Atelier de lucru: Investigarea fraudării ofertelor și combaterea practicilor anticoncurențiale în achizițiile publice

Lun, 26/06/2023 - 09:06 |

În vederea consolidării capacităților reprezentanților autorităților contractante în domeniul achizițiilor publice, în perioada 19-21 iunie curent, la Chișinău, a avut loc un atelier de lucru privind investigarea fraudării ofertelor și combaterea practicilor anticoncurențiale în achizițiile publice.

Atelierul a întrunit reprezentanți ai mai multor instituții publice de profil, inclusiv, Ministerul Finanțelor, Agenția Achiziții Publice, Procuratura Anticorupție, Centrul Național Anticorupție, Consiliul Concurenței, Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, Curtea de Conturi, Administrația de Stat a Drumurilor, precum și experți străini.

În deschiderea atelierului, secretarul de stat al ministerului Vladimir Arachelov a subliniat importanța acestui eveniment pentru reprezentanții autorităților contractante responsabili de achiziții în scopul menținerii unui dialog amplu și constructiv pe această dimensiune, menționând: “Achizițiile publice reprezintă un domeniu dinamic și un sistem care necesită permanent reacții concentrate și țintite din partea instituțiilor implicate nemijlocit în procesul de îmbunătățire și dezvoltare a unei abordări comune, în special pe aspectul ce ține de transparență, prin definirea de roluri și competențe, astfel încât sistemul sa fie unul cât mai clar.”

Evenimentul a fost organizat cu suportul Programului de Dezvoltare al Dreptului Comercial (CLDP) al Departamentului de Comerț al SUA, în cooperare cu Agenția Achiziții Publice. În cadrul acestuia, experții străini au împărtășit experiența țărilor pe care le reprezintă, precum și cele mai bune practice internaționale pe în ceea ce vizează investigarea fraudelor și combaterea practicilor anticoncurențiale în procesul de achiziții publice.

Notă: Programul CLDP este o diviziune a Departamentului de Comerţ al SUA care oferă asistenţă tehnică interguvernamentală, prin implicarea legislatorilor cu experienţă, a judecătorilor, factorilor de decizie politică, lideri în afaceri şi jurişti.