Noutăţi

Noutăţi

 • 11 Septembrie, 2014 - 16:36

  Declaraţiile ministrului Finanţelor după şedinţa Guvernului din 10 septembrie 2014

  Referitor la proiectul legii privind parcurile IT, ministrul Finanţelor Anatol Arapu a menţionat: „Ministerul Finanţelor susţine acestă idee, este o idee bună, trebuie să analizăm impactul mai mult asupra bugetelor locale, reieşind din reforma finanţelor publice locale şi implicaţiile care pot fi în cazul cînd se scutesc de aplicarea unor taxe şi impozite aceste parcuri.”

 • 4 Septembrie, 2014 - 09:42

  Mesaj de felicitare al ministrului Finanţelor cu ocazia sărbătorii profesionale - Ziua colaboratorului vamal

  Stimaţi colaboratori ai Serviciului Vamal,

  Cu prilejul sărbătorii profesionale şi aniversării a 23-a de la crearea sistemului vamal naţional, Vă adresează sincere felicitări şi urări de bine pentru misiunea nobilă exercitată şi rezultatele obţinute în partea ce ţine de promovarea şi realizarea politicilor în domeniul vamal.

 • 26 August, 2014 - 14:14

  Funcţionarii publici debutanţi ai Ministerului Finanţelor au depus jurământul de credinţă

  Marţi, 26 august 2014, în cadrul unei ceremonii festive, un grup de funcţionari publici debutanţi ai Ministerului Finanţelor, în rezultatul promovării cu success a perioadei de probă, au depus jurământul de credinţă al funcţionarului public.

  Funcţionarii au jurat să respecte Constituţia Republicii Moldova, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să apere suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, să execute cu o manieră obiectivă şi imparţială legile ţării, să îndeplinească în mod conştiincios obligaţiile ce le revin în exercitarea funcţiei publice şi să respecte normele de conduită profesională.

 • 26 August, 2014 - 11:54

  Compensaţii de peste 2 milioane de lei pentru victimele represiunilor politice

  Victimele represiunilor politice vor primi compensaţii pentru recuperarea valorii averii confiscate, naţionalizate sau scoase în orice alt mod din posesie. Decizia a fost aprobată în cadrul şedinţei de astăzi a Cabinetului de miniştri.

  Astfel, Ministerul Finanţelor va aloca, din contul mijloacelor prevăzute în bugetul de stat în acest sens, administraţiei publice locale (Consiliul municipal Chişinău, Consiliilor raionale Făleşti, Rîşcani, Taraclia ş.a) mijloace financiare în sumă de  2266554,0 lei, pentru restituirea valorii bunurilor, prin achitarea de compensaţii victimelor reabilitate ale represiunilor politice.

 • 18 August, 2014 - 11:01

  Proiectul HG „Cu privire la modificarea şi completarea unor HG” elaborat întru executarea prevederilor Legii nr.324 din 23.12.2013

  Ministerul Finanţelor a definitivat şi prezentat Guvernului spre examinare şi aprobare proiectul de hotărîre a Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului” elaborat întru executarea prevederilor Legii nr.324 din 23 decembrie 2013  (aici).

 • 18 August, 2014 - 10:54

  În atenţia deponenţilor „Băncii de Economii” S.A.

  Comisia centrală pentru indexarea depunerilor băneşti ale cetăţenilor informează că, în baza Legii nr.1530-XV din 12 decembrie 2002 privind indexarea depunerilor băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii şi Hotărârii Guvernului nr. 172 din 12 martie 2014, începînd cu 18 august 2014, se va efectua plata sumelor indexate următoarelor categorii de vîrstă ale deponenţilor “Băncii de Economii”, care au depus cererile de înregistrare până la 31 iulie 2014:

 • 15 August, 2014 - 11:39

  Anatol Arapu: „avem ferma convingere că vom găsi resursele necesare”

   În dialog cu ministrul Finanţelor despre probleme de actualitate ale momentului: compensaţiile pentru fermieri, majorarea salariilor, importul automobilelor, transparenţă...

  Despre ajutorul pe care il poate oferi statul producatorilor afectati de sanctiunile economice venite de la Moscova, discutăm cu ministrul Finantelor Anatol Arapu.

 • 15 August, 2014 - 11:28

  Mesaj de felicitare al conducerii Ministerului Finanţelor, adresat lucrătorilor din domeniul financiar, cu ocazia zilei profesionale

  Stimaţi colegi!

  Cu prilejul sărbătorii profesionale — Ziua financiarului, consemnată anual la 15 august, aduc sincere mulţumiri tuturor colaboratorilor ce activează în acest domeniu, pentru aportul considerabil la dezvoltarea sectorului financiar, şi adresez cele mai frumoase felicitări, cu urări de sănătate, pace şi bunăstare, dorindu-vă mari succese şi realizări pe plan profesional.