Procesul decizional

Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Proiectul HG ,,Privind aprobarea categoriilor de vârstă ale deponenților Băncii de Economii pentru plata sumei indexate în anul 2018” Remis spre consultare publică Victor Martinenco,
Şef adjunct Direcţie - Şef Secţie,
• Secția angajamente interne,
022 26 27 94,
victor.martinenco@mf.gov.md
Proiectul HG ,,Privind aprobarea Planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul achizițiilor publice pentru anii 2018-2020” Remis spre consultare publică Dumitru Ochincă,
Șef serviciu,
Serviciul politici de reglementare a achizițiilor publice,
022 26 27 06,
dumitru.ochinca@mf.gov.md
Proiectul HG „Cu privire la modificarea Anexei nr. 2 şi nr. 4 la HG nr. 1450 din 24 decembrie 2007” Inițierea elaborării proiectului Ala Vizir,
Consultant principal,
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 60,
ala.vizir@mf.gov.md
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea și completarea unor Ordine ale MF (în partea ce ține de reglementarea specificului ținerii evidenței vînzărilor și procurărilor în scopuri fiscale de persoane fizice ce desfășoară activități independente) Remis spre consultare publică Tatiana Stașco,
Consultant principal,
• Secția legislație impozite directe,
022 26 28 35,
tatiana.stasco@mf.gov.md
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul de executare nr. 443 - XV din 24 decembrie 2004; Legea nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătorești) Retras Valeria Nedelea,
Serviciul Fiscal de Stat,
022 82 33 98,
valeria.nedelea@sfs.md
Proiectul HG privind aprobarea modificarilor și completărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat Remis spre consultare publică Olga Babanschi,
SFS, Direcția impozite locale și alte venituri,
022-82-33-67,
olga.babanschi@sfs.md
Proiectul HG cu privire la modificarea și completarea HG nr.1516 din 29 decembrie 2007 Remis spre consultare publică Alesia Boghiu,
Şef adjunct Direcţie - Şef Secţie,
• Secția legislație impozite indirecte,
022 26 27 69,
alesea.boghiu@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de operare cu tichetele de masă Remis spre consultare publică Vadim Tulbu,
Şef secție,
• Secția politici fiscale și vamale,
022 26 28 43,
vadim.tulbu@mf.gov.md
Proiectul HG „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului” Remis spre consultare publică Tatiana Pană,
Consultant principal,
• Secția finanțele autorităților publice,
022 26 27 38,
tatiana.pana@mf.gov.md
Proiectul HG privind aprobarea Programului ,,Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2018-2020)” Remis spre consultare publică Marina Popușoi,
Șef serviciu,
• Serviciul analiză și risc,
022 26 26 93,
marina.popusoi@mf.gov.md
Proiectul HG privind alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Guvernului Remis spre consultare publică Alexandru Bălănel,
Consultant principal,
• Secția finanțele autorităților publice,
022 26 28 23,
alexandru.balanel@mf.gov.md
Proiectul HG privind modificarea Listei organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi a accesoriilor Remis spre consultare publică Ina Chiruța,
Consultant principal,
• Secția legislație impozite indirecte,
022 26 27 96,
ina.bundiuc@mf.gov.md
Proiectul HG privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii privind salarizarea judecătorilor şi procurorilor nr. 328 din 23.12.2013 Remis spre consultare publică Vergiliu Sîtari ,
Consultant,
Secția reprezentarea în instanțele judecătorești,
022 26 28 99,
vergiliu.sitari@mf.gov.md
Proiectul HG privind aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului Informațional Automatizat ,,Registru de stat la achizițiilor publice (MTender)” Remis spre consultare publică Dumitru Ochincă,
Șef serviciu,
Serviciul politici de reglementare a achizițiilor publice,
022 26 27 06,
dumitru.ochinca@mf.gov.md
Ordinul cu privire la lista documentelor confirmative ce reprezintă temei pentru confirmarea bazei valorice/bazei valorice ajustate a activelor de capital Remis spre consultare publică Livia Graur,
Consultant principal,
• Secția legislație impozite directe,
022 26 28 08,
livia.graur@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului Remis spre consultare publică Iuri Paşinschi,
Șef direcție,
Direcția managementul instituțional,
022 26 27 77,
iurie.pasinschi@mf.gov.md
Proiectul Ordinului privind aprobarea Documentației standard pentru realizarea achiziţiilor publice de servicii de pază Remis spre consultare publică Dumitru Ochincă,
Șef serviciu,
Serviciul politici de reglementare a achizițiilor publice,
022 26 27 06,
dumitru.ochinca@mf.gov.md
Proiectul Standardului Național de Contabilitate „Prezentarea situațiilor financiare consolidate” Remis spre consultare publică Ecaterina Voloșciuc,
Consultant principal,
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 57,
ecaterina.volosciuc@mf.gov.md
Modificarea şi completarea Ordinului MF nr.118 din 06.08.2013, privind aprobarea Standardelor Naţionale de Contabilitate” Remis spre consultare publică Stela Paduca,
Consultant principal,
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 59,
stela.paduca@mf.gov.md
Proiectul Ordinului MF cu privire la modificarea şi completarea Ordinului MF nr.118 din 28.08.2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” Remis spre consultare publică Ina Chiruța,
Consultant principal,
• Secția legislație impozite indirecte,
022 26 27 96,
ina.bundiuc@mf.gov.md

Страницы

Selectați categoria