Informația privind capacitatea administrativă adecvată a unităților administrativ-teritoriale de nivelul întâi, precum și a municipiilor Bălți și Chișinău

Vin, 28/07/2023 - 10:28 |

Ministerul Finanțelor, în temeiul prevederilor pct. 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 308 din 24.05.2023 ”Privind aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la stabilirea indemnizației lunare pentru personalul din cadrul autorităților administrației publice locale”, prezintă informația privind capacitatea administrativă adecvată a unităților administrativ-teritoriale de nivelul întâi, precum și a municipiilor Bălți și Chișinău, conform execuției bugetare din anul 2022. În baza acestei informații se va stabili eligibilitatea autorității publice locale pentru stabilirea indemnizației lunare personalului încadrat în APL.

Informația este plasată pe pagina web a ministerului la rubrica ”Finanțele publice locale” și poate fi accesată aici