Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Legea bugetului de stat Codul fiscal al Republicii Moldova Codul vamal al Republicii Moldova Legea contabilităţii Lege privind activitatea de audit

Instituţii subordonate

Anul 2004

Legea bugetului de stat pe anul 2004

Raportul despre executarea bugetului de stat pe anul 2004

 

Formularul nr.1

Darea de seamă privind executarea bugetului de stat pe anul 2004 (conform anexei nr.1 la Legea bugetului de stat pe anul 2004)

 

 

Formularul nr.2

Darea de seama privind intrările de credite şi granturi externe, gestionate prin Ministerul Finanţelor (neincluse în bugetul de stat) (conform anexei nr.2 la Legea bugetului de stat pe anul 2004)

 

 

Formularul nr.3

Darea de seama privind executarea bugetelor autoritatilor administraţiei publice centrale fundamentate pe programe şi performanta (conform anexei nr.3 la Legea bugetului de stat pe anul 2004)

 

 

Formularul nr.4

Darea de seamă privind transferurile din fondul de susţinere financiară a teritoriilor către bugetele raionale, bugetele municipale Chisinău şi Bălţi, bugetul central al unităţii teritoriale autonome Gagauzia pe anul 2004 (conform anexei nr.11 la Legea bugetului de stat pe anul 2004)

 

 

Formularul nr.5

Darea de seamă privind utilizarea fondului republican de susţinere socială a populaţiei (conform anexei nr.12 la Legea bugetului de stat pe anul 2004)

 

 

Formularul nr.6

Darea de seamă privind utilizarea fondului extrabugetar pentru finanţarea lucrărilor de  constituire a bazei normative în construcţii (conform anexei nr.13 la Legea bugetului de stat pe anul 2004)

 

 

Formularul nr.7

Darea de seamă privind utilizarea fondului ecologic naţional (conform anexei nr.14 la Legea bugetului de stat pe anul 2004)

 

 

Formularul nr.8

Darea de seamă  privind utilizarea fondurilor ecologice  locale  (sinteza) (conform anexei nr.15 la Legea bugetului de  stat pe anul 2004)

 

 

Formularul nr.9

Darea de seamă privind utilizarea fondului extrabugetar pentru susţinerea financiară a unor măsuri  in domeniul învatamântului (conform anexei nr.16 la Legea bugetului  de stat pe anul 2004)

 

 

Formularul nr.10

Darea de seamă privind utilizarea fondului extrabugetar pentru manuale (conform anexei nr.17 la Legea bugetului  de stat pe anul 2004)

 

 

Formularul nr.11

Darea de seamă privind utilizarea fondului extrabugetar pentru susţinerea financiară a unor activităţi din domeniul ocrotirii  sănătăţii (conform anexei nr.18 la Legea bugetului de stat pe anul 2004)

 

 

Formularul nr.12

Darea de seamă privind utilizarea fondului extrabugetar  pentru realizarea  programului complex de valorificare a terenurilor noi şi  de sporire a fertilitatii solurilor (conform anexei nr.19 la Legea bugetului de stat pe anul 2004)

 

 

Formularul nr.13

Darea de seamă privind utilizarea fondului extrabugetar pentru încurajarea dezvoltării culturii   nucului (conform anexei nr.20 la Legea bugetului de stat pe anul 2004)

 

 

Formularul nr.14

Darea de seamă privind utilizarea fondului de susţinere a exportului (conform anexei nr.21 la Legea bugetului de stat pe anul 2004)

 

 

Formularul nr.15

Darea de seamă privind utilizarea fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea  turismului (conform anexei nr.24 la Legea bugetului de stat pe anul 2004)

 

 

Formularul nr.16

Darea de seamă privind utilizarea fondului naţional pentru conservarea energiei (conform anexei nr.25 la Legea bugetului de stat pe anul 2004)

 

 

Formularul nr.17

Darea de seamă privind utilizarea mijloacelor extrabugetare ale institutiilor finanţate din bugetul de stat pe anul 2004 (conform anexei nr.24 la Legea bugetului de stat pe anul 2004)

 

 

Formularul nr.18

Darea de seamă privind repartizarea alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat pentru cercetare – dezvoltare pe programe, proiecte selectate prin concurs şi beneficiari (conform anexei nr.9 la Legea bugetului de stat pe anul 2004)

 

 

Formularul nr.19

Sinteza executării bugetului de stat pe anul 2004 la general pe cheltuieli sub aspectul clasificaţiei economice

 

 

Formularul nr.20

Bilanţul contabil pe anul 2004