Noutăţi

Noutăţi

 • 22 Ianuarie, 2015 - 13:10

  Certificarea auditorilor interni din sectorul public

  Ministerul Finanţelor anunţă iniţierea procesului de certificare a auditorilor interni din sectorul public.

  Astfel, la examenul de calificare sînt în drept să aplice auditorii interni / angajaţii unităţilor de audit intern din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice, precum şi autorităţilor / instituţiilor autonome care gestionează mijloace ale bugetului public naţional, prezentînd Ministerului Finanţelor următoarele documente:

 • 21 Ianuarie, 2015 - 11:54

  Clasificaţia bugetară (nouă)

   În temeiul prevederilor art.27 alin.(2) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, se aprobă clasificaţia bugetară pentru elaborarea proiectului bugetului, începind cu anul 2016.. (aici)

 • 16 Ianuarie, 2015 - 17:37

  Raportul de activitate a Comisiei Europene privind asistenţa tehnică oferită Republicii Moldova prin proiectele TAIEX, TWINNING şi SIGMA

  Raportul prezentat de Comisia Europeană (versiunea în limba engleză poate fi accesată mai jos), întru realizarea cu seriozitate a angajamentelor atît faţă de Uniunea Europeană, cît şi faţă de alţi parteneri, se observă o creşterea continuă a cererii pentru asistenţă tehnică prin instrumente precum TAIEX, TWINNING şi SIGMA. Acest trend demonstrează cît de valoroase sunt oportunităţile de cooperare directă între autorităţile publice (şi funcţionari) europene şi ale ţărilor Parteneriatului European de Vecinătate.

 • 6 Ianuarie, 2015 - 18:10

  În atenţia autorităţilor publice locale!

  Prin prezenta, Ministerul Finanţelor informează că, în conformitate cu prevederile art.20 al Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, autorităţile reprezentative şi deliberative ale UAT urmau să-şi aprobe bugetele proprii pînă la 10 decembrie a anului 2014.

  La situaţia din 6 ianuarie curent, din 931 de bugete locale (UAT de nivelul întîi şi al doilea), 919 autorităţi publice locale  şi-au aprobat bugetele proprii şi doar 12 UAT (s. Hîrbovăţ, r-l Anenii Noi; s. Şofrîncani, r-l Edineţ; com. Cioreşti, r-l Nisporeni; com. Ocolina, r-l Soroca; s. Căpriana şi com. Micăuţi din r-l  Străşeni; comunele Cruzeşti, Grătieşti şi oraşul Vatra din municipiul Chişinău; satele Dezghingea şi Etulia din UAT Găgăuzia şi bugetul municipal Chişinău) nu s-au încadrat în prevederile legale.

 • 31 Decembrie, 2014 - 11:28

  LA MULŢI ANI !

  Cu ocazia frumoaselor sărbători de iarnă am deosebita plăcere
  de a Vă adresa cele mai sincere felicitări şi urări de bine!
  În noul an Să aveţi parte de multă sănătate,
  fericire, bunăstare şi cît mai multe bucurii
  alături de cei dragi.

  La mulţi ani!

 • 29 Decembrie, 2014 - 13:04

  Emiterea Declaraţiei privind buna guvernare!!!

  Ministerul Finanţelor informează autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice, precum şi autorităţile / instituţiile autonome care gestionează mijloace ale bugetului public naţional că, în conformitate cu prevederile art.16 (1) din Legea privind controlul financiar public intern nr.229 din 23.09.2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.231-234, art.730), „Managerul entităţii publice, în rezultatul autoevaluării, apreciază organizarea sistemului de management financiar şi control şi emite anual, pentru anul precedent, o declaraţie privind buna guvernare”.

 • 24 Decembrie, 2014 - 18:18

  Preşedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a acordat distincţii de stat conducerii Ministerului Finanţelor

  Preşedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a acordat astăzi, 24 decembrie curent, distincţii de stat ministrului în exerciţiu al Finanţelor, Anatol Arapu, viceministrului în exerciţiu al Finanţelor, Maria Cărăuş şi viceministrului în exerciţiu al Finanţelor, Ştefan Creangă.

 • 23 Decembrie, 2014 - 12:28

  Anunţ

  Ministerul Finanţelor, în conformitate cu calendarul bugetar, anunţă despre iniţierea procesului de elaborare a Cadrului bugetar pe termen mediu (2016-2018).

  În acest context, autorităţile publice, partenerii sociali, asociaţiile reprezentanţilor autorităţilor locale, organizaţiile societăţii civile, asociaţiile reprezentative ale mediului de afaceri şi alte părţi interesate se invită să prezinte propuneri şi sugestii pentru elaborarea documentului respectiv, în special la politicile bugetare, fiscale şi vamale, precum administrării fiscale şi vamale.