Ministerul Finanțelor a desfășurat ”Forumul comun de parteneriat pentru dezvoltare”

Mie, 18/09/2019 - 15:04 |

Ministerul Finanțelor, prin prisma rolului de autoritate națională de coordonare și management al asistenței externe, precum și rolului de punct unic de control cu partenerii externi de dezvoltare, a desfășurat vineri, 13 septembrie 2019, Forumul comun de parteneriat pentru dezvoltare

Scopul evenimentului a fost de a oferi o platformă de discuții cu partenerii externi de dezvoltare privind prioritățile de politici guvernamentale, precum și informarea comunității donatorilor referitor la noile măsuri de eficientizare a mecanismului de coordonare și management al asistenței externe.

În cadrul deschiderii oficiale a evenimentului, Ministrul Finanțelor, Natalia Gavrilița, a reiterat importanța acestor reuniuni și a schimbului reciproc de opinii privind implementarea politicilor guvernamentale și rolul pe care îl au partenerii externi de dezvoltare în asigurarea dezvoltării sustenabile a țării. Totodată, Ministrul Finanțelor a prezentat prioritățile Guvernului, precum și a ministerului pe care îl conduce.

Dumitru Udrea, secretar de stat al Ministerului Finanțelor, a prezentat propunerile de ajustare a mecanismului de coordonare și management al asistenței externe. Astfel, principalele teze expuse spre consultare au vizat:

- concentrarea funcției de coordonare și management a asistenței externe în competența unei singure autorități a administrației publice centrale, și anume: Ministerul Finanțelor (prin transferul asistenței tehnice externe din gestiunea Cancelariei de Stat către Ministerul Finanțelor);

- înființarea Unității de Performanță a Proiectelor de Asistență Externă (Project Performance Delivery Unit), care va avea ca obiectiv sporirea capacităților ministerelor în implementarea eficientă a proiectelor și programelor strategice. 

- instituționalizarea/relansarea consiliilor sectoriale în domeniul asistenței externe;

- asigurarea funcționalității depline a Platformei pentru gestionarea asistenței externe;

- alinierea intervențiilor partenerilor externi de dezvoltare cu Cadrul prioritar al Guvernului Republicii Moldova, pentru a se asigura că procesul de planificare și implementare a programelor și proiectelor de asistență externă sunt aliniate și se consolidează reciproc.

La final, Natalia Gavrilița a mulțumit partenerilor de dezvoltare pentru asistența acordată și a accentuat deschiderea Ministerului Finanțelor, față de propunerile/opiniile comunității creditorilor/donatorilor vizavi de mecanismul de coordonare și management al asistenței externe.

La rândul lor, partenerii de dezvoltare au salutat importanța unor astfel de întruniri regulate, fiind interesați de a se întruni inclusiv în ședințe de lucru, consolidând astfel procesul de comunicare între părțile interesate, pentru o cooperare eficientă.

La eveniment au participat peste 60 de reprezentanți ai partenerilor externi de dezvoltare, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Cancelariei de Stat, precum și alți factori interesați.