Noutăţi

Noutăţi

 • 20 Martie, 2015 - 13:16

  Ministerul Finanţelor informează că săptămînal, în ziua de marţi plasează pe piaţa internă valori mobiliare de stat

  Ministerul Finanţelor informează că săptămînal, în ziua de marţi plasează pe piaţa internă valori mobiliare de stat (VMS) sub formă de bonuri de trezorerie, iar lunar, în ziua de miercuri, obligaţiuni de stat. Valoarea nominală a unei VMS este de 100 lei. VMS pot fi procurate de către toţi doritorii prin intermediul dealerilor primari.

 • 19 Martie, 2015 - 16:42

  Delegaţie din Armenia, Kazahstan, Federaţia Rusă şi Ucraina în vizită de studiu la Ministerul Finanţelor

  În perioada 16-19 martie 2015, la Chişinău, s-a desfăşurat, vizita de studiu a delegaţiei membrilor din Armenia, Kazahstan, Rusia şi Ucraina, organizată prin intermediul comunităţii  PEM PAL (Public Expenditure Management Peer Assisted Learning), în vederea preluării experienţei în domeniul reformei privind controlul financiar public intern, reformă iniţiată în Republica Moldova încă din anul 2006, care a înregistrat progrese remarcabile în acest sens.

 • 6 Martie, 2015 - 13:44

  Mesaj de felicitare al ministrului Finanţelor Anatol Arapu cu prilejul zilei de 8 Martie

  Stimate doamne şi domnişoare, 

  Cu prilejul Zilei Internaţionale a Femeii – 8 Martie, Am deosebita plăcere să Vă adresez cele mai sincere felicitări, însoţite de calde urări de bine.

  Să aveţi parte de multă sănătate, fericire, bunăstare, realizări frumoase şi importante şi cît mai multe ocazii de bucurie alături de cei dragi.

  Va felicit şi vă doresc un 8 Martie cît mai frumos, plin de zîmbete şi căldură sufletească.

 • 4 Martie, 2015 - 17:51

  Modificări şi reconfirmări în funcţie la Ministerul Finanţelor

  Astăzi, 04 martie 2015, în cadrul şedinţei Cabinetului de miniştri, prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova, Simion Botnaru a fost desemnat în funcţia de viceministru al Finanţelor.

  Anterior domnul Simion Botnari a deţinut funcţia de director al Agenţiei Achiziţii Publice. „Domnul Botnari este un om cu mare iniţiativă în schimbări şi a depus mult efort pentru dezvoltarea şi reformarea sistemului de achiziţii publice”, a declarat  ministrul Finanţelor, Anatol Arapu.

 • 24 Februarie, 2015 - 15:42

  Instruirea formatorilor din cadrul APL privind noua clasificaţie bugetară şi metodologia de planificare bugetară

  În scopul asigurării implementării reformelor în domeniul finanţelor publice, în perioada 23 februarie - 6 martie curent, Ministerul Finanţelor desfăşoară instruirea formatorilor din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea cu privire la noua clasificaţie bugetară şi noua metodologie de planificare a bugetului, elaborate în corespundere cu prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 şi care urmează a fi aplicate începînd cu ciclul de planificare bugetară pe anii 2016-2018.   (Detalii)

 • 16 Februarie, 2015 - 11:34

  Realizarea misiunii de audit intern a sistemelor de informare şi comunicare externă în cadrul entităţii

  Seminarul de instruire  sub genericul “Realizarea misiunii de audit intern a sistemelor de informare şi comunicare externă”, a fost organizat de către Ministerul Finanţelor, în perioada 11-13 februarie curent, pentru auditorii interni din cadrul entităţilor publice.

 • 30 Ianuarie, 2015 - 12:32

  Tabele de Transpunere în legislaţia naţională a Directivelor Parlamentului European şi a Consiliului

  În vederea executării pct. 27 al Capitolului 3 „Dreptul societăţilor comerciale, contabilitate şi audit şi guvernanţă corporativă” al Hotărîrii Guvernului nr.

 • 22 Ianuarie, 2015 - 13:10

  Certificarea auditorilor interni din sectorul public

  Ministerul Finanţelor anunţă iniţierea procesului de certificare a auditorilor interni din sectorul public.

  Astfel, la examenul de calificare sînt în drept să aplice auditorii interni / angajaţii unităţilor de audit intern din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice, precum şi autorităţilor / instituţiilor autonome care gestionează mijloace ale bugetului public naţional, prezentînd Ministerului Finanţelor următoarele documente: