Процесс принятия решений

Название проекта Оповещения Проекты решений и сопутствующие материалы Cтатус проекта Ответственное лицо
Proiectul HG privind alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Guvernului Remis spre consultare publică Alexandru Bălănel,
Consultant principal,
• Secția finanțele autorităților publice,
022 26 28 25,
alexandru.balanel@mf.gov.md
Proiectul HG privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii privind salarizarea judecătorilor şi procurorilor nr. 328 din 23.12.2013 Remis spre consultare publică Vergiliu Sîtari ,
Consultant,
022 26 28 99,
vergiliu.sitari@mf.gov.md
Proiectul HG privind aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului Informațional Automatizat ,,Registru de stat la achizițiilor publice (MTender)” Remis spre consultare publică Dumitru Ochinca,
Șef serviciu,
Direcţia achiziţii publice,
022 26 27 06,
dumitru.ochinca@mf.gov.md
Ordinul cu privire la lista documentelor confirmative ce reprezintă temei pentru confirmarea bazei valorice/bazei valorice ajustate a activelor de capital Remis spre consultare publică Livia Răilean,
Consultant principal,
• Secția impozite directe,
022 26 28 35,
livia.railean@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului Remis spre consultare publică Iuri Paşinschi,
Șef direcție,
Direcția management instituțional,
022 26 27 77,
iurie.pasinschi@mf.gov.md
Proiectul Ordinului privind aprobarea Documentației standard pentru realizarea achiziţiilor publice de servicii de pază Remis spre consultare publică Dumitru Ochinca,
Șef serviciu,
Direcţia achiziţii publice,
022 26 27 06,
dumitru.ochinca@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre RM si UE privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova Remis spre consultare publică Iulia Ciumac,
Șef direcție,
Direcţia asistenţă externă,
022 26 26 63,
iulia.ciumac@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre RM și UE privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova și a Memorandumului de ințelegere ca parte integrantă a acestui acord Remis spre consultare publică Iulia Ciumac,
Șef direcție,
Direcţia asistenţă externă,
022 26 26 63,
iulia.ciumac@mf.gov.md
Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Codul Contravențional al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr.218-XVI din 24 octombrie 2008) Remis spre consultare publică Ina Bitco,
Consultant principal,
• Secția analiză macrofinanciară,
022 26 26 32,
ina.bitco@mf.gov.md
Proiectul Planului sectorial anticorupție în domeniul fiscal pentru anii 2018-2020 Remis spre consultare publică Sergiu Ceban,
Şef adjunct al direcţiei,
SFS, Direcției securitate internă și anticorupție,
022 82 34 08,
sergiu.ceban@sfs.gov.md
Proiectul Planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul vamal pentru anii 2018-2020 Remis spre consultare publică Sergiu Scripca,
Şef secție,
Secția planificare strategica și managementul calităţii,
022 57 42 13,
sergiu.scripca@customs.gov.md
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018 Remis spre consultare publică Silvia Cotun,
Consultant principal,
• Secția coordonarea politicilor bugetare,
022 26 26 17,
silvia.cotun@mf.gov.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Remis spre consultare publică Consultant superior,
• Secția metodologie,
022 26 25 97,
viorica.doni@mf.gov.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Remis spre consultare publică Consultant superior,
• Secția metodologie,
022 26 25 97,
viorica.doni@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la abrogarea unor anexe la Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plățile achitate în folosul persoanelor fizice Remis spre consultare publică Irina Trocin,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 34 38,
irina.trocin@sfs.md
Proiectul HG cu privire la completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Fiscal de Stat aprobat prin HG nr. 395 din 05.06.2017 Remis spre consultare publică Valeria Nedelea,
Serviciul Fiscal de Stat,
022 82 33 98,
nedelea.valeria@sfs.md
Proiectul Regulamentului cu privire la subvenționarea creării locurilor de muncă Remis spre consultare publică Iurie Nastas,
Şef al secţiei,
• Secţia cooperare sectorială,
022 26 26 81,
iurie.nastas@mf.gov.md
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2017 Remis spre consultare publică Silvia Cotun,
Consultant principal,
• Secția coordonarea politicilor bugetare,
022 26 26 17,
silvia.cotun@mf.gov.md
Proiectul HG privind modificarea și completarea HG nr. 696 din 30.08.2017 Remis spre consultare publică Iuri Paşinschi,
Șef direcție,
Direcția management instituțional,
022 26 27 77,
iurie.pasinschi@mf.gov.md
Proiectul HG privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, aprobat prin HG nr. 972 din 11 septembrie 2001 Remis spre consultare publică Olga Babanschi,
SFS, Direcția impozite locale și alte venituri,
022-82-33-67,
olga.babanschi@sfs.md

Страницы

Выберите категорию