Registrul documentelor

Все документы

Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului MF nr. 11 din 16 ianuarie 2017
Proiectul Ordinului MF cu privire la modificarea şi completarea Anexei nr. 2 la Ordinul MF nr. 118 din 28 august 2017
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Ordinul MF nr. 5 din 11 ianuarie 2017
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Decembrie 2017)
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului MF nr. 17 din 27 ianuarie 2017
Informația operativa lunara privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 31 decembrie 2017
Proiectul Ordinului MF privind modificarea și completarea Ordinului MF nr. 58 din 28 aprilie 2015
Proiectul Ordinului MF cu privire la completarea Ordinului MF nr. 21 din 02 februarie 2017
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului MF nr. 28 din 9 februarie 2017
Informația operativa lunara privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 31 decembrie 2017 RU
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea anexei la HG nr. 617 din 2 august 2017
Proiectul HG „Cu privire la modificarea Anexei nr. 2 şi nr. 4 la HG nr. 1450 din 24 decembrie 2007”
Proiectul HG „Cu privire la modificarea Anexei nr. 2 şi nr. 4 la HG nr. 1450 din 24 decembrie 2007”
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea și completarea unor Ordine ale MF (în partea ce ține de reglementarea specificului ținerii evidenței vînzărilor și procurărilor în scopuri fiscale de persoane fizice ce desfășoară activități independente)
Proiectul HG ,,Privind aprobarea categoriilor de vârstă ale deponenților Băncii de Economii pentru plata sumei indexate în anul 2018”
Proiectul HG privind aprobarea modificarilor și completărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat
Datoria de stat internă la 31 decembrie 2017
Raportul privind rezultatele activităţii Ministerului Finanţelor pe parcursul anului 2017
Datoria de stat internă la 31 decembrie 2017
Proiectul HG cu privire la modificarea și completarea HG nr.1516 din 29 decembrie 2007

Страницы

Căutare documente

Например: 17.06.2018
Например: 17.06.2018