Cooperare transfrontalieră

Cooperare transfrontalieră

Programul Regiunii Dunărea 2021-2027 lansează primul apel de propuneri de proiecte (29.09.2022 - 21.11.2022)

Secretariatul Tehnic Comun al Programului operațional comun Bazinul Marii Negre 2014-2020, care activează în cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Est, Constanța, România, a lansat concursul privind ocuparea a trei funcții vacante de manager de proiect (perioadă nedeterminată)

Reprezentanții Republicii Moldova în organele decizionale și consultative de coordonare a programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională au fost instruiți

Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 lansează apelul suplimentar de propuneri de proiecte pentru partenerii din Republica Moldova și Ucraina

Invitație de participare la ultima rundă de consultări publice în cadrul procesului de programare a Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027

Invitație de expunere a interesului de participare la a doua rundă de consultare pentru pregătirea Programului Interreg NEXT România - Republica Moldova 2021-2027

Ministerul Finanțelor invită părțile interesate să participe la a treia rundă de consultări publice în cadrul procesului de programare a Programului Transnațional Bazinul Mării Negre 2021-2027

Comitetul Comun de Programare pentru Programul Interreg NEXT România-Republica Moldova 2021-2027 a stabilit viitoarele domenii de finanțare

Ministerul Finanțelor a convocat ședința GNL pentru coordonarea implementării Programelor de Cooperare Transfrontalieră şi Transnaţională  

Suportul Uniunii Europene pentru îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii rutiere din zona transfrontalieră

Alte două proiecte bazate pe parteneriate transfrontaliere, finanţate din fonduri europene

Condiţii mai bune în spitale datorită cooperării transfrontaliere

Atelier de lucru: Realizări, provocări şi perspective în implementarea proiectelor din cadrul Programului Transnaţional Dunărea 2014-2020

Ministerul Finanțelor a participat în cadrul prezentării Regulamentului Interreg al UE

Apel de expunere a intenției de participare în cadrul focus-grupurilor aferente Programului Operațional România-Republica Moldova 2021-2027

Invitație de participare la cea de-a doua rundă de consultări publice în cadrul procesului de programare a Programului Transnațional Bazinul Mării Negre 2021-2027

Ministerul Finanțelor lansează a doua rundă de consultări publice în cadrul procesului de programare a Programului Transnațional Dunărea 2021-2027

Ministerul Finanțelor a organizat prima rundă de consultări publice la nivel național pentru Programul Transnațional Bazinul Mării Negre 2021-2027

Invitație la consultări publice în cadrul procesului de programare a Programului Transnațional Bazinul Mării Negre 2021-2027

Sesiune de instruire pentru beneficiari și controlori în cadrul Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020

Sesiune de instruire pentru controlori în cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020

Catalogul proiectelor implementate în cadrul Programului Teritorial de Cooperare a Parteneriatului Estic, co-finanțate de Comisia Europeană și Ministerul Federal de Cooperare și Dezvoltare Economică al Germaniei

A fost lansată etapa II a celui de-al 3-lea apel de propuneri de proiecte în cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014-2020

Importanța și realizările programelor transfrontaliere au fost prezentate în cadrul Zilelor Cooperării Europene

Comitetul Comun de Monitorizare al Programului Transnațional Dunărea (DTP) 2014 – 2020 s-a reunit la Chișinău

4 proiecte mari de infrastructură, în valoare de 24,2 milioane euro (grant), au fost contractate prin Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020

Conferință de bilanț: Încheierea Programului de Cooperare Teritorială Republica Moldova - Ucraina 2007-2013 în cadrul Parteneriatului Estic (EaPTC)

Sesiune de instruire pentru controlori organizată în cadrul Programului Operațional Comun „Bazinul Mării Negre 2014-2020”

A fost extins termenul pentru depunerea propunerilor de proiecte în cadrul celui de-al 2-lea Apel de propuneri din Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014 – 2020

A fost lansat cel de-al 3-lea apel de propuneri de proiecte în cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014-2020

Grupul Național de Lucru pentru coordonarea implementării Programelor Transfrontaliere și Transnaționale s-a întrunit astăzi în ședință

Comisia Europeană a aprobat proiectele mari de infrastructură propuse spre finanțare prin Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020

Comitetul Comun de Monitorizare și Decizie al Programului de Cooperare Teritorială Republica Moldova - Ucraina în cadrul Parteneriatului Estic (EaPTC) s-a reunit la Chișinău

Comitetul Comun de Monitorizare al Programului Operațional Comun România - Republica Moldova 2014-2020 s-a reunit la Chișinău

A fost publicată instrucțiunea pentru beneficiarii celui de-al 2-lea apel de propuneri de proiecte în cadrul Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020

A fost lansat al 2-lea Apel de propuneri de proiecte în cadrul Programului Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014 – 2020

Conferință de bilanț: Încheierea Programului Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013