Noutăţi

Cursul de instruire “Clasificarea bugetară şi noul plan de conturi”

17 Septembrie, 2010 - 03:00

În cadrul celei de-a treia componente a Proiectului „Managementul Finanţelor Publice” se organizează cursuri de instruire în baza a şase module elaborare pentru susţinerea implementării modificărilor efectuate în metodologia de elaborare a bugetului, metodologia de executare a bugetului, controlul intern şi audit.  

Unul din aceste cursuri de instruire a avut loc în perioada 13 – 17 septembrie 2010 şi a fost organizat pentru colaboratorii Serviciului Control Financiar şi Revizie cu tema “Clasificarea bugetară şi noul plan de conturi”.

Scopul cursului a fost introducerea sistemelor modernizate de management financiar bazate pe noul plan de conturi şi clasificare bugetară.

Obiectivele cursului: 

  • Familiarizarea cu noţiunile de clasificare bugetară şi plan de conturi;
  • Obţinerea cunoştinţelor privind structura generală a noului plan de conturi;
  • Înţelegerea tranzacţiilor de venituri şi cheltuieli, active financiare şi nefinanciare, datorii şi rezultate, conturi extrabilanţiere conform PC şi CB;
  • Cunoaşterea structurii de raportare şi aplicare a planului de conturi şi clasificării bugetare integrate. 

Cursul a fost organizat în cadrul Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova cu sprijinul financiar al fondului fiduciar alocat de proiectul „Reforma Administraţiei Publice Centrale”. Pînă la sfirşitul anului se planifică organizarea mai multor cursuri de instruire pentru funcţionarii publici din administraţia publică centrală şi locală.   

Următorul curs de instruire va avea loc în perioada 20 – 24 septembrie curent cu tema “Controlul financiar public intern”. Grupul ţintă al acestui curs de instruire fiind specialiştii din unităţile nou create de audit intern.