Noutăţi

Noutăţi

 • 25 Mai, 2015 - 16:31

  Regulamentul privind modul de acordare concurenţilor electorali a creditelor fără dobîndă la desfăşurarea campaniei electorale

  În conformitate cu art. 37 din Codul electoral al Republicii Moldova, Ministerul Finanţelor a aprobat şi prezintă spre informare ,,Regulamentul privind modul de acordare concurenţilor electorali a creditelor fără dobîndă în legătură cu desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerile locale generale din 14.06.2015”, (anexa nr.1 a Ordinului nr. 71 din 25.05.2015).

 • 19 Mai, 2015 - 16:50

  Proiectul ,,Bugetul pentru cetăţeni” în format accesibil şi pe înţelesul cetăţenilor

  Ministerul Finanţelor, în premieră, a iniţiat întocmirea şi prezintă pentru informare proiectul ,,Bugetul pentru cetăţeni”, în format accesibil şi pe înţelesul cetăţenilor

 • 19 Mai, 2015 - 08:33

  Masă rotundă privind Managementul investiţiilor publice în contextul reformei Finanţelor Publice

  Marţi, 19 mai 2015, a avut loc masa rotundă cu genericul ,,Managementul investiţiilor publice în contextul reformei Finanţelor Publice, condusă de către viceministrul Finanţelor  Simion Botnari.  

  Evenimentul a fost organizat de către Ministerul Finanţelor cu suportul Băncii Mondiale în cadrul proiectului de Reformă a Managementului investiţiilor capitale publice, în vederea identificării oportunităţilor de eficientizare a procesului de gestiune a investiţiilor capitale din Republica Moldova, la care au participat reprezentanţi ai Parlamentului Republicii Moldova, Autorităţilor Publice Centrale, reprezentanţi ai mediului academic, autoritaţilor publice locale, parteneri internaţionali şi societatea civilă.

 • 15 Mai, 2015 - 16:10

  Seminar privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Audit

  Ministerul Finanţelor, cu suportul financiar al Centrului pentru Reforma Raportării Financiare al Băncii Mondiale (CFRR) în perioada 13-14 mai a.c., a organizat un seminar sub genericul „Aplicarea Standardelor Internaţionale de Audit”, în cadrul proiectului regional STAREP, la care au participat reprezentanţi ai instituţiilor şi organismelor care reglementează, supraveghează, oferă instruire universitară în domeniul auditului în scopul continuării familiarizării participanţilor cu prevederile standardelor internaţionale de audit.

 • 15 Mai, 2015 - 11:39

  Comunicat informativ

  Ministerul Finanţelor informează  că, ţinînd cont de prevederile articolului 15 din Legea bugetului de stat pentru anul 2015 nr.72 din 12 aprilie 2015 (Monitorul Oficial nr.102-104/172 din 28.04.2015) se interzice încheierea contractelor cu efectuarea plăţilor anticipate (avans), de către instituţiile/autorităţile bugetare, finanţate de la bugetul de stat, pentru achiziţionarea mărfurilor, serviciilor şi lucrărilor, cu excepţia lucrărilor de construcţii şi reparaţii capitale, a căror valoare nu va depăşi 10 la sută din limita anuală stabilită pe obiectiv

 • 13 Mai, 2015 - 10:00

  Ministrul Finanţelor Anatol Arapu a avut o întrevedere cu misiunea Băncii Mării Negre pentru Comerţ şi Dezvoltare

  12 mai 2015, Chişinău

  Anatol Arapu, ministrul Finanţelor a avut o întrevedere cu reprezentanţii misiunii Băncii Mării Negre pentru Comerţ şi Dezvoltare (BMNCD), condusă de Ihsan Ugur Delikanli, Preşedintele BMNCD, în scopul identificării oportunităţilor existente pe piaţa locală şi asigurării unei finanţări din partea băncii pentru viitoarea Strategie de ţară pentru anii 2015-2018, care va fi pregătită în cadrul Planului Strategic al Băncii pe termen mediu 2015-2018, precum şi facilitarea dialogului cu autorităţile de la Chişinău şi potenţialii beneficiari de credite.

 • 7 Mai, 2015 - 08:52

  Date bancare pentru transferul mijloacelor băneşti ca ajutor umanitar

  Informaţie privind datele bancare pentru transferul mijloacelor băneşti ca ajutor umanitar în favoarea sinistraţilor care au suferit de pe urma cutremurului din Nepal    

   1) În lei moldoveneşti

  Beneficiar: Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova – Trezoreria  de Stat

  Contul beneficiarului: 3357003

  Codul fiscal al beneficiarului: 1006601000037

  Contul trezorerial: 460100000000010

 • 6 Mai, 2015 - 10:53

  Reprezentanţii MF au participat la seminarul organizat de către Centrul pentru Reforma Raportării Financiare al Băncii Mondiale privind consolidarea raportării financiare corporative

  La sfîrşitul lunii aprilie a.c., la Bucureşti, România, Secretarul de Stat al Ministerului Finanţelor, Veronica Ursu şi reprezentanţii Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ au participat la un program de instruire privind consolidarea raportării financiare corporative în ţările Parteneriatului Estic al UE.