Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Legea bugetului de stat Codul fiscal al Republicii Moldova Codul vamal al Republicii Moldova Legea contabilităţii Lege privind activitatea de audit

Instituţii subordonate

Instruirea formatorilor cu privire la monitorizarea şi evaluarea bugetelor pe programe

12 Aprilie, 2017 - 11:26

În perioada 4 – 11 aprilie 2017, Ministerul Finanţelor a organizat cursul de instruire a formatorilor privitor la monitorizarea şi evaluarea bugetelor pe programe (BBP). La instruire au participat 130 persoane, specialişti ai Direcţiilor finanţe şi Direcţiilor analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor din cadrul autorităţilor publice centrale şi locale.

Potrivit agendei au fost prezentate şi puse în discuţie mai multe tematici, cum ar fi: sistemul de monitorizare a finanţelor publice în Moldova, conceptul de monitorizare, tehnici şi metodologia de monitorizare a performanţei ş.a.

Sesiunile de instruire au fost variate, începînd de la rolul şi conceptul de monitorizare şi evaluare a BBP, responsabilităţi şi configurarea organizatorică, pînă la etape, metode şi tehnici aplicate în procesul de monitorizare şi evaluare a BBP, abordate prin prezentări, discuţii şi lucru practic în grupuri.

Cursul de instruire a fost organizat de Ministerul Finanţelor, cu suportul experţilor slovaci în cadrul programului ,,Finanţele publice pentru dezvoltare”, finanţat de Ministerul Finanţelor al Slovaciei şi implementat de Centrul regional PNUD pentru Europa şi CSI.

Menţionăm că, instruirea în cauză a avut loc în contextul realizării Strategiei de dezvoltare a managementului finanţelor publice 2013-2020. Astfel, în anii 2017-2019 Ministerul Finanţelor intenţionează să dezvolte în continuare sistemul de bugetare pe programe, eforturile urmînd a fi focusate pe crearea capacităţilor necesare pentru implementarea procedurilor de monitorizare şi evaluare a bugetelor pe programe.