Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Legea bugetului de stat Codul fiscal al Republicii Moldova Codul vamal al Republicii Moldova Legea contabilităţii Lege privind activitatea de audit

Instituţii subordonate

Datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat

Datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat

Administrarea datoriei de stat şi a garanţiilor de stat este una din funcţiile de bază ale Ministerului Finanţelor conform Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1265 din 14.11.2008.

Direcţia Generală Datorii Publice din cadrul Ministerului Finanţelor elaborează şi promovează politica statului în domeniul gestionării datoriei de stat, garanţiilor de stat, recreditării de stat, monitorizării datoriei sectorului public în corespundere cu tendinţele internaţionale şi ritmul de creştere a economiei naţionale.

Modalitatea de raportare a datoriei sectorului public, scopul, modul de contractare, debursare, rambursare, înregistrare şi administrare a datoriei de stat, de acordare a garanţiilor de stat şi de recreditare din contul mijloacelor obţinute din împrumuturi de stat sunt reglementate de către Legea nr. 419 din 22.12.2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat

De asemenea, activitatea în domeniul datoriei sectorului public este reglementată şi de Hotărîrea Guvernului nr. 1136  din  18.10.2007 cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr.419 din 22.12.2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, care stabileşte principalele proceduri de raportare şi monitorizare a datoriei sectorului public, a obligaţiilor condiţionale ce rezultă din contractele de acordare a garanţiilor de stat/a garanţiilor unităţilor administrative-teritoriale, precum şi procedurile de evidenţă a datoriilor care rezultă din contractele de recreditare obţinute din mijloacele împrumuturilor de stat externe şi/sau interne.

Politica în domeniul datoriei de stat, obiectivul fundamental al procesului de  management al datoriei de stat, obiectivele specifice, precum şi acţiunile care vor fi întreprinse pentru realizarea acestora, sunt reflectate anual în cadrul Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu” elaborat anual de către Ministerul Finanţelor şi aprobat de Guvern.

Obiectivul fundamental al managementului datoriei de stat stabilit pentru perioada anilor 2017-2019 în Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2017-2019)” constituie asigurarea necesităţilor de finanţare ale bugetului de stat la nivel acceptabil de cheltuieli pe termen mediu şi lung, în condiţiile limitării riscurilor implicate.

În scopul realizării obiectivului fundamental, lunar şi trimestrial sunt monitorizaţi parametrii de risc şi sustenabilitate aferenţi datoriei de stat. În acest sens, lunar este elaborat şi publicat pe pagina web a Ministerului Finanţelor Buletinul statistic privind datoria de stat, iar trimestrial/anual, Raportul privind situaţia în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat.

*Toată informaţia relevantă cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat (informaţii, date statistice, rapoarte, etc.) poate fi accesată la următorul link: http://mf.gov.md/publicdebt