Category: Contabilitatea în sectorul bugetar

Бухгалтерский учет в бюджетной системе

Начиная с 1 января 2016 г., бухгалтерский учет и финансовая отчетность в бюджетной системе ведутся согласно новому Плану счетов в бюджетной системе и Методологическим нормам бухгалтерского учета и финансовой отчетности в бюджетной системе, утвержденным приказом министра финансов №216 от 28 декабря 2015 года.  Новый План счетов интегрирован с новой экономической классификацией бюджета.

Accounting in the Budgetary System

Starting from 1 January 2016, financial accounting and reporting in the budgetary system are conducted in accordance with the new Chart of Accounts and Methodological Norms on accounting and financial reporting in the budgetary system approved by the Order of the Minister of Finance No. 216 of 28 December 2015. The new Chart of Accounts is integrated with the new economic classification of the budget.

Contabilitatea în sistemul bugetar

Începând cu 1 ianuarie 2016, contabilitatea și raportarea financiară în sistemul bugetar se efectuează în conformitate cu noul Plan de Conturi pentru sistemul bugetar și a Normelor Metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar aprobate prin ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28 decembrie 2015. Noul Plan de Conturi este integrat cu noua clasificare economică a bugetului.

Agenda publică

La moment nu există nici un eveniment planificat.

Abonează-te la Agenda