Asistența externă

Asistența externă

Potrivit predeverilor Hotărîrii Guvernului nr. 377 din 25 aprilie 2018 „Cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismul de coordonare și management al asistenței externe”, Ministerul Finanțelor a fost desemnat drept autoritate națională de coordonare a asistenței externe.

Ministerul Finanțelor este responsabil de mecanismul de coordonare și management al asistenței externe și îndeplinește rolul de punct unic de contact/control în relația cu partenerii externi de dezvoltare și autoritățile publice privind propunerile de proiecte/programe de asistență externă.

Direcția asistență externă este responsabilă de mecanismul de coordonare și management al asistenței externe.

#MFexplică: lista noțiunilor aferente domeniului Asistenţă Externă

Asistenţă externă: asistenţă financiară şi tehnică acordată Republicii Moldova, Guvernului şi/sau altor autorităţi publice de către comunitatea creditorilor/donatorilor (nu include asistenţa externă primită sub formă de donaţii, ajutoare umanitare, mijloace filantropice şi sponsorizăr);

Asistenţă (cooperare) financiară: suport financiar sub formă de împrumuturi, granturi, inclusiv livrări de bunuri şi/sau lucrări pentru implementarea proiectelor/programelor;

Asistenţă (cooperare) tehnică: suport sub formă de transfer de cunoştinţe, inclusiv tehnologii, metodologii şi tehnici în cadrul proiectelor/programelor;

Autoritate naţională de coordonare: instituţie naţională abilitată cu funcţia de coordonare la nivel naţional a asistenţei externe acordate de către comunitatea creditorilor/donatorilor. Acest rol este exercitat de Ministerul Finanțelor;

Platforma pentru gestionarea asistenţei externe (AMP): sistem informaţional automatizat accesibil on-line în cadrul căruia este încărcată şi stocată informaţia privind proiectele/programele de asistenţă externă. Este disponibilă la această adresă: www.amp.gov.md

Evaluare: analiza impactului rezultatelor proiectelor/programelor de asistenţă externă asupra obiectivelor generale de dezvoltare a sectorului şi/sau strategiilor naţionale;

Monitorizare: metodă de colectare sistematică a informaţiei pe parcursul perioadei de implementare, creată în vederea analizei eficienţei, eficacităţii, impactului şi durabilităţii proiectului/programului, cu scopul de a oferi, în timp util, informaţia administrativă necesară pentru a reacţiona din timp şi a întreprinde măsuri eficiente de optimizare/remediere.