node/7999


Noutăţi

Standardele Naţionale de Contabilitate (S.N.C.)

S.N.C. 1 „Politica de contabilitate”
S.N.C. 2 „Stocurile de marfuri si materiale”
S.N.C. 3 „Componenta consumurilor si cheltuielilor”
S.N.C. 4 „Particularitatile contabilitatii la intreprinderile micului business”
S.N.C. 5 „Prezentarea rapoartelor financiare”
S.N.C. 6 „Particularitatile contabilitatii la intreprinderile agricole”
S.N.C. 7 „Raportul privind fluxul mijloacelor banesti”
S.N.C. 8 „Profitul net sau pierderea a perioadelor de gestiune, erorile esentiale si modificarile politicii de contabilitate”
S.N.C. 9 „Contabilitatea consumurilor aferente lucrarilor de cercetari stiintifice si de proiectareexperimentare”
S.N.C. 10 „Evenimente ulterioare datei intocmirii rapoartelor financiare”
S.N.C. 11 „Contractele de constructie”
S.N.C. 12 „Contabilitatea impozitului pe venit”
S.N.C. 13 „Contabilitatea activelor nemateriale”
S.N.C. 14 „Informatii financiare privind sectoarele”
S.N.C. 16 „Contabilitatea activelor materiale pe termen lung”
S.N.C. 17 „Contabilitatea arendei (chiriei)”
S.N.C. 18 „Venitul”
S.N.C. 19 „Beneficiile  angajatilor ”
S.N.C. 20 „Contabilitatea subventiilor si publicarea informatiei aferente asistentei de stat”
S.N.C. 21 „Efectele variatiilor cursurilor valutare”
S.N.C. 22 “Combinari de întreprinderi”
S.N.C. 23 „Cheltuielile privind imprumuturile”
S.N.C. 24 „Publicitatea informatiei privind partile legate”
S.N.C. 25 „Contabilitatea investitiilor”
S.N.C. 26 „Contabilitatea si raportarea planurilor de pensii”
S.N.C. 27 „Rapoartele financiare consolidate si contabilitatea investitiilor in intreprinderile fiice”
S.N.C. 28 „Contabilitatea investitiilor in intreprinderile asociate”
S.N.C. 31 „Reflectarea in rapoartele financiare a participatiilor in activitatea de intreprinzator sub control mixt”
S.N.C. 62 „Contabilitatea in partida simpla”
S.N.C. 63 „Prezentarea informatiei in rapoartele financiare ale asociatiilor de economii si imprumut si ale altor institutii similare”