Registrul documentelor

Все документы

Datoria de stat internă la 30 septembrie 2017
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2018-2020
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la subvenționarea creării locurilor de muncă
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2017
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (August 2017)
Proiectul HG cu privire la modificarea și completarea HG nr. 696 din 30.08.2017
Datoria de stat externă la 31 august 2017
Planul de acţiuni al Ministerului Finanţelor pentru anul 2017 - actualizat
Raportul privind rezultatele activităţii Ministerului Finanţelor pe parcursul a 9 luni ale anului 2017
Proiectul HG privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, aprobat prin HG nr. 972 din 11 septembrie 2001
Информация о внутреннем государственном долге на 30.11.2017
Datoria de stat internă la 31 august 2017
Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege privind unele măsuri de implementare a Programului de stat ”Prima casă”
Proiectul HG privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege privind unele măsuri de implementare a Programului de stat ”Prima casă”
Proiectul Ordinului MF cu privire la aprobarea Regulamentului privind stingerea obligației vamale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești
Raportul privind situaţia în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat în semestrul I al anului 2017
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Iulie 2017)
Proiectul Ordinului MF cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18)
Datoria de stat externă la 31 iulie 2017

Страницы

Căutare documente

Например: 17.03.2018
Например: 17.03.2018