Conferința Națională pe Control Intern Managerial în autoritățile publice locale, cu participarea reprezentanților Ministerului Finanțelor

Joi, 29/09/2022 - 14:15 |

Reprezentanții Ministerului Finanțelor au participat la Conferința Națională cu tematica „Controlul Intern Managerial în autoritățile publice locale: provocări, reușite și perspective”. Conferința a fost organizată de Programul USAID „Comunitatea Mea”, pentru a discuta despre oportunitatea și necesitatea dezvoltării sistemului de Control Intern Managerial (CIM) la nivelul autorităților publice locale de nivelul I.

La sesiunea de deschidere a evenimentului, a participat Secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, Vladimir Arachelov, care a menționat că Controlul Intern Managerial este unul din componentele de bază în eficientizarea administrației publice și consolidarea răspunderii manageriale. ”Ministerul Finanțelor în calitate de instituție responsabilă de politicile în domeniul CIM apreciază faptul că subiectul Controlului Intern Managerial este considerat unul prioritar atât pentru programele de dezvoltare, cât și pentru societatea civilă, astfel acest domeniu, în paralel, cu cel al auditului intern, să ajungă la același nivel de dezvoltare. Vom încuraja activitățile pe acest palier la nivel local prin prioritizarea și includerea lor în viitorul Program de dezvoltare a controlului financiar public intern, așa încât să avem o abordare integrată și comună asupra procesului de realizare și atingere a obiectivelor trasate pentru următoarele perioade”.

Ludmila Popa, șefa Direcției politici în domeniul controlului financiar public intern a vorbit despre măsurile pe care trebuie să le întreprindă Republica Moldova în domeniul controlului financiar public intern și îmbunătățirii sistemelor de control intern managerial în cadrul autorităților publice. “Realitatea ne cere o schimbare în cultura guvernării printr-o abordare responsabilă a gestionării fondurilor publice. Doar prin implementarea unor sisteme de control intern managerial solide la nivel de autoritate vom putea obține eficientizarea administrației publice, utilizarea eficientă, eficace și economă a banilor publici”.

Participanții la discuții au împărtășit provocările, bunele practici și perspectivele de dezvoltare în domeniul CIM, inclusiv riscurile existente, precum și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru o dezvoltare sustenabilă, discuții interesante și relevante pentru reprezentanții autorităților publice locale.

La conferință au participat reprezentanți ai APL de nivelul I, beneficiari ai Programului USAID „Comunitatea Mea”, reprezentanți de la Curțea de Conturi, Inspecția Financiară, parteneri de dezvoltare și experți locali.

Conferința poate fi urmărită accesând următorul link https://bit.ly/3Cf3d8r