Мультимедиа

Anunț privind inițierea elaborării proiectului

Prin prezenta, Ministerul Finanțelor comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărîrii cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1427/20007 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de procurare şi aplicare a timbrelor de acciz/timbrelor de consum pe articolele din tutun.

Elaborarea prezentului proiect de hotărîre de Guvern este condiționată de necesitatea aducerii în concordanță a prevederilor Regulamentului privind modul de procurare şi aplicare a timbrelor de acciz/timbrelor de consum pe articolele din tutun, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1427/2007 cu prevederile art. 123 alin. (51) din Codul fiscal nr. 1163/1997 în redacția Legii pentru modificarea unor acte normative nr. 256/2022. 

 

Perioada: 
с среда, 7 сентября, 2022 - 14:45 по понедельник, 12 сентября, 2022 - 17:00

Публичные события

На данный момент нет запланированных событий!

Подписка на Agenda