UE a debursat 50 mil. de euro Republicii Moldova în calitate de asistență macro-financiară și 36,4 mil de euro pentru susținerea bugetului de stat

Mie, 13/10/2021 - 13:03 |

Comisia Europeană, în numele Uniunii Europene (UE), la data de 8 octombrie anul curent, a debursat 50 milioane de euro (credit) Republicii Moldova în calitate de asistență macro-financiară (AMF) de urgență. Resursele financiare sunt destinate pentru a sprijini eforturile de combatere a pandemiei Covid-19 în Republica Moldova. 

Republica Moldova a realizat un progres remarcabil, reușind să îndeplinească condiționalitățile aferente politicilor agreate cu Uniunea Europeană pentru debursarea celei de a doua tranșă în mărime de 50 milioane de euro în cadrul actualului Program AMF COVID-19. Aceste condiții au inclus măsuri importante menite să îmbunătățească gestiunea finanțelor publice în sectorul sănătății, combaterea corupției, măsuri de consolidare a bunei guvernări și a statului de drept, precum și măsuri de ameliorare a mediului de afaceri.

Debursarea primei tranșe de 50 milioane de euro către Republica Moldova din cadrul Programului AMF a avut loc în luna noiembrie 2020.

De asemenea, este important de menționat că, la  28  septembrie  anul curent, UE a debursat Republicii Moldova 36,4 milioane de euro (asistență nerambursabilă) întru consolidarea rezilienței sistemului de sănătate, susținerea procesului de redresare economică, a realizării reformei poliției, precum și contracarării pandemiei Covid-19 de către organele de aplicare a legii. 

Debursările fac parte din pachetul de Redresare Economică al UE în valoare de până la 600 milioane de euro pentru următorii trei ani, pentru a promova investițiile în Republica Moldova și a sprijini redresarea generată de criza pandemică  Covid-19 în țara noastră. Asistența externă va fi alocată conform necesităților stringente și acoperirea cheltuielilor aferente Legii Bugetului de Stat.  

Sursa: https://bit.ly/3oZcgDV;  https://bit.ly/3AA74ZC.