Процесс принятия решений

Название проекта Оповещения Проекты решений и сопутствующие материалы Cтатус проекта Ответственное лицо
Proiectul Ordinului MF cu privire la modificarea unor ordine ale MF Aprobat

OMF nr. 59/2021
Jana Griciuc,
Inspector superior,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 34 38,
jana.griciuc@sfs.md
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unui bun imobil Remis spre consultare publică Claudia Popescu,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală expertiză juridică,
022 82 33 97,
claudia.popescu@sfs.md
Proiectul legii privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020 Aprobat

Legea nr. 188/2021
Veronica Chirila,
Consultant principal,
• Secţia bugetul de stat şi bugetul public naţional,
022 26 25 67,
veronica.chirila@mf.gov.md
Proiectul HG pentru modificarea anexei nr. 1 la HG nr. 10/2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din RM Remis spre consultare publică Alexandru Bălănel,
Consultant principal,
• Secția finanțele autorităților publice,
022 26 28 25,
alexandru.balanel@mf.gov.md
Proiectul legii privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020 Aprobat

Legea nr. 135/2021
Veronica Chirila,
Consultant principal,
• Secţia bugetul de stat şi bugetul public naţional,
022 26 25 67,
veronica.chirila@mf.gov.md
Proiectul hotărârii Guvernului privind repartizarea și redistribuirea alocațiilor aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020 Remis spre consultare publică Liliana Bocancea,
Consultant principal,
• Secţia bugetul de stat şi bugetul public naţional,
022 26 26 34,
liliana.bocancea@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului Remis spre consultare publică Consultant principal,
• Secția finanțele autorităților publice,
022 26 27 38,
dumitrita.boico@mf.gov.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Remis spre consultare publică Inna Siuris ,
Consultant principal,
• Secția finanțele în sănătate și protecție socială,
022 26 28 26,
inna.siuris@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului Remis spre consultare publică Viorica Golban,
Consultant principal,
• Secția impozite indirecte,
022 26 27 90,
viorica.golban@mf.gov.md
Proiectul HG privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea furnizorilor de servicii de achiziții Inițierea elaborării proiectului Lucia Mătăsaru,
Consultant principal,
Direcţia achiziţii publice,
022 26 25 70,
lucia.matasaru@mf.gov.md
Proiectul HGi cu privire la modificarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul Vamal al RM, aprobat prin HG nr. 1140/2005 Inițierea elaborării proiectului Viorica Golban,
Consultant principal,
• Secția impozite indirecte,
022 26 27 90,
viorica.golban@mf.gov.md
Proiectul HG pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 Remis spre consultare publică Daniel Pascal,
Consultant,
• Secţia cooperare regională,
022 26 26 88,
daniel.pascal@mf.gov.md
Proiectul Hotărîrii Guvernului ”Cu privire la transmiterea unui teren” Remis spre consultare publică Alexei Negrescu,
Serviciul Vamal al Republicii Moldova,
022 57 41 37,
alexei.negrescu@customs.gov.md
Proiectul Ordinului MF privind aprobarea formularului CET21 – Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi a Instrucțiunii privind modul de completare a acesteia Remis spre consultare publică Mogîldea Gabriela ,
Inspector superior,
Serviciul Fiscal de Stat,
(022)823370,
gabriela.mogildea@sfs.md
Proiectul HG cu privire la modificarea HG nr. 93/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată Remis spre consultare publică Inga Catana,
Consultant principal,
• Secţia analitică,
022 26 28 03,
inga.catana@mf.gov.md
Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea Regulamentului privind transportarea mărfurilor prin posturile vamale interne de control, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.792/2004. Remis spre consultare publică Viorica Golban,
Consultant principal,
• Secția impozite indirecte,
022 26 27 90,
viorica.golban@mf.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind Lista de interdicție a operatorilor economici Remis spre consultare publică repetată Ion Pîslaru,
Șef adjunct direcție,
Direcţia achiziţii publice,
022 26 27 06,
ion.pislaru@mf.gov.md
Proiectul Ordinului MF ,,Pentru modificarea Ordinului MF nr. 119/2013 privind aprobarea Planului general de conturi contabile” Aprobat

OMF nr. 111/2021
Ala Vizir,
Consultant principal,
• Secţia politici contabile şi audit,
022 26 27 60,
ala.vizir@mf.gov.md
Proiectul Ordinului MF ,,Pentru modificarea Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 118/2013 privind aprobarea Standardelor Naționale de Contabilitate” Aprobat

OMF nr. 110/2021
Dorina Postu,
Consultant principal,
• Secţia politici contabile şi audit,
022 26 27 85,
dorina.postu@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea listei beneficiarilor de facilități fiscale și vamale la importul obiectelor de cult prevăzută în Anexa nr. 2 la HG nr. 977/2018 Remis spre consultare publică Doina Bonari,
Consultant principal,
• Secţia analitică,
022 26 28 02,
doina.bonari@mf.gov.md

Страницы

Выберите категорию