Ce este Buget?

Bugetul reprezintă estimarea veniturilor și a cheltuielilor pentru o anumită perioadă de timp, de regulă un an. Guvernul elaborează propunerea de buget și îl prezintă Parlamentului spre aprobare. În urma aprobării, bugetul devine lege, implementarea căreia este obligatorie, ca și a oricărei alte legi a țării.

Bugetul are cinci caracteristici importante:

Anualitatea: În fiecare an se elaborează un proiect de buget care acoperă perioada unui singur an; Este votat în fiecare an; Și executarea lui se desfășoară pe parcursul unui an.

Unitatea: Veniturile și cheltuielile, precum și finanțarea deficitului, necesită a fi analizate împreună, în scopul stabilirii obiectivelor bugetare anuale. Bugetul trebuie să acopere toate ministerele, agențiile și alte instituții care efectuează operațiuni guvernamentale.

Unitatea monetară: Veniturile și cheltuielile trebuie exprimate în moneda națională.

Universalitatea: Toate resursele trebuie să fie direcționate către un fond comun, care să fie alocate și utilizate pentru cheltuieli conform priorităților actuale ale Guvernului.

Echilibrul: Bugetul trebuie să fie echilibrat. Cheltuielile bugetare trebuie să fie egale cu veniturile, plus sursele de finanțare a deficitului.

Legea nr. 181 din 25 iulie 2014 privind finanțele publice și responsabilitatea fiscală ghidează procesele de pregătire, aprobare, execuție, control și audit ale bugetului.