direcție,
Direcţia achiziţii publice,
022 26 27 06,
ion.pislaru@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege privind implementarea Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare Inițierea elaborării proiectului Iulia Melnic,
Şef secție,
• Secția impozite directe,
022 26 27 88,
iulia.melnic@mf.gov.md
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 27 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar Inițierea elaborării proiectului Ludmila Burduja,
Șef adjunct direcție,
Direcția politici salariale,
022 26 27 49,
ludmila.burduja@mf.gov.md
Proiectul ordinului ministrului finanțelor cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 135/2017 Remis spre consultare publică Irina Trocin,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 34 38,
irina.trocin@sfs.md
Proiectul Ordinului MF „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul și condițiile admiterii spre tranzacționare pe piața reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare a VMS cu termen lung de circulație” Aprobat

OMF nr. 17/2022
Olesea Frișcu,
Şef adjunct al Direcţiei - Şef al Secţiei,
• Secția angajamente interne,
022 26 28 15,
olesea.friscu@mf.gov.md
Proiectul Hotărîrii Guvernului de modificare a unor Hotărîri de Guvern Remis spre consultare publică Corina Alexa,
Șef adjunct direcție,
Direcția politici fiscale și vamale,
022 26 27 92,
corina.alexa@mf.gov.md
Proiectul HG pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului dintre Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova şi Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare privind contribuția la Fondul de intervenție al Guvernului Republicii Moldova Remis spre consultare publică Snejana Țurcanu,
Consultant principal,
• Secţia cooperare sectorială,
022 26 25 85,
snejana.turcanu@mf.gov.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Remis spre consultare publică Rodica Sluhinscaia,
Consultant principal,
• Secția finanțele în sănătate și protecție socială,
022 26 26 08,
rodica.sluhinscaia@mf.gov.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Remis spre consultare publică Rodica Sluhinscaia,
Consultant principal,
• Secția finanțele în sănătate și protecție socială,
022 26 26 08,
rodica.sluhinscaia@mf.gov.md
Proiectul HG pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Înţelegerii, întocmite prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea financiară Remis spre consultare publică Snejana Țurcanu,
Consultant principal,
• Secţia cooperare sectorială,
022 26 25 85,
snejana.turcanu@mf.gov.md
Proiectul HG pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Înţelegerii, întocmite prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea tehnică Remis spre consultare publică Snejana Țurcanu,
Consultant principal,
• Secţia cooperare sectorială,
022 26 25 85,
snejana.turcanu@mf.gov.md
Proiectul HG privind iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Amendamentului nr. 12 la Acordul de asistenţă privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul RM şi Guvernul SUA pentru consolidarea democrației participative, semnat la Chişinău, 2016 Remis spre consultare publică Vlada Gordienco,
Consultant principal,
• Serviciul monitorizare şi evaluare,
022 26 26 95,
vlada.gordienco@mf.gov.md
Proiectul HG ,,Privind aprobarea categoriilor de vîrstă ale deponenților Băncii de Economii pentru plata sumei indexate în anul 2022” Remis spre consultare publică Alexandru Chirtoca,
Consultant principal,
• Secția angajamente interne,
022 26 28 14,
alexandru.chirtoca@mf.gov.md
Proiectul HG privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de administrare de către SFS a bunurilor confiscate, a bunurilor fără stăpîn, a bunurilor sechestrate perisabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, bunuri și comori Remis spre consultare publică repetată Victoria Danu,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală expertiză juridică,
022 82 33 05,
victoria.danu@sfs.md
Proiectul Deciziei Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă și de control cu privire la modificarea Regulamentului privind schimbul de date dintre echipamentele de casă și de control și SIA „Monitorizarea elecelectronică a vânzărilor” Remis spre consultare publică Irina Reahovscaia,
Inspector principal,
SFS, Direcția procedure control,
022 82 34 46,
Irina.Reahovscaia@sfs.md
Proiectul HG ,,Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative” Remis spre consultare publică Elena Matveeva,
Șef direcție,
Direcția datorii publice,
022 26 27 26,
elena.matveeva@mf.gov.md
Proiectul HG ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de funcționare și utilizare a SI „Programul de vânzare directă a valorilor mobiliare de stat persoanelor fizice în RM” Remis spre consultare publică Oxana Pui,
Consultant principal,
• Secția angajamente interne,
022 26 28 20,
oxana.pui@mf.gov.md

Страницы

Выберите категорию