Мультимедиа

Anunț privind inițierea elaborării proiectului

Elaborarea Ordinului ministrului finanțelor cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului de contabilitate și raportare financiară de pe lîngă Ministerul Finanțelor și abrogarea Ordinului nr. 101/2019, se efectuează în temeiul art. 9 din Legea contabilităţii şi raportării financiare nr. 287/2017 (Monitorul Oficial al R. Moldova, 2018, nr. 1-6, art. 22) şi al pct. 8 din Regulamentul de activitate al Consiliului de contabilitate şi raportare financiară de pe lîngă Ministerul Finanţelor, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 63/2019 (Monitorul Oficial al R. Moldova, 2019, nr. 148-158, art. 718), precum şi în scopul realizării acţiunilor pentru dezvoltarea continuă şi perfecţionarea contabilităţii şi raportării financiare. 

Perioada: 
с понедельник, 8 августа, 2022 - 10:30 по пятница, 26 августа, 2022 - 17:00

Публичные события

На данный момент нет запланированных событий!

Подписка на Agenda