Managementul Finanțelor Publice

Ce reprezintă sistemul de Management al Finanțelor Publice (MFP)?

Managementul Finanțelor Publice (MFP) reprezintă sistemul prin care resursele financiare sunt planificate, direcționate și controlate, pentru a permite și a influența îndeplinirea eficientă și eficace a obiectivelor serviciilor publice. Calitatea sistemelor de MFP este esențială în gestionarea economică și furnizarea de servicii publice eficiente și durabile.

Ministerul Finanțelor depune eforturi continue spre îmbunătățirea sistemelor de MFP, în scopul:

  • îmbunătățirii planificării, bugetării, contabilității și responsabilității; 
  • îmbunătățirii prestării serviciilor publice.