Lista candidaților învingători ai concursului

Lista candidaților învingători ai concursului

Lista candidaţilor care au promovat concursul  pentru ocuparea funcţiei publice vacante pentru consultant principal al Direcției monitorizarea activelor statului

Nr.Numele, Prenumele

1

Grigoraș Liudmila

Lista candidaţilor care au promovat concursul  pentru ocuparea funcţiei publice vacante pentru consultant principal al Direcției expertiză juridică

Nr.Numele, Prenumele

1

Dubău Mariana