Category: Informații cu caracter metodologic

Национальные стандарты бухгалтерского учета в публичном секторе (НСБУПС)

Казначейство провело реформу по улучшению системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в публичном секторе.  Целью реформы было разработать национальные стандарты бухгалтерского учета в публичном секторе (НСБУПС) в соответствии с МСФООС и внедрить их на центральном и местном уровне.

Исполнение бюджета

В процессе исполнения бюджета, казначейство обеспечивает:

  • функционирование Единого казначейского счета
  • участие в автоматизированной системе межбанковских платежей
  • отражение обязательств
  • прогноз и ежедневное управление денежными средствами

Казначейство формирует и публикует периодические и годовые отчеты об исполнении государственного бюджета и национального бюджета. 

Budget Execution

In the budget execution process, the Treasury ensures:

·      The Single Treasury Account functioning;

·      Participation in the Automated Interbank Payment System;

·      Registration of commitments;

·      Daily cash forecasting and management.

The Treasury prepares and publishes periodic and annual reports on the execution of the State Budget and the National Public Budget. 

Executarea bugetului

În procesul de execuție bugetară, trezoreria asigură:

  • Funcționarea Contului Unic  Trezorerial
  • Participarea în sistemul automatizat de plăți interbancare
  • Înregistrarea angajamentelor
  • Prognoza și gestionarea zilnică a numerarului

Trezoreria întocmește și publică rapoarte periodice și anuale privind execuția bugetului de stat și a bugetului național. 

Agenda publică

La moment nu există nici un eveniment planificat.

Abonează-te la Agenda