Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Legea bugetului de stat Codul fiscal al Republicii Moldova Codul vamal al Republicii Moldova Legea contabilităţii Lege privind activitatea de audit


Instituţii subordonate

Rapoarte privind realizarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016

Raportul privind progresele înregistrate în realizarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2017-2019 (angajamentele derivate din Titlul V al Acordului de Asociere referitoare la crearea Zonei de liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător), pe parcursul semestrului I al anului 2017

Raportul privind progresele înregistrate în realizarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2017-2019, pe parcursul semestrului I al anului 2017

Raport anual privind realizarea PNA AA RM–UE în perioada 2014-2016, perioada de raportare anul 2016

Raport final privind realizarea PNA AA RM–UE în perioada 2014-2016

RAPORT privind realizarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016, perioada de raportare semestrul I al anului 2016

RAPORT privind realizarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016 (angajamentele derivate din Titlul V al Acordului de Asociere referitoare la crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător), perioada de raportare semestrul I al anului 2016

RAPORT (trimestrul I, 2016) în baza planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014 - 2016 (aprobat prin HG nr 808 din 7 octombrie 2014)

RAPORT în baza planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014 - 2016 (aprobat prin HG nr 808 din 7 octombrie 2014), pentru perioada 01.09.2014 - 31.12.2015

 

Arhiva 2015

Arhiva 2008