Scrieți Ministrului

Informaţii privind modul de examinare a adresărilor electronice către Ministerul Finanţelor

Pagina web http://mf.gov.md  oferă posibilitatea de a vă adresa Ministrului Finanţelor prin intermediul petiţiilor electronice.

  • Mărimea textului adresării nu trebuie să depăşească 2000 de caractere. 
  • La examinarea adresării după caz se verifică veridicitatea informaţiei şi se solicită informaţii suplimentare.
  • Urmare a examinării adresării Dvs., veţi primi un răspuns în formă electronică, pe adresa electronică, indicată în adresare.
  • La prezentarea şi examinarea adresărilor electronice este asigurată confidenţialitatea datelor personale şi a informaţiei comunicate.
  • Petiţiile anonime sau cele în care nu sînt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se examinează (în conformitate cu prevederile Legii nr. 190-XII din 19.07.1994 cu privire la petitionare).
  • În cazul în care Dvs. nu dispuneţi de o adresă electronică, vă recomandăm să expediaţi prin postă un demers sau o petiţie în formă scrisă pe suport de hîrtie.