Recuperarea activelor fraudate

 

Recuperarea activelor fraudate

 Banca de Economii S.A.BC "Banca Sociala"BC "Unibank"TOTAL

Încasări aferente creditelor (mil. MDL)

297,52

245,75

117,14

660,41

Recuperări din vînzarea activelor proprii (mil. MDL)

229,32

121,43

41,59

392,34

Recuperări din vînzarea activelor luate în posesie (mil. MDL)

122,17

59,39

19,53

201,09

Altele (titluri executorii, proceduri de insolvabilitate, ş.a.) (mil. MDL)

1 172,35

501,33

25,47

1699,15

TOTAL (mil. MDL)

1 821,36

927,90

203,72

2952,98

RAMBURSARE CREDIT DE URGENŢĂ (mil. MDL)***

1603,04

899,84

345,90

2848,78

*Responsabili recuperare: PG (Procuratura anticorupţie), CNA, BNM (lichidator B.E., lichidator B.S., lichidator U.B.).
**Actualizat la 30.06.2024.
***inclusiv dobînzile achitate conform condiţiilor contractuale ale creditului de urgenţă