Proces unic de evaluare a proiectelor de investiții capitale publice finanțate din bugetul de stat

Vin, 30/09/2022 - 10:36 |

Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința din 29 septembrie curent, un nou Regulament privind proiectele de investiții capitale publice, prin care s-a simplificat procesul de examinare și selectare a propunerilor de proiecte noi de investiții capitale publice, astfel încât toate proiectele de investiții să parcurgă un proces unic de evaluare.

Prevederile Regulamentului vor fi aplicate pentru toate tipurile de proiectele de investiții capitale publice, inclusiv și proiectele din fondurile de dezvoltare, indiferent de costul acestora. Până acum prevederile Regulamentului se aplicau doar pentru proiectele investiționale cu un cost sub 5 milioane de lei.

Pentru proiectele noi de investiții cu cost de peste 10 milioane de lei, în mod obligatoriu se va elabora studiul de fezabilitate, iar pentru cele care depășesc costul de 200 milioane de lei se va efectua și analiza cost-beneficiu și analiza cost-eficacitate.

În urma modificărilor aprobate, propunerile de proiecte noi se vor prezenta de către autoritățile bugetare în baza unui formular care împreună cu documentele confirmative va fi plasat într-un sistem informational (RPIC). Respectiv, nu va mai fi nevoie de prezentat actele în formă fizică.

De asemenea, Ministerul Finanțelor va stabili eligibilitatea proiectelor, în timp ce selectarea proiectelor noi pentru a fi incluse în proiectul CBTM a legii bugetului de stat, se va efectua de către organul responsabil de planificare strategică (CIPS).