Procesul decizional

Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Proiectul HG „Cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului” Remis spre consultare publică Oxana Dubovicenco,
Consultant superior,
Direcția politici salariale și monitorizare a angajaților în sectorul bugetar,
022 26 26 76 ,
oxana.dubovicenco@mf.gov.md
Proiectul HG privind modificarea și completarea HG nr.1599 din 13.12.2002 cu privire la regulile de origine a mărfurilor Remis spre consultare publică Alesea Boghiu,
Şef adjunct Direcţie, șef Secţie,
• Secția legislație impozite indirecte,
022 26 27 69,
alesea.boghiu@mf.gov.md
Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea și completarea hotărârii Guvernului nr.1286 din 30 noiembrie 2016 Remis spre consultare publică Tatiana Stașco,
Consultant principal,
• Secția legislație impozite directe,
022 26 28 35,
tatiana.stasco@mf.gov.md
proiectul de Hotărîre a Guvernului „Cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 875 din 22.12.2015” Inițierea elaborării proiectului Silvia Cemertan,
Consultant principal,
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 61,
silvia.cemertan@mf.gov.md
Proiectul ordinului MF „Cu privire la modificarea și completarea ordinului nr. 188 din 30.12.2014” Inițierea elaborării proiectului Silvia Cemertan,
Consultant principal,
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 61,
silvia.cemertan@mf.gov.md
Proiectul ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Consiliului CFPI Remis spre consultare publică Petru Babuci,
Consultant principal,
Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern,
022 26 28 12,
petru.babuci@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea și completarea HG nr.387 din 28 mai 2014 Remis spre consultare publică Ana Litocenco,
Șef serviciu,
Serviciul reglementarea sectorului financiar,
022 26 26 74,
ana.litocenco@mf.gov.md
Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Remis spre consultare publică Ana Litocenco,
Șef serviciu,
Serviciul reglementarea sectorului financiar,
022 26 26 74,
ana.litocenco@mf.gov.md
Iniţierea procesului de ajustare a cadrului normativ secundar privind calculul amortizării în scopuri fiscale Remis spre consultare publică Livia Răileanu,
Consultant principal,
• Secția legislație impozite directe,
022 26 28 08,
livia.graur@mf.gov.md
Proiectul HG Cu privire la modificarea unor acte normative Remis spre consultare publică Raisa Ghilan,
Șef direcție,
Direcția politici salariale și monitorizare a angajaților în sectorul bugetar,
022 26 29 00,
raisa.ghilan@mf.gov.md
Proiectul HG „Pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative” Remis spre consultare publică Raisa Cotorobai,
Șef direcție,
Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern,
022 26 28 10,
raisa.cotorobai@mf.gov.md
Proiectul ordinului „Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor la Ordinul nr. 63 din 10 august 2009”. Remis spre consultare publică Cristina Iachim,
Consultant principal,
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 98,
cristina.iachim@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la completarea HG nr. 568 din 06 mai 2008 Remis spre aprobare Ana Vîrcolici,
Șef serviciu,
Serviciul analiză și reglementări a activelor statului,
022 26 26 65,
ana.vircolici@mf.gov.md
Proiectului HG pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor pentru angajații din sectorul public, participanți în cadrul Programului de stat „Prima casă” Remis spre consultare publică Raisa Ghilan,
Șef direcție,
Direcția politici salariale și monitorizare a angajaților în sectorul bugetar,
022 26 29 00,
raisa.ghilan@mf.gov.md
Proiectul HG privind completarea HG nr.560 din 1 august 2012 „Cu privire la centrele de notificare și informare ale Organizației Mondiale a Comerțului” Remis spre consultare publică Dumitru Ochinca,
Șef serviciu,
Serviciul politici de reglementare a achizițiilor publice,
022 26 27 06,
dumitru.ochinca@mf.gov.md
Modificarea și completarea HG nr. 875 din 21 octombrie 2014 Aprobat

HG nr. 56 din 17.01.2018
Lilia Rîmar,
Consultant principal,
Serviciul reglementarea sectorului financiar,
022 26 26 74,
lilia.rimar@mf.gov.md
Proiectul de lege privind modificarea Anexei nr.1 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 Remis spre consultare publică Viorica Golban,
Consultant principal,
• Secția legislație impozite indirecte,
022 26 27 90,
viorica.golban@mf.gov.md
Proiectul ordinului cu privire la aprobarea Standardelor naționale de audit intern Inițierea elaborării proiectului Aurel Jucov,
Consultant,
Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern,
022 26 27 93,
aurel.jucov@mf.gov.md
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 289 din 15 decembrie 2017 Remis spre consultare publică Cristina Russu,
Consultant principal,
• Secția bugetului de stat și bugetului public național,
022 26 26 37,
cristina.russu@mf.gov.md
Proiectul HG „Pentru aprobarea Regulamentului de activitate al Consiliului de supraveghere publică a auditului” Inițierea elaborării proiectului Silvia Cemertan,
Consultant principal,
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 61,
silvia.cemertan@mf.gov.md

Страницы

Selectați categoria