Transparența

Vin, 11/11/2022 - 15:36 |

Politica fiscală și vamală pentru anul 2023 vine să fortifice capacitatea Guvernului pentru a face față crizelor multiple cu care se confruntă Republica Moldova. Totodată, aceasta conține și măsuri pro-active, care vin să creeze condiții mai bune pentru dezvoltarea economică. În acest context, principalele măsuri incluse în politica bugetar-fiscala pentru 2023 sunt îndreptate spre atingerea a 4 obiective: i. crearea condițiilor favorabile dezvoltării afacerilor, inclusiv, sporirea accesului businessului la lichidități prin acordarea dreptului pentru deprecierea accelerată a întreprinderilor...
Română
Mie, 09/11/2022 - 16:53 |

Membrii Cabinetului de miniștri au aprobat repartizarea din bugetul de stat pe anul 2022 a mijloacelor financiare în sumă de 623,7 milioane de lei pentru plata premiului anual, achitarea salariilor, altor contribuții sociale și plata compensatorie. Hotărârea a fost aprobată în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului. Premiul anual va fi acordat pentru rezultatele activității în anul 2022 și va fi repartizat personalului din unităţile bugetare. Mijloacele financiare propuse pentru plata salariilor sunt destinate prioritar instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal, care se...
Română
Mie, 09/11/2022 - 16:39 |

Personalul medical, precum și alți angajați din sectorul public, care s-au îmbolnăvit de Covid-19 în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu până la data de 30 septembrie 2020, vor beneficia de o indemnizație unică de 16 mii de lei. O decizie în acest sens a fost aprobată, astăzi, de Executiv. De indemnizația unică vor beneficia 2606 persoane, dintre care 2593 - personal medical. În acest sens, din Fondul de intervenție al Guvernului vor fi alocate 41,7 milioane de lei. Din această sumă, 17,7 milioane de lei vor fi alocate Ministerului Sănătății pentru 1107 de persoane; 4,5 milioane de...
Română
Mie, 09/11/2022 - 16:06 |

Șase veterani din șase raioane ale țării vor primi o indemnizație unică din partea statului pentru construcția sau procurarea spațiului locativ. O hotărâre, în acest sens, a fost aprobată, astăzi, de Executiv. Printre beneficiari sunt trei participanți la acțiunile de luptă din Afganistan și trei participanți la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova. În acest scop, din bugetul de stat vor fi alocate 246 mii de lei. Banii vor fi transferați către autoritățile publice locale de nivelul al doilea. Astfel, câte 41 mii de lei vor fi...
Română
Joi, 03/11/2022 - 15:41 |

Ministerul Finanțelor emite valori mobiliare de stat (VMS) pe piața internă pentru refinanțarea datoriei de stat interne acumulate în anii anteriori, în special, în perioada 2014-2021: Anul Comercializat, mil. lei Răscumpărat, mil. lei Finanț area netă, mil. lei Sold la sf. anului a VMS emise pe piața primară, mil.lei 2014 8 200,7 7 708,0 492,7 4 918,8 2015 8 289,1 8 045,9 243,2 5 162,0 2016 10 264,1 9 311,1 953,0 6 115,0 2017 9 900,2 8 791,3 1 108,9 7 223,9 2018 9 779,4 9 089,4 690,0 7 914,0 2019 9 327,1 8 987,5 339,6 8 253,6 2020 17 471,2 11 654,3 5 816,8 14 070,5 2021 24 377,5 20 396,0 3...
Română
Mie, 02/11/2022 - 16:06 |

Autoritățile regulatorii (Banca Națională a Moldovei și Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF)), ca urmare a reconsiderării opiniei ce vizează trecerea integrală a valorilor mobiliare în evidența Depozitarului Central Unic (DCU), au agreat conceptul transferului parțial al registrelor la DCU și, corespunzător, reîncadrării societăților de registru în câmpul serviciilor de ținere a registrelor deținătorilor de valori mobiliare, având în vedere că în prezent societățile de registru își desfășoară activitatea în absența normelor de drept material. O decizie în acest sens a fost aprobată...
Română
Mar, 01/11/2022 - 13:50 |

Ministerul Finanțelor a elaborat un nou regulament ce are în vizor achizițiile publice de valoare mică realizate de către autoritățile/entitățile contractante. Conform reglementărilor actuale, achizițiile de valoare mică sub pragurile stabilite de Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale sunt efectuate în afara sistemului informațional de achiziții publice. După aprobarea noului regulament, achizițiile de valoare mică de la pragurile 100 mii lei pentru bunuri și servicii, 125...
Română
Mie, 26/10/2022 - 17:01 |

Inițiativa legislativă care prevede anularea regimului duty-free pe teritoriul Republicii Moldova a fost aprobată, astăzi, de Guvern. Documentul prevede modificări la Codul vamal și Codul fiscal, în vederea promovării principiului de echitate fiscală prin aplicarea impozitelor asupra mărfurilor comercializate pe teritoriul țării, inclusiv în unitățile de comerț amplasate în zonele vamale. Potrivit proiectului, regimul duty-free va fi anulat pe întregul teritoriul Republicii Moldova, iar magazinele duty-free vor activa până la expirarea licenței curente. Respectiv, magazinul amplasat în...
Română
Joi, 20/10/2022 - 14:27 |

Pentru a spori gradul de conștientizare a potențialilor solicitanți cu privire la oportunitățile de finanțare din cadrul Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027, Programul organizează sesiuni de informare la nivelul fiecărei țări participante în program. În Republica Moldova, ziua de informare este planificată la Chișinău, pe 10 noiembrie 2022. Grupurile țintă ale evenimentelor de informare organizate de program sunt potențialii solicitanți înregistrați și localizați într-una dintre regiunile eligibile pentru program și care se încadrează în una dintre categoriile de mai jos:...
Română
Mie, 19/10/2022 - 14:47 |

Republica Moldova și Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD) vor semna un Acord de facilitate de credit, în sumă de 60 de milioane de euro. Resursele financiare vor fi destinate suportului bugetar și realizării reformelor în sectorul energetic și feroviar. Un asemenea proiect de hotărâre a fost aprobat, astăzi, de Cabinetul de miniștri. Din partea țării noastre, Acordul va fi parafat de către ministrul Finanțelor, Dumitru Budianschi. Împrumutul contractat va avea o maturitate de 15 ani, inclusiv o perioadă de grație de 5 ani și va fi debursat într-o singură tranșă. Rata dobânzii este...
Română

Pagini

Abonează-te la RSS - Transparența