Процесс принятия решений

Название проекта Оповещения Проекты решений и сопутствующие материалы Cтатус проекта Ответственное лицо
Proiectul ordinului privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 94 din 30 iulie 2020 Remis spre consultare publică Parascovia Cebotarenco,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 34 38,
parascovia.cebotarenco@sfs.md
Proiectul HG cu privire la proiectele de investiții capitale Remis spre consultare publică Lilia Taban,
Şef adjunct Direcţie, șef Secţie,
• Secția investiții capitale publice,
022 26 26 78,
lilia.taban@mf.gov.md
Proiectul HG „Pentru aprobarea componenței nominale a Comitetului de supraveghere a auditului” Aprobat

HG 167/2022
Consultant principal,
• Secţia politici contabile şi audit,
022 26 27 61,
silvia.cemertan@mf.gov.md
Proiectul de ordin „Cu privire la modificarea unor ordine ale Ministrului Finanțelor” Aprobat

Ordin MF 73/2022
Ecaterina Voloșciuc,
Consultant principal,
• Secţia politici contabile şi audit,
022 26 27 57,
ecaterina.volosciuc@mf.gov.md
Proiectul OMF ,,Pentru modificarea unor ordine ale Ministrului Finanțelor” Aprobat

Ordin MF nr.76/2022
Dorina Postu,
Consultant principal,
• Secţia politici contabile şi audit,
022 26 27 85,
dorina.postu@mf.gov.md
Proiectul OMF privind modificarea OMF nr. 94 din 30.07.2020 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC21) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi asigurărilor sociale Remis spre consultare publică Cătălina Casapu ,
Inspector,
SFS, Direcția generală metodologia proceduri fiscale,
022 82 34 14,
catalina.suhaitchi@sfs.md
Proiectul HG cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului Remis spre consultare publică Olesea Gangur ,
Consultant principal,
• Secția impozite indirecte,
022 26 26 52,
olesea.gangur@mf.gov.md
Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative Remis spre consultare publică Sorina Hiznicenco,
Consultant principal,
• Secţia reglementarea sectorului financiar,
022 26 26 74,
sorina.hiznicenco@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea HG nr. 647/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor secţiunilor a 27 1-a şi a 28 1-a din Codul vamal al RM Remis spre consultare publică Doina Bonari,
Consultant principal,
• Secţia analitică,
022 26 28 02,
doina.bonari@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea HG nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile Remis spre consultare publică Natalia Stiharu,
Consultant principal,
Direcţia monitorizarea activelor statului,
022 26 26 69,
natalia.stiharu@mf.gov.md
Proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 282/2004 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase Inițierea elaborării proiectului Sorina Hiznicenco,
Consultant principal,
• Secţia reglementarea sectorului financiar,
022 26 26 74,
sorina.hiznicenco@mf.gov.md
Proiectul HG privind aprobarea semnării Acordului dintre GRM și GRF privind activitățile Agenției Franceze de Dezvoltare, Proparco și Expertise France în Republica Moldova Remis spre consultare publică Vlada Gordienco,
Consultant principal,
• Serviciul monitorizare şi evaluare,
022 26 26 95,
vlada.gordienco@mf.gov.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Remis spre consultare publică Inna Siuris ,
Consultant principal,
• Secția finanțele în sănătate și protecție socială,
022 26 28 26,
inna.siuris@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 prin schimb de scrisori la Acordul de finanțare dintre GRM, UE și Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice al României Inițierea elaborării proiectului Aurica Ciornei,
Consultant principal,
• Secţia cooperare regională,
022 26 27 04,
aurica.ciornei@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 prin schimb de scrisori la Acordul de finanțare dintre GRM, UE și Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice al României Inițierea elaborării proiectului Aurica Ciornei,
Consultant principal,
• Secţia cooperare regională,
022 26 27 04,
aurica.ciornei@mf.gov.md
Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative Remis spre consultare publică Magdalena Sîrbu ,
Consultant principal,
• Secţia reglementarea sectorului financiar,
022 26 25 27,
magdalena.sirbu@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.7/2022 privind atragerea împrumutului de stat extern din partea FMI prin intermediul mecanismului de finanţare extinsă (EFF) Remis spre consultare publică Alexandru Rodideal,
Şef secție,
• Secţia datorie externă şi recreditare,
022 26 27 80,
alexandru.rodideal@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.8/2022 privind atragerea împrumutului de stat extern din partea FMI prin intermediul mecanismului extins de creditare (ECF) Remis spre consultare publică Alexandru Rodideal,
Şef secție,
• Secţia datorie externă şi recreditare,
022 26 27 80,
alexandru.rodideal@mf.gov.md
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 150 din 05 septembrie 2018 Remis spre consultare publică Irma Zurabișvili,
Inspector,
SFS, Direcția impozite directe,
022 823395,
irma.zurabisvili@sfs.md
Proiectul HG cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Amendamentului nr. 12 la Acordul de asistenţă privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul RM şi Guvernul SUA pentru creștere economică durabilă ancorată în integrarea europeană Remis spre consultare publică Vlada Gordienco,
Consultant principal,
• Serviciul monitorizare şi evaluare,
022 26 26 95,
vlada.gordienco@mf.gov.md

Страницы

Выберите категорию