Noutăţi

Noutăţi

 • 17 Decembrie, 2014 - 17:15

  Instruirea funcţionarilor publici în domeniul managementului financiar şi control continuă

  Activitatea de instruire sub genericul “Managementul riscurilor. Descrierea proceselor”, a fost desfăşurată în cadrul Ministerului Finanţelor în perioada 15-17 decembrie curent, pentru funcţionarii publici de conducere din cadrul Ministerului Finanţelor, condusă de experţii Ministerului Finanţelor din Olanda, Jan van Tuinen, Academia Naţională de Finanţe şi Economie şi Manfred van Kesteren, Serviciul Central de Audit.

 • 16 Decembrie, 2014 - 17:17

  Îmbunătăţirea performanţei de mediu prin achiziţii publice verzi

  Ministerul Finanţelor şi Agenţia Achiziţii Publice în cadrul unei conferinţe de presă au prezentat,  astăzi,  Planul de acţiuni în vederea implementării achiziţiilor publice durabile (verzi) în Republica Moldova, elaborat în cadrul componentei ,,Achiziţii publice durabile", al Programului „Ecologizarea economiei în Vecinătatea Estică”, Parteneriatul Estic (Greening economies in the Eastern Neighbourhood Countries, EaP Green Programme).

  În cadrul conferinţei au participat Ştefan Creangă, viceministrul Finanţelor, Viorel Moşneaga, Director adjunct Agenţia Achiziţii Publice, precum şi Farid Yaker,  expert PNUM (Programul Naţiunilor  Unite pentru Mediu), responsabil de achiziţii publice durabile.

 • 15 Decembrie, 2014 - 11:19

  INVITAŢIE DE PRESĂ

  Ministerul Finanţelor şi Agenţia Achiziţii Publice invită marţi, 16 decembrie, ora 08:50, reprezentanţii mass-media la o conferinţă de presă, în scopul prezentării Planului de acţiuni în vederea implementării achiziţiilor publice durabile (verzi) în Republica Moldova, elaborat în cadrul componentei ,,Achiziţii publice durabile", al Programului „Ecologizarea economiei în Vecinătatea Estică”, Parteneriatul Estic (Greening economies in the Eastern Neighbourhood Countries, EaP Green Programme).

 • 15 Decembrie, 2014 - 09:00

  ANUNŢ

  Prin prezenta, Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică setul de materiale ce vizează proiectul Indicaţiilor metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale, elaborat în baza prevederilor art.11 alin.(2) al Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.27-34,  2004, art.61), în scopul reglementării specificului contabilităţii şi raportării financiare a organizaţiilor necomerciale din Re

 • 11 Decembrie, 2014 - 16:02

  Instruirea funcţionarilor publici în domeniul managementului financiar şi control

  Activitatea de instruire sub genericul “Managementul financiar şi control”, a fost desfăşurată în cadrul Ministerului Finanţelor în perioada 09-11 decembrie curent, pentru funcţionarii publici din cadrul autorităţilor publice centrale, condusă de către formatori ai Ministerului Finanţelor, care au prezentat aspectele de instruire făcînd apel la situaţii concrete din activitatea lor profesională, utilizînd metode interactive de instruire.

 • 10 Decembrie, 2014 - 16:12

  Victimele represiunilor politice vor primi compensaţii

  În acest sens, Cabinetul de miniştri a aprobat, în cadrul şedinţei Guvernului, decizia privind alocarea din bugetul de stat a peste 544 mii de lei pentru recuperarea valorii bunurilor confiscate, naţionalizate sau scoase în orice alt mod din posesia victimelor represiunilor politice,  prin achitarea de compensaţii.

 • 3 Decembrie, 2014 - 12:02

  A fost desemnat Secretarul de Stat al Ministerului Finanţelor

  Guvernul a aprobat astăzi decizia cu privire la numirea în funcţia de Secretar de Stat al Ministerului Finanţelor. Astfel, în funcţia de secretar de stat a fost desemnată  Veronica Ursu. Aceasta a fost selectată în urma unui concurs public organizat de Cancelaria de Stat a Republicii Moldova.

 • 28 Noiembrie, 2014 - 14:56

  Importanţa transpunerii noilor reglementări europene în domeniul contabilităţii şi auditului în legislaţia naţională

  La 27 noiembrie 2014, Ministerul Finanţelor în parteneriat cu Centrul pentru Reforma Raportării Financiare din cadrul Băncii Mondiale a organizat masa rotundă cu genericul „Noile reglementări europene în domeniul contabilităţii şi auditului şi necesitatea transpunerii acestora în legislaţia naţională”.

  Evenimentul face parte din seria de activităţi desfăşurate în cadrul programului regional STAREP al Centrului pentru Reforma Raportării Financiare orientat spre crearea unui mediu transparent de politici şi cadru instituţional efectiv pentru raportarea corporativă în ţările Parteneriatului Estic al Uniunii Europene.