Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Legea bugetului de stat Codul fiscal al Republicii Moldova Codul vamal al Republicii Moldova Legea contabilităţii Lege privind activitatea de audit

Instituţii subordonate

Etapa de testare a proiectului-pilot MTender a fost trecută cu succes

6 Aprilie, 2017 - 19:15

Specificul de funcţionare, domeniul de aplicare şi beneficiile noului sistem electronic de achiziţii publice, cât şi rezultatele perioadei de testare au fost prezentate astăzi la Chişinău în cadrul unei conferinţe specializate ”MTender – instrument pentru afaceri corecte, transparenţă şi eficienţă”.

”Acest sistem electronic reprezintă doar un element al reformei ample anunţate pe domeniul achiziţiilor publice. Ne-am propus ca prin intermediul acestui instrument să obţinem procurări transparente, pe bază competitivă şi care să asigure o utilizare cât mai raţională a banilor publici”, a declarat ministrul Finanţelor, Octavian Armaşu la deschiderea evenimentului.

Introducerea achiziţiilor electronice în Republica Moldova a fost anunţată la sfârşitul anului 2016 odată cu semnarea unui Memorandum între Ministerul Finanţelor, Agenţia Achiziţiilor Publice, mai multe asociaţii de business, ONG-uri şi companii IT pentru testarea şi implementarea unui sistem atotcuprinzător după principiul sursă, date şi contracte deschise. Etapa de testare a proiectul-pilot MTender s-a început în ianuarie curent cu titlu de participare voluntară, autorităţile contractante având posibilitatea să testeze în sistem procurările de valoare mică.

”Pe parcurs, sistemul va fi dezvoltat şi ajustat la legislaţie şi necesităţile pieţei. Sperăm ca în 2018 să acoperim întreg ciclul de achiziţii – de la licitaţie până la procedurile de evidenţă a contractelor, cataloage, instrumente business intelligence, management al contractelor. Toate elementele procedurii se vor regăsi pe o platformă electronică cu acces liber al publicului la datele despre achiziţiile publice”, a punctat ministrul Finanţelor.

”Aşteptăm cu nerăbdare să punem în aplicare integrală acest proiect, după cum am convenit cu ministerul şi să putem evalua împreună beneficiile economice ale achiziţiilor electronice pentru cetăţenii Republicii Moldova şi toate părţile implicate în acest proces”, a spus şeful Oficiului BERD în Moldova, Dmitri Gvindadze, instituţie care a oferit asistenţă tehnică pentru prima etapă a proiectului - pilot.

Prezente la eveniment, asociaţiile de business şi reprezentanţii unor organizaţii nestatale au remarcat beneficiile pe care le poate genera trecerea achiziţiilor prin sistemul MTender şi au invocat necesitatea de a stabili o transparenţă maximă a procedurilor. ”Avantajul cel mai important al acestei încercări este demonstrat prin determinarea clară a Ministerului Finanţelor referitor la o reformă serioasă în domeniul respectiv. Este un semnal bun şi aşteptat de mediul de afaceri care, la un moment dat, a devenit dezinteresat de achiziţiile publice din cauza lipsei de transparenţă”, a remarcat Mila Mălairău, directorul executiv AmCham Moldova.

Tot în cadrul evenimentului au fost prezentaţi paşii următori pentru introducerea achiziţiilor publice electronice în Moldova, astfel încât către luna martie 2018, noul sistem electronic să susţină desfăşurarea tuturor procedurilor obligatorii pentru procurările de valoare mare conform Legii achiziţiilor publice şi directivele UE pe acest domeniu.

Eficienţa sistemului MTender a fost testată pe 7 autorităţii contractante din ţară. De la lansare şi până în prezent, prin sistem au fost organizate 19 proceduri, dintre care 13 au fost finalizate cu succes. În final, a fost obţinută o economie de 22,8% din banii publici sau circa 97 mii de lei.

La conferinţa ”MTender – instrument pentru afaceri corecte, transparenţă şi eficienţă”, organizată de Ministerul Finanţelor în comun cu BERD, au participat în jur de 120 de reprezentanţi ai autorităţilor contractante, asociaţiilor de business şi alte părţi implicate în procesul de achiziţii.