Ședința comună a Ministerului Finanțelor cu JICA în contextul lansării procesului de pregătire pentru Programul de Cooperare Tehnică 2022

Joi, 01/07/2021 - 16:54 |

La 30 iunie 2021, reprezentanții Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională (JICA) au efectuat o vizită la Ministerul Finanțelor, fiind prima vizită în Republica Moldova a dlui Sugimoto Satoshi în contextul preluării mandatului de Reprezentant Rezident al Oficiului JICA pentru Republica Moldova și Ucraina. În cadrul ședinței în cauză au fost discutate succint aspectele privind Cooperarea Tehnică pentru anul fiscal nipon 2022, precum și noua Strategie de cooperare cu Republica Moldova pentru perioada 2021-2024 .

În cadrul ședinței, dna Gabriela Cuneva, Secretar de Stat al Ministerului Finanțelor, și-a exprimat mulțumirea pentru expertiza niponă valoroasă și încrederea că dialogul fructuos stabilit între autoritățile publice de la Chișinău și JICA va fortifica cooperarea bilaterală.

Totodată, domnul Sugimoto Satoshi a menționat aspectele de cooperare aplicate pentru Republica Moldova prin intermediul asistenței oficiale de dezvoltare a Japoniei (ODA) și a exprimat deschiderea părții nipone pentru cooperare activă întru pregătirea proiectelor bilaterale.

Notă: Programul de Cooperare Tehnică al JICA prevede o serie de măsuri de suport, precum: detașarea experților niponi, instruiri, inclusiv livrare echipamente necesare implementării asistenței tehnice în contextul proiectelor noi precum și co-participarea părții nipone în cadrul proiectelor în curs de desfășurare. În cadrul Programului de Cooperare Tehnică pentru anul fiscal nipon 2021, au fost acceptate spre finanțare de către JICA propunerile de proiecte pe dimensiunile: aprovizionarea cu apă, prevenirea și controlul infecțiilor asociate, precum și o serie de cursuri de perfecționare pentru oficialii din sectorul public.