Noutăţi

Noutăţi

 • 24 Aprilie, 2014 - 14:09

  Параметры долга: риска - нет!

  Жизнь в Молдове полна парадоксов: государство строит капитализм, согласен, больше в теоретическом его понимании, но бюджет тащит на себе такую социальную нагрузку, которая неоправданно высасывает из казны большущие деньги, что делает государство импотентом в деле так необходимых стране капитальных инвестиций.

 • 18 Aprilie, 2014 - 08:37

  Mesaj de felicitare cu ocazia Sfintelor sărbători de Paşti!

   

  Cu ocazia Sfintelor sărbători de Paşte

  Vă adresez sincere urări de bine!

 • 17 Aprilie, 2014 - 11:53

  Circulara cu privire la modul de finanţare a cheltuielilor fondului rutier

  Întru executarea prevederilor Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2014, aprobat prin Hotărîrea  Guvernului nr.168 din 11 martie 2014, Ministerul Finanţelor în comun cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor au elaborat Circulara cu privire la modul de finanţare a cheltuielilor fondului rutier pentru întreţinerea căilor de acces la instituţiile de menire social-culturală din intravilanul localităţilor, aflate la balanţa autorităţilor publice local

 • 16 Aprilie, 2014 - 16:54

  Ministerul Finanţelor va aloca mijloace financiare pentru construcţia/procurarea spaţiilor locative sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni

  Guvernul a aprobat astăzi, hotărîrea cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru acordarea indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiilor locative, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni, întru realizarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.836 din 13 septembrie 2010.

 • 16 Aprilie, 2014 - 14:05

  Convenţia între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Malta a fost semnată la 10 aprilie 2014

  Prin prezenta, în atenţia contribuabililor se aduce la cunoştinţă despre semnarea la data de 10 aprilie 2014 a Convenţiei între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Malta pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit.

 • 16 Aprilie, 2014 - 10:18

  Implementarea reglementărilor cu privire la preţurile de transfer în discuţie cu părţile interesate

  Setul de materiale ce vizează implementarea reglementărilor cu privire la preţurile de transfer a fost pus în discuţie cu părţile interesate, în special cu mediul de afaceri.

  Ministerul Finanţelor a organizat o masă rotundă în contextul introducerii în legislaţia fiscală a Republicii Moldova a reglementărilor cu privire la preţ​urile de transfer la care au fost prezenţi reprezentanţii Ministerului Economiei şi ai mediului de afaceri.

 • 11 Aprilie, 2014 - 10:44

  Organizarea unei mese rotunde cu părţile interesate privind introducerea în legislaţia fiscală

  Anunţ

  Prin prezenta, Ministerul Finanţelor comunică despre organizarea unei mese rotunde cu părţile interesate privind introducerea în legislaţia fiscală a Republicii Moldova a reglementărilor cu privire la preţ​urile de transfer.

 • 3 Aprilie, 2014 - 17:01

  4 aprilie - Ziua profesională a Contabilului

  Stimaţi contabili!

  Cu ocazia sărbătorii profesionale – Ziua contabilului, Ministerul Finanţelor felicită toţi specialiştii care activează în domeniul contabilităţii, apreciind contribuţia semnificativă a profesiei contabile la dezvoltarea sistemului economic al Republicii Moldova.