Trezoreria de Stat

Trezoreria de Stat este Direcţie în cadrul aparatului central al Ministerului Finanţelor.

Trezoreria de Stat nu are statut de persoană juridică, dar dispune de ştampilă rotundă cu stema de stat a Republicii Moldova şi ştampile, pentru efectuarea operaţiunilor trezoreriale.

Misiunea Trezoreriei de Stat constă în implementarea politicii statului în domeniul managementului și transparenței  finanţelor publice.

Principalele funcții sunt:

  • Asigurarea evidenței executării de casă a bugetelor
  • Elaborarea metodologiei de executare, evidență contabilă și raportare în sistemul bugetar
  • Exercitarea funcției de participant direct la Sistemul Automatizat de Plăți Interbancare
  • Prognozarea și gestionarea fluxului de lichidități al bugetului de stat, cât și prognozarea executării Bugetului Public Național
  • Întocmirea și publicarea rapoartelor periodice privind executarea bugetului public național 
  • Primirea, verificarea și generalizarea rapoartelor financiare prezentate de către autoritățile publice centrale și direcțiile finanțe ale unităților administrativ-teritoriale

Etichete: